Get Adobe Flash player
Home Erasmus+ Projekta vēsture. 2015-2017 TEACH ("The European Art Chain")

postheadericon Projekta vēsture. 2015-2017 TEACH ("The European Art Chain")

There are no translations available.

Partneri:

Istituto Magistrale Statale L. Pietrobono, Alatri, Itālija
Gooise Scholen Federatie Huizermaat, Heuzena, Nīderlande
Escola Pia de Sitges, Sitče, Spānija
Copernicus-Gymnasium Löningen, Lēningena, Vācija
Marks gymnasieskola, Vantaa, Somija

 

Projektā TEACH (Eiropas mākslu virkne) darbojās sešas partnerskolas, kurām visām jau bijusi iepriekšēja starptautisku projektu pieredze un kuras spēja nodrošināt padziļinātu apmācību kādā mākslas nozarē.

Somija: mūzika/deja/mediji,

Spānija: glezniecība/kino,

Vācija: mūzika,

Nīderlande: dizains/skulptūra,

Itālija: teātris/arhitektūra,

Latvija: tautas māksla.

 

 

Projekta mērķis bija ar mākslas palīdzību paplašināt skolēnu izpratni par radošuma konceptu.

Mākslinieciska izpausme bieži sākas, iedvesmojoties no jau citā mākslas jomā eksistējoša darba, tādēļ savā projektā mēs uzsvērām šo nepārtraukto materiālu maiņu, pārejot no viena mākslas žanra citā. Mēs iesaistījām Eiropas jauniešus dažādās radošajās pārejās, izmantojot literatūras, arhitektūras, skulptūru, kino, mūzikas, teātra, dejas un fotogrāfijas pasaules. Projektā mēs arī pētījām, kā mākslas darbs spēj kalpot starptautiskai saziņai un izpratnes veidošanai gan vēsturiskā, gan vides kontekstā.

Darbs mākslas grupās, veikts Eiropas kontekstā, ļāva mums efektīvi sintezēt vairāku kompetenču attīstīšanu - komunikāciju svešvalodās, digitālās prasmes, mācīšanos mācīties, sadarbošanos un starpkultūru kompetenci, iniciatīvas uzņemšanos, lēmumu pieņemšanu, kultūras izpratni un sevis izpaušanu.

Projekta norisē tika iesaistītas vairākas vietējās sabiedrības grupas - Heuzenā, Nīderlandē, vietējā sākumskola, Koknesē  - Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs, Sitčē, Spānijā, - veco ļaužu mītne, Alatri, Itālijā, - NVO cilvēkiem ar Dauna sindromu.

Visi projekta dalībnieki katrā projekta tikšanās reizē dzīvoja viesuzņēmēju ģimenēs, tādējādi nodrošinot vecāku iesaisti gan izglītības gūšanas procesā, gan idejas par Eiropas pilsonību izplatīšanā.

Iesaistītie pedagogi apguva jaunas prasmes un metodes, kas bija galvenokārt vērstas uz pētnieciskās darbības lietošanu mācīšanas praksē. Sadarbība ar citu valstu kolēģiem ir mazinājusi aizspriedumus, motivējusi pilnveidot svešvalodu zināšanas, iedrošinājusi skolotājus novitātēm. Tā ir pārliecinājusi skolotājus par nepieciešamību stiprināt skolēnu caurviju prasmes un iedzīvināt starppriekšmetu projektus skolas programmās kā lieliskus rīkus šo prasmju attīstīšanai, jo mūsu pienākums ir sagatavot skolēnus dzīvei internacionālā kontekstā.

Projekta materiāli/rezultāti/atskaites ir augšuplādētas Erasmus+ DP, lai būtu pieejamas interesentiem, kas vēlētos strādāt pie līdzīgas tēmas vai ar izmantotajām metodēm.

Detalizētāka informācija par sešu projekta tikšanos pasākumiem pieejama attiecīgo skolu mājas lapu vietnēs.