postheadericon Izglītojamā pieteikšana 1. klasē

There are no translations available.

* Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 32. panta otro daļu vecāki vai likumiskais pārstāvis piesaka izglītojamo mācībām Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 1. klasē tajā gadā, kad bērnam aprit 7 gadi.

* Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 32. panta trešo daļu atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamais var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk saskaņā ar vecāku vai likumiskā pārstāvja vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu.

* Izglītojamā pieteikšana 1. klasē notiek, sākot ar kārtējā gada 1.aprīli un līdz mācību gada sākumam.

* Izglītojamo uzņem izglītības iestādē, pamatojoties attiecīgi uz vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegumu.

Pielikumā - 1) "Kārtība izglītojamo uzņemšanai Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 1.klasē" 2) Iesniegums