Get Adobe Flash player
Home Erasmus+ Projekta vēsture. ERASMUS+ projekts WISE ("Weaving Interdisciplinary Stands through Europe")

postheadericon Projekta vēsture. ERASMUS+ projekts WISE ("Weaving Interdisciplinary Stands through Europe")

There are no translations available.

Jau sesto reizi mūsu skolas audzēkņi un pedagogi darbojas starptautiskā ar mākslu saistītā projektā, ko līdzfinansē ES. Šoreiz ERASMUS+ projekta WISE (Weaving Interdisciplinary Strands through Europe jeb Starppriekšmetu saites vijas cauri Eiropai) ietvaros veidosim ciešāku starppriekšmetu saikni, pētot dažādus mākslas veidus kopsakarā ar eksaktajiem mācību priekšmetiem, tādējādi projekts veicinās Latvijas IZM izvirzīto prioritāšu īstenošanu skolā. Projektā darbosies 6 skolas, un katrā no tām projekta sanāksmē skolēni izzinās, pētīs un veidos prezentācijas, strādājot starptautiskās grupās, kas ne vien mācīs sadarboties ar atšķirīgu tautību un mentalitāšu jauniešiem, bet arī ļaus izzināt kopīgo un atšķirīgo dažādu tautu kultūrā.

Mūsu partneri:
Istituto Magistrale Statale L. Pietrobono, Alatri, Itālija
Gooise Scholen Federatie Huizermaat, Heuzena, Nīderlande
Escola Pia de Sitges, Sitče, Spānija
Copernicus-Gymnasium Löningen, Lēningena, Vācija
Marks gymnasieskola, Gēteborga, Zviedrija

Starppriekšmetu saites
Spānijā 4.11.17.-10.11.17. - Māksla, tehniskais dizains, grafiskais dizains;
Nīderlandē 20.01.18. – 26.01.18. - Māksla, fizika, ķīmija, bioloģija, dabas zinātnes;
Latvijā 5.05.18. – 11.05.18. - Māksla, ģeogrāfija, bioloģija;
Vācijā 2018. gada oktobrī - Māksla un inženierija
Itālijā 2019.gada janvārī - Māksla un matemātika

Zviedrijā 2019. gada maijā - Māksla, ekonomika un uzņēmējdarbība