Get Adobe Flash player
Home Sasniegumi

postheadericon Sasniegumi

postheadericon Piedaugavas novada Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” Lielvārdē

There are no translations available.

Piedaugavas novada reģionālais Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” notika A. Pumpura Lielvārdes muzejā š.g. 23.novembrī. Uz konkursu bija ieradušies stāstnieki no Aizkraukles novada vidusskolas, Pļaviņu vidusskolas, I. Gaiša Kokneses vidusskolas, Baldones vidusskolas, Birzgales pamatskolas, Lēdmanes pamatskolas, Ogres centra pamatskolas, E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Lielvārdes pamatskolas, Jumpravas pamatskolas, Madlienas vidusskolas un Allažu tautas nama. Pavisam kopā konkursā piedalījās 30 skolēni, kas bija sagatavojuši priekšnesumam pasakas, anekdotes, atgadījumus no dzīves, ātrrunas.

Šī konkursa mērķis ir bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana un iesaistīšanās Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā.

Stāstnieku konkursa dalībniekus vērtēja Piedaugavas novada folkloras kopu koordinatore I. Žogota, Ogres novada izglītības pārvaldes Interešu izglītības metodiķe A. Sārna, Lielvārdes pamatskolas latviešu valodas un literatūras, folkloras pulciņa skolotāja I. Bite, A.Pumpura Lielvārdes muzeja vadītāja A. Streile, Lielvārdes pilsētas bibliotēkas filiālbibliotēkas “Lāčplēsis” vadītāja D. Vecziediņa.

Piedaugavas novada stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa” skolēni ieguva I un II pakāpes diplomus.

I pakāpes diplomu kā Dižā stāstniece ieguva Elza Pastare no Allažu tautas nama, meitene fināla konkursā Rīgā cīnīsies Ķēniņu cīņās.

I pakāpes diplomu un Lielā/ās stāstnieka/ces titulu ieguva Rūdolfs Babris (Aizkraukles novada vidusskola), Kristofers Pasatovs (Ogres centra pamatskola), Marija Freimane (I.Gaiša Kokneses vidusskola), Amanda Jankovska (Lielvārdes pamatskola), Katrīna Leščinska (Lielvārdes pamatskola), Kristofers Kalniņš (Pļaviņu vidusskola), Kaiva Annika Avotiņa (Pļaviņu vidusskola), Matīss Strēlnieks (Lēdmanes pamatskola), kuri arī dosies uz fināla konkursu ”Teci, teci, valodiņa” Rīgā š.g. 3. decembrī. Veiksmi stāstniekiem konkursā!

Citi Piedaugavas novadu stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” dalībnieki saņēma II pakāpes diplomu un Lielā/ās stāstnieka/ces titulu.

Mūsu skolas skolēni Rimants Keišs un Laura Vilde ieguva II pakāpes diplomus, bet uz Rīgu brauks Marija Freimane, kas konkursā tika novērtēta ar I pakāpes diplomu.

Paldies skolotājiem, kas palīdzēja skolēniem sagatavoties konkursam! Paldies vecākiem par atbalstu, līdzjušanu!

 

postheadericon LASĪTPRIEKS

There are no translations available.

Visi klases skolēni izlasījuši 18 grāmatas? Un vēl angļu valodā? Vai tas vispār viedierīču laikmetā ir iespējams?

Izrādās, ir gan. Šogad jūnijā noslēdzās 3-gadu patstāvīgās lasīšanas projekts “Reading Circle” (“Lasīšanas aplis”), kuru rīkoja LAVSA (Latvijas angļu valodas skolotāju asociācija) sadarbībā ar izdevniecību Pearson un kurā konkursa kārtībā līdztekus 7 citām Latvijas skolām tiesības piedalīties bija ieguvusi mūsu tolaik 6.a klase. Projekta noteikumi paredzēja, ka klase viena mācību gada laikā saņem 8 atbilstošam angļu valodas līmenim adaptētas grāmatas (15 eksemplāros), katras izlasīšanai atvēl vienu mēnesi un tad sūta grāmatu komplektu nākamajai skolai. Grāmatu tematika bija plaša – gan angļu un amerikāņu klasikas, gan mūsdienu daiļliteratūras adaptācijas, gan dabas, gan populārzinātniski apraksti. Lasījām klasē, lasījām mājās, klausījāmies ierakstus (katrai grāmatai komplektā bija arī audio versija), skatījāmies filmu fragmentus, pildījām uzdevumus gan no grāmatām, gan darba lapām, gan interneta. Diskutējām par grāmatām, par notikumiem, par atspoguļoto  laikmetu.

Aizvien pieaugošā lietotās valodas sarežģītības pakāpe nodrošināja pietiekamu izaicinājumu katram skolēnam, savukārt, individualizētais lasīšanas temps ļāva izbaudīt patiesu lasītprieku.

Lūk, kā skolēni izteikušies par savu pieredzi un sajūtām projekta gaitā:

Toms: ‘I did enjoy the tasks but I really like to just read the book and complete tasks later or when I’ve finished reading.’

Eduards: ‘I like this new way of reading and doing tasks at the same time better because at home I don’t want to read but at school I don’t really have a choice and it helps.’

Mārcis: ‘I really like reading while doing tasks. I felt pretty calm and I understood all of the story. I would like to do it again.’

Amanda: ‘… some of the books really stood out, like the book about inventions and about the holocaust.

The book about the holocaust was just fascinating, everything was taken from an actual diary of the girl who was experiencing the holocaust. It was really touching to read it and kind of see from another person's perspective what it was like to live through it. We also had a lecture about the holocaust that helped to understand the situation better.

The book about inventions showed how everyday things were invented either by accident or intentionally. It was really interesting to see how people came to the simplest things that we use daily.

Some books I knew from movies, but a few were not heard of. I really liked that they weren't long and it was easy to understand everything.

Overall, the experience with these books was amazing and I'm glad that we have had the opportunity to read them. I hope we’ll get to continue the experience. ‘

Arī man bija liels prieks šīs Pearson grāmatas izdzīvot kopā ar skolēniem. Ceru, ka lasītprieks aicinās jauniešus atvērt jaunas un jaunas lappuses arī turpmāk!

Angļu valodas skolotāja Inguna Kalniņa

 

postheadericon Bioloģijas valsts 44.olimpiādes 2.posms

There are no translations available.

25. novembrī notika Bioloģijas valsts 44.olimpiādes 2.posms. Olimpiādes uzdevumu temati ir ārpus programmas un risinot šādus uzdevumus, no dalībnieka netiek gaidītas specifiskas zināšanas par konkrēto tēmu, bet gan spēja analizēt doto informāciju, balstoties uz savām bioloģijas un citu dabaszinātņu zināšanām, kā arī izdarīt pamatotus secinājumus. No Ilmāra  Gaiša Kokneses vidusskolas olimpiādē piedalījās 13 audzēkņi, parādot labus rezultātus un iegūstot godalgotas vietas.

9.A      Paula Vingre 2. vieta

10.       Evita Tālmane 2. vieta,  Meldra  Eglīte 3. vieta,  Iva Aleksandra Ermiča 3. vieta, Niks Linmeijers 2. vieta,  Tīna Kažociņa 3. vieta

11.B    Estere Vingre 3. vieta, Viktorija Leonora Kraukle 3. vieta, Lolita Griškeviča 2. vieta, Evelīna Škutāne 3. vieta,  Megija Tramdaka atzinība

12.A    Una Gadzāne 1. vieta, Daniels Laurinavičs  2. vieta

Una Gadzāne ir izvirzīta uz olimpiādes 3. posmu.

APSVEICAM DALĪBNIEKUS! PALDIES AUDZĒKŅIEM UN VIŅU VECĀKIEM!

Skolotāja Sandra Māliņa

 

 

postheadericon Olimpiāžu sezona atklāta

There are no translations available.

Kā katru gadu pirmie mācību priekšmetu olimpiāžu maratonu uzsāka angļu valodas entuziasti.  Šī gada valsts 51. angļu valodas olimpiādes tēma ir “Ilgtspējība”, un sagatavošanās posmā skolēni tika aicināti pētīt un pārdomāt ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas faktorus vides, zinātnes, ekonomikas un sociālajā jomā. Olimpiādes 1. (skolas) posmā 12.oktobrī klātienē skolēni pildīja Valodu Mācību jomas skolotāju sagatavotos 2 lasīšanas, 2 klausīšanās un 2 valodas lietojuma uzdevumus.  Priecājāmies, ka šīs aktuālās tēmas sarežģītība un speciālās terminoloģijas zināšanu nepieciešamība neatbaidīja, bet, tieši pretēji, ieinteresēja kuplu dalībnieku skaitu – 26 vidusskolēnus.

Atbilstoši iegūtajiem rezultātiem uz valsts olimpiādes 2. kārtu 3. novembrī tika izvirzīti 11 veiksmīgākie.  Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai liedza organizēt pasākumu klātienē, tādēļ olimpiādes 2. posms tika rīkots attālināti, un tā nodrošināšanai ar mērķi identificēt dalībniekus un viņu darbības olimpiādes laikā, (t.sk., vai dalībnieks neizmanto neatļautus palīglīdzekļus un neveic citas neatļautas darbības) organizatori veica dalībnieku kontroli ar programmas EXAMUS palīdzību. Tas no skolēniem prasīja gan papildus tehniskās iemaņas, gan prasmi strādāt spiedzes apstākļos, un  tādēļ īpašs prieks, ka sasniegtie rezultāti ir tik kvalitatīvi.

Atbilstoši darba izpildes koeficientiem skolēni ieguvuši sekojošu vietu / pakāpi:

Kristela Ģžibovska                 – 81%              1.vieta

Līva Liāna Liepiņa                  – 79%              2.vieta

Una Gadzāne                          – 79%              2.vieta

Evita Tālmane                         - 77%               2.vieta

Lelde Sproģe                           - 76%               2.vieta

Megija Melānija Van Herka   - 70%              3. vieta

Meldra Eglīte                          - 68%               3.vieta

Daniels Laurinavičs                - 68%               3.vieta

Ieva Kokare                            - 63%               3.vieta

Estere Vingre                          - 55%               Atz.

Marija Kalašņika                     - 53%              Atz.

Lai iekļūtu valsts olimpiādes 3.kārtas 50 dalībnieku vidū, Kristelai pietrūka tikai dažu punktu. Lai to izdodas paveikt nākošajās olimpiādēs!

Paldies visām angļu valodas skolotājām par ilggadīgu ieguldījumu skolēnu intereses, zināšanu un iemaņu izkopšanā!

Ko par olimpiādē pieredzēto un gūto saka paši dalībnieki? Lūk, daži viedokļi:

Kristela Gžibovska, 12.kl.: Šogad angļu valodas olimpiāde norisinājās interesantā veidā - ar monitoringu. Tā bija jauna pieredze un nodrošināja godīgumu vismaz klausīšanas daļā, bet otrajā daļā pārslodzes dēļ to vairs nevajadzēja izmantot. Tomēr tai bija diezgan daudz mīnusu, piemēram, nevarēja pat vērst skatienu uz datora ekrāna lejasdaļu. Neskatoties uz šo, olimpiāde bija veiksmīga un arī interesanta. Mani iepriecināja, ka nebija rakstīšanas daļas un ka visus rezultātus varēja redzēt uzreiz. Arī bez rakstīšanas daļas olimpiāde bija darbietilpīga un noteikti prasīja daudz enerģijas un prāta pielietošanu. Priecājos par savu rezultātu un par piedalīšanos šajā olimpiādē!

Estere Vingre, 11.kl.:  Šī man bija pirmā pieredze, piedaloties olimpiādē, kad mani kāds ''novēro''. Es teiktu, tas bija kā traucēklis, jo programma ik pēc 5 sekundēm rādīja paziņojumus, ka mans acu skatiens nav uz ekrāna, lai gan bija. Bija uztraukums tikt novērotai, vajadzēja parādīt visu, kas ir uz galda un riņķī, kā arī savu ID, vismaz šķita godīgi, jo nevarēja meklēt informāciju internetā vai ar kādu sazinoties. Bet šī programma strādāja tikai uz olimpiādes pirmo daļu - klausīšanos, šī aplikācija ''nobruka'', jo rakstīšanas daļā tās vairs nebija. Olimpiāde bija grūta, bet kā laba pieredze gan ar pašu olimpiādi, gan programmas lietošanu.

Una Gadzāne, 12.kl.: Esmu piedalījusies daudz un dažādās olimpiādēs gan sākumskolā, gan pamatskolā, gan vidusskolā. Piedalīšanās olimpiādēs dod man pārliecību mācībās. Olimpiāžu uzdevumi nekad nav viegli, taču vienmēr ir interesanti redzēt, cik daudz uzdevumu es spēju atrisināt, kādas ir manas robežas. Piekritīšu, ka ne vienmēr sanāk tā, kā gribētos, bet gandarījums par padarīto darbu neatkarīgi no rezultāta ir pēc katras olimpiādes. Interesanti redzēt, kā olimpiāžu uzdevumi attīstās līdzi laikam. Tēmas kļūst aktuālākas mūsdienām, uzdevumu veidi kļūst interesantāki, olimpiāžu gaita mainās. Esot sākumskolā, es nevarēju iedomāties, ka kādreiz olimpiādes notiks datorā. Vēl pirms diviem gadiem es nevarēju iedomāties, ka olimpiādes var rakstīt no mājām. Pirms mēneša es nevarēju iedomāties, ka mani olimpiādes laikā var novērot caur datoru (kā tas tikko notika angļu valodas olimpiādes laikā). Laiks straujiem soļiem iet uz priekšu, tādēļ jābūt atvērtam. Tā ir viena no lietām, ko olimpiādes man ir iemācījušas. Noteikti iesaku arī citiem skolēniem aktīvi iesaistīties olimpiādēs, pat ja liekas, ka neesi pietiekami erudīts. Mēģini, varbūt iepatiksies!

Valodu un Sociālās un pilsoniskās MJ koordinatore Inguna Kalniņa

 

postheadericon “Teci, teci, valodiņa” pusfināls

There are no translations available.

Laura un Katrīna piedalās Piedaugavas novada Stāstnieku konkursa Teci, teci, valodiņa” pusfinālā

Šogad, kā allaž, rudens pusē visā Latvijā notiek Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa”. Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā stāstnieki piedalījās video konkursā. Arī mūsu skolā konkurss notika! Dalībnieku šoreiz bija mazāk, bet konkurss izdevās!

Katrīna Tirmizi no 3.a klases (skolotāja Baiba Vingre) un Laura Vilde no 4.b klases (skolotāja Sanita Šiballo) pārstāvēja mūsu, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolu, Piedaugavas novada Stāstnieku konkursa “Teci teci, valodiņa” pusfinālā, kurā kopā piedalījās 19 Aizkraukles novada vidusskolas, Lielvārdes pamatskolas, Pļaviņu vidusskolas, Allažu tautas nama folkloras kopas “Tiptaiņi” un Kokneses vidusskolas stāstnieki no 1.-11.klasei. Meitenēm veicās ļoti labi! Katrīna saņēma par savu sniegumu 34 punktus no maksimālajiem 40 un Laura 37 punktus. Katrīna ieguva LIELĀS STĀSTNIECES titulu. Arī Laura ir LIELĀ STĀSTNIECE, ar “ceļa zīmi” uz finālu Rīgā! Vēlam veiksmi! Lai izdodas!

Skolotāja I.Žogota

 

postheadericon ZPD konference 5.martā

There are no translations available.

Zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference šogad norisinājās tiešsaistes režīmā 5.martā.

Katrs konferences dalībnieks tika iedalīts pārstāvētā reģiona attiecīgās zinātņu nozares sekcijā un darbu tiešsaistē platformā ZOOM prezentēja šīs grupas ietvaros.

ZPD reģionālajai konferencei no Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas tika izvirzīta 11. a klases skolniece Ieva Kokare ar darbu “Kaligrāfija un tās pielietojums mūsdienās” (darba vadītāja skolotāja Agita Mežiela) un 12.klases skolniece Megija Čakste ar darbu “Krāsu nozīme un ietekme uz personību I. Gaiša Kokneses vidusskolā” (darba vadītāja skolotāja Inese Vancāne), viņu iesniegtie darbi tika novērtēti atbilstoši ar 69 un 50 punktiem. Meitenes piedalījās konferencē ar sava ZPD prezentāciju, izmantojot uzskates materiālus un iekļaujot arī atbildes uz recenzenta jautājumiem.

Kopvērtējumā saņemot 88 punktus Ieva Kokare ieguva II vietu,

bet Megija Čakste ar 67 punktiem – III vietu. Pateicamies par darbu skolotājām un skolniecēm un apsveicam ar panākumiem!

Paldies arī skolotājai Andrai Kārkliņai un 12. klases skolniecēm Laurai Putniņai un Ksenijai Vītoliņai par ZPD “Kokneses iedzīvotāju lasīšanas paradumi”, kas tapa sadarbojoties ar Kokneses pagasta bibliotēku, noskaidrojot bibliotēkas lasītāju lasīšanas paradumus un veicot Kokneses iedzīvotāju aptauju.

 

postheadericon Lepojamies!

There are no translations available.

Neraugoties uz pandēmiju un attālināto mācību procesu, skolēniem, esot savās mājās, ir iespēja pārliecināties par savām zināšanām mācību priekšmetu olimpiādēs, kas šajā laikā noris attālināti. Šī gada 18. janvārī, ziemas spelgoņa vidū, norisinājās latviešu valodas olimpiādes otrais posms 11.,12. klasēm. Olimpiāde notika tiešsaistē, un tajā piedalījās 1048 Latvijas skolēni. No tiem arī seši I. Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni, iegūstot augstu punktu skaitu. Paldies skolēniem par centību, ieguldīto darbu un čaklu pašmācības procesu, gatavojoties olimpiādei! Mūsu skolas 11.a klases skolniece Kristela Gžibovska uzaicināta piedalīties valsts olimpiādē, kas risināsies 8. martā, tiešsaistē. Kristela cītīgi gatavojas valsts olimpiādei, papildinot savas zināšanas par Jura Kronberga dzeju un Janas Egles prozu, kas ir šī gada olimpiādes tēmas.

Kristela komentē savu dalību olimpiādē: “Man patīk olimpiādes tiešsaistē, jo tās ir mierīgākas un ir mazāks stress, pildot uzdevumus mājās. Arī apkārtējie cilvēki neietekmē darba izpildi, jo nav neviena, kas varētu steidzināt pabeigt. Bieži skolā es neapzināti paātrinātu savu tempu, kad redzēju, ka kāds jau ir nodevis darbu. Tomēr tiešsaistes olimpiādēs darba atļautais izpildes ilgums ir par mazu. 2. posmā gāja labi. Es priecājos par tik labu rezultātu, jo arī šo olimpiādi es uztvēru kā jebkuru citu, kurā esmu piedalījusies. Esmu gandarīta, ka tiku izvirzīta tālāk, jo līdz šim man nav sanācis ņemt dalību valsts olimpiādē, tāpēc man šis ir liels sasniegums. Biju pārsteigta, kad saņēmu ziņu, ka tiku izvirzīta tālāk, jo manā klasē ir ļoti gudri skolēni gan latviešu valodā un literatūrā, gan citos priekšmetos. Manuprāt, manu rezultātu ļoti ietekmēja olimpiādes 2. daļa, kurā ieguvu salīdzinoši augstus punktus. Par to es esmu priecīga, jo rakstot likās, ka nespēju sakopot savas domas”.

26.janvārī vidusskolas ekonomikas olimpiādē 833 dalībnieku vidū bija arī mūsu 11. un 12. klašu skolēni. Olimpieši, veicot grūtus, bet interesantus uzdevumus, cīnījās par iekļūšanu nākošajā kārtā. 11. a klases skolēns Daniels Laurinavičs godam izturēja šo konkurenci un tika uzaicināts dalībai valsts olimpiādē, kas notiks 9.martā. Daniels bija ļoti priecīgs par saviem panākumiem, jo šo ziņu saņēma kā lielisku dāvanu savā dzimšanas dienā.

Skolu sasniedza vēl viena jauka ziņa, ka Daniels, parādot spīdošas zināšanas un erudīciju ģeogrāfijas olimpiādē 9. februārī, kurā starp 1177 dalībniekiem piedalījās arī mūsu skolas skolēni, ir nopelnījis iespēju startēt valsts olimpiādē ģeogrāfijā 15. aprīlī.

Vēlam Kristelai un Danielam izturību, veselību un veiksmi turpmākos startos!

 

postheadericon Turpinās mācību priekšmetu olimpiāžu laiks

There are no translations available.

Par spīti attālinātajam mācību procesam, skolēniem joprojām tiek dota iespēja piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, lai pārbaudītu savas zināšanas, kā arī paplašinātu redzesloku.

Š.g. 4.janvārī, uzreiz pēc skolas brīvlaika, notika latviešu valodas olimpiādes 2.posms 8.-9.klasēm. Šogad 1.reizi olimpiāde 8.-9.klašu skolēniem notika tiešsaistē, kur kopā piedalījās 1101 skolēns no visas Latvijas. I.Gaiša Kokneses vidusskolas 9.b klases skolniece Alise Lasovska saņēma uzaicinājumu uz 3.posmu – valsts olimpiādi, kas notiks 26.martā. Tā kā ārkārtas situācijas laikā gatavošanās olimpiādei skolēniem lielākoties notiek patstāvīgi, tad vēl jo lielāks ir prieks par labiem panākumiem. Pati Alise saka: ”Piedalīties tiešsaistes olimpiādē bija interesanta pieredze, pildot darbu, nav tāds uztraukums kā klātienē. Olimpiādē bija 38 uzdevumi, kuru izpildei bija atvēlētas divas stundas. Kopumā man viss patika, rezultāts mani iepriecināja.”

Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Andrai Kārkliņai par sniegtajām zināšanām un atbalstu Alisei ikdienas mācību darbā un gatavojoties olimpiādei!

Veiksmi Alisei nākamajā olimpiādes posmā!

 

postheadericon "Teci teci, valodiņa" pusfināls

There are no translations available.

13.novembrī Aizkrauklē notika Piedaugavas novada Stāstnieku konkursa "Teci teci, valodiņa" pusfināls. Šogad žūrija vērtēja iesūtītos stāstnieku video priekšnesumus.

23 dalībnieku vidū bija arī 4 mūsu skolas audzēkņi: Rimants Keišs, Evija Kramiņa, Valters Riekstiņš no 2.a klases un Laura Vilde no 3.b klases. Visi audzēkņi saņēma LIELĀ stāstnieka titulus, un Laura mūsu skolu pārstāvēs finālā Rīgā, kas notiks 5.decembrī. Arī finālu žūrija vērtēs, skatoties iesūtītos video materiālus, izņēmums būs Ķēniņu cīņas. Tās notiks ZOOM platformā.

 

Paldies stāstnieku skolotājām Anitai Ločmelei un Sanitai Šiballo par ieguldīto darbu!

 
More Articles...