Get Adobe Flash player
Home Notikumi Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 4. konference

postheadericon Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 4. konference

There are no translations available.

Jelgavā, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā 21.martā norisinājās Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 4. konference, kurā piedalījās skolēni no Zemgales reģiona izglītības iestādēm.  Konferenci atklāja Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, sekmīgus startus  vēlēja Zemgales Plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Guntis Libeks, Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātņu prorektors Pēteris Rivža, VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta vecākā referente Mudīte Kalniņa, kā arī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra galvenā speciāliste Dace Pētersone-Gūtmane. Pēc konferences atklāšanas skolēni devās uz zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanu sekcijās. Kopumā tika vērtēti 140 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi 3 zinātņu cikla grupās: humanitāro zinātņu, dabaszinātņu un sociālo zinātņu cikla sekcijās.

 

Kokneses novadu pārstāvēja astoņi I.Gaiša Kokneses vidusskolas audzēkņi. 12.klases skolniece Krista Asmusa savu darbu „ Diskriminācija darba tirgū” prezentēja tieslietu sekcijā ( vadītājs M.Reinbergs). Veselības zinātnes sekcijā savus darbu prezentēja divas 12. klases skolnieces: Beāte Barone„ Skolēnu pēdas deformācija I.Gaiša Kokneses vidusskolā”( vadītāji S.Māliņa, I.Māliņš) un Evita Skruļa „ Skolas somas piemērotība un ar to saistītās sekas skolēna veselībai” ( vadītāja I.Ciša). Cittautu valodniecības sekcijā savu darbu  „ Latviešu valodas apguves grūtības” prezentēja 10.klases apmaiņas programmas skolnieks Jonas Volkmar, kurš žūriju pārsteidza ar prezentāciju latviešu valodā, ko apguvis uzturoties Latvijā tikai septiņus mēnešus (vadītājas L. Reinberga, L.Āre). Lāsma Ungere savu darbu „ Laika apstākļu vērošana latviešu tautas ticējumos” prezentēja vides zinātnes sekcijā ( vadītāja I.Ozoliņa). Marta Pavloviča vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijā prezentēja savu darbu „Dziedāšanas tradīcijas Vietalvas pagastā” (vadītāja I.Asarīte). Socioloģijas sekcijā  ar veikto pētījumu  „ Nakts pasākumu popularitāte I.Gaiša Kokneses vidusskolas jauniešu vidū”  iepazīstināja Madara Ungere (vadītāja E.Užule). Matemātikas sekcijā ar darbu „Zelta griezuma proporcija cilvēka ķermenī” iepazīstināja Aigars Cibuļskis (vadītāja G.Ungere). Pēc ļoti nopietna darba un uzstāšanās sekcijās, skolēniem bija iespēja iepazīt Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Koknesieši bija patīkami pārsteigti satikt bijušo skolas audzēkni Ievu Kalniņu, kura studē LLU un pavadīja grupu ar stāstījumu par universitāti. Bija iespēja ielūkoties Lauksaimniecības un informāciju tehnoloģiju fakultātes darbā, kā arī apmeklēt lasītavu, pils muzeju un pils kapenes. Vēlā pēcpusdienā LLU aulā notika konferences noslēguma pasākums un rezultātu paziņošana. Skolēni bija liecinieki sadarbības līguma parakstīšanai starp Zemgales Plānošanas reģionu, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru. LLU profesore Anita Aizsila ļoti rūpīgi izvērtēja katras sekcijas darbu un paveikto. Profesore uzsvēra , ka šogad skolēnu darbos vērojama liela tematu daudzveidība, norādīja, kādi uzlabojumi veicami un kas jāievēro izstrādājot zinātniski pētniecisko darbu nākotnē. Skolēnus un pasākuma viesus priecēja LLU folkmūziku un deju kolektīva „Kalve” uzstāšanās.  No Zemgales reģiona uz valsts konferenci 37.konferenci 26.-28.martā tika izvirzīti 73 darbi, to skaitā no Kokneses novada : Kristas Asmusas, Jonasa Volkmara un Lāsmas Ungeres darbi. Diplomu par 1. vietu ieguva Krista Asmusa. Krista saņēma arī apliecinājumu, kas ļauj viņai iestāties LLU ārpus konkursa Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē.  1. vieta arī Jonasam Volkmaram.  2. vieta Lāsmai Ungerei. Visi pārējie dalībnieki saņēma atzinības rakstus par labiem rezultātiem.

Liels paldies par ieguldījumu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādē ir jāsaka skolotājiem- darbu vadītājiem , jo bez viņu atbalsta un padoma, norādēm un ieguldītā darba labi rezultāti nav sasniedzami. Tāpat arī liels paldies vecākiem, jo daudzas stundas ir pavadītas, lai palīdzētu un iedrošinātu savu bērnu. Ir veiktas lieliskas iestrādes zinātnisko pētījumu jomā, kas noderēs visā tālākajā dzīvē, gan studējot, gan atverot sev jaunus zināšanu apvāršņus.  Lai jauniešiem izdodas labi starti valsts  konkursā un tālākajā zinātniski pētnieciskajā darbībā!

Izglītības darba speciāliste

Lauma Āre

FOTO