Get Adobe Flash player
Home Par skolu UZŅEMŠANAI 1.KLASĒ

postheadericon UZŅEMŠANAI 1.KLASĒ

There are no translations available.

Aizkraukles novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 2022/39

PAR KĀRTĪBU BĒRNU REĢISTRĀCIJAI UN UZŅEMŠANAI 1.KLASĒ AIZKRAUKLES NOVADA VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

* Saistošie noteikumi  nosaka bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kartību mācību uzsākšanai 1.klasē Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pamatizglītības programmas.

* Bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt bērnu uzņemšanai 1. klasē, iesniedzot iesniegumu Izglītības iestādē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi.

* Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamais var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk saskaņā ar vecāku vēlmēm vai vienu gadu vēlāk, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu.

* Iesniegumu pieņemšana bērnu reģistrācijai uzņemšanai 1.klasē notiek, ievērojot šādus termiņus: no kārtējā kalendārā gada 1.marta līdz 30.jūnijam.

Noteikumi, pievienotie dokumenti un iesniegums pielikumā