Get Adobe Flash player
Home Erasmus+

postheadericon Erasmus+

Skola iesaistās starptautisko skolu partnerības projektos “Comenius” kopš 2003. gada. Laika gaitā projektos iesaistījušies daudzi skolas skolēni, gūstot neaizmirstamu pieredzi, iepazīstot Eiropu, bagātinot valodas krājumu, izveidojot jaunas draudzības saites, mācoties un pilnveidojoties. Laikiem mainoties, mainījies arī projekta nosaukums - “Erasmus+”.

logo

postheadericon Erasmus+ jaunieši īsteno vietējai sabiedrībai noderīgu projektu

There are no translations available.

Šis gads ieviesis dažādas pārmaiņas, kurām jāspēj pielāgoties. Vairāku gadu garumā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola iesaistās starptautiskajos Erasmus+ projektos. Lai gan šogad situācija neļāva tikties ar ārzemju draugiem, Kokneses jaunieši atrada veidu, kā pašiem skicēt, radīt un īstenot projektu vietējā mērogā. No 2019. līdz 2022. gadam tiek īstenots projekts “SE.LE.N.E.” (“SErvice LEarning Network in Europe” (Project 2019-1-IT02-KA229-062172_3); projekta koordinatores Inguna Kalniņa, Lelde Āre). Projekts vērsts uz pakalpojumu apguvi (service learning; no angļu val.) kā jaunu un radošu pieeju izglītībai, mācīšanās procesam un pilsoniskuma audzināšanai. Kā zināms, mācīšanās mūža garumā, ne tikai skolas telpās, paliek arvien aktuālāka, mācību procesu īstenojot pilsētvidē, sociālajā sabiedrībā, apkārtējā teritorijā. Projekta mērķis ir saskatīt saikni ar reālām vajadzībām, kas būtu noderīgas vietējā sabiedrībā. Starptautiskais mērķis – skaidri parādīt Eiropā aktīvas, motivējošas un uz skolēniem vērstas izglītības pieejas potenciālu.

Kokneses jaunieši rudenī aktīvi iesaistījās dažādās projekta aktivitātēs, gaidīja pavasari, kad ar prieku varētu uzņemt ārzemju draugus, taču pandēmijas dēļ ārzemju draugi ierasties nevarēja. Projektā iesaistītajām skolām tika sūtīti sveicieni no Kokneses gan rudenī, iesaistoties Erasmus dienās, gan uz Ziemassvētkiem, sagatavojot virtuālo Ziemassvētku sveicienu. Tad nāca pavasaris – ik nedēļu projekta jaunieši tikās tiešsaistē, lai organizētu un īstenotu projektu, kas būtu noderīgs vietējai sabiedrībai. Tika domāti dažādi varianti, līdz jaunieši nonāca pie tā, ka izveidos pārtikas kastītes bērniem. Šo kastīšu nosaukums ir “bento”, to dzimtene ir tālā Japāna. Ēdiens izvietots kastītē tā, lai tas būtu baudāms arī ar acīm – viss sagatavots un skaisti noformēts sātīgai maltītei.


Read more...

 

postheadericon SE.LE.NE. logo konkurss

There are no translations available.

Līdz visu skāra COVID-19 un karantīna, mēs, Erasmus+ komanda, nepārtraukti strādājām pie projekta pilnveidošanas, kā arī paspējām laist gaisā mazu, bet tajā pašā laikā ļoti nozīmīgu pasākumu – LOGO KONKURSU. Mūsu mērķis ir izvēlēties vienu vislabāko logo jaunajam projektam SE.LE.NE.. Ļoti svarīgi, lai šis darbs būtu kāda projekta dalībnieka veikts. Galvenie noteikumi, veidojot logo, kurus mēs izteicām: tajā ir jābūt ietvertam projekta nosaukumam un katras dalībvalsts interpretējumam. Konkursā, protams, piedalījās visas projekta dalībvalstis, iesūtot mums savus divus labākos darbus. Darbi visi tik tiešām bija lieliski, mēs tos apkopojām un nosūtījām visiem balsošanai, lai visi kopā godīgi izvēlētos projekta oficiālo logo.
Sākoties nestabilai situācijai pasaulē, nebija iespējas saņemt balsošanas rezultātus no visām dalībvalstu grupām, proti, pie mums vēl nav atceļojuši balsošanas rezultāti no itāļu kolēģiem, tomēr mēs neatmetam ar roku un pacietīgi gaidām līdz beigām, cerot uz situācijas uzlabošanos un projekta atsākšanu.
Nevar nepieminēt, ka vairāku iepriekšējo gadu projektu oficiālie logo ir bijuši tieši mūsu skolēnu darbi. Tas ir labs rādītājs par čaklumu un ieguldīto darbu, tāpēc mēs noteikti tikai priecāsimies, ja arī šogad tradīcijas netiktu lauztas.

 

logo

 

postheadericon Erasmus dienas 2020

There are no translations available.

No 15. līdz 17. oktobrim Erasmus+ projekta ietvaros norisinās #ErasmusDienas 2020.
Šīs iniciatīvas laikā projekta īstenotāji un dalībnieki aicināti organizēt dažādus pasākumus, tādejādi runājot par tādām tēmām kā veselība, ekoloģija, solidaritāte un sociālā iekļaušana.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas Erasmus+ projekta dalībnieki 16. oktobrī, Erasmus dienas 2020 ietvaros, organizēja nelielu talku. Tās laikā skolēni veidoja solu, kas tiks rotāts ar Daugavas un Pērses krastos atrastiem zariem. Solu plānots novietot skolas pagalmā. 
Lai arī darbs vēl nav pabeigts, skolēniem ir liels gandarījums par padarīto!

 

postheadericon Erasmus+ jaunieši labo darbu nedēļā

There are no translations available.

 

Labos darbus var darīt ne tikai labo darbu nedēļā!
Labo darbu nedēļa ik gadu norisinās oktobrī ar biedrības Palidzesim.lv čaklu atbalstu.
Darbiem nav jābūt lieliem, tos var veikt ar maziem solīšiem!
Erasmus+ aktīvie skolēni iesaistījās skaistas vietas tapšanā - topošajā mākslas telpā Mtelpa.
Restaurējām, krāsojām un radoši pavadījām pēcpusdienu.
Kas būs tavi labie darbi?
 

postheadericon 2019-2022 SE.LE.NE. ("SErvice LEarning Network in Europe")

There are no translations available.

Izglītības kultūra daudzās Eiropas valstīs joprojām ir cieši saistīta ar tradicionālajiem principiem un metodēm, tādēļ  zināšanu nodošana bieži vien tiek uzskatīta par galveno skolas funkciju, un frontālā apmācība - par labāko starp visām didaktiskajām metodēm. Mēs – projekta veidotāji - esam pārliecināti, ka skolai mācību process jāveido orientēts uz skolēnu, balstoties uz viņa spēju uzdot jautājumus, meklēt problēmu risināšanas iespējas un pakāpeniski attīstot viņa dzīves prasmes caur  kooperatīvu darbu un autentisku un jēgpilnu pieredzi.

Projekts “SE.LE.N.E” ir vērsts uz pakalpojumu apguvi (PA – no angļu val. Service Learning) kā novatorisku pieeju izglītībai, mācīšanās procesam un pilsoniskuma audzināšanai. Tas mēģina paplašināt skolas robežas, mācīšanos ienesot pilsētā, sociālajā sabiedrībā, apkārtējā teritorijā. PA ir aktivitāte, kas vērsta uz skolēnu, balstīta uz autentiskām problēmām, ir sociāli saistoša, motivējoša un sadarbību rosinoša.

Read more...

 

postheadericon Starptautiskā ERASMUS+ projekta SE.LE.NE. dalībnieki Vācijā

There are no translations available.

2020. gada janvāra otrajā pusē uz veselu nedēļu prom no mājām devās ERASMUS+ starptautiskā projekta SE.LE.NE dalībnieki no Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas– 8 skolēni un 2 skolotājas. Pēc brauciena bija daudz iespaidu, un par daļu no tiem varat izlasīt projekta dalībnieku stāstījumos.

Read more...

 

postheadericon Projekta vēsture. ERASMUS+ projekts WISE ("Weaving Interdisciplinary Stands through Europe")

There are no translations available.

Jau sesto reizi mūsu skolas audzēkņi un pedagogi darbojas starptautiskā ar mākslu saistītā projektā, ko līdzfinansē ES. Šoreiz ERASMUS+ projekta WISE (Weaving Interdisciplinary Strands through Europe jeb Starppriekšmetu saites vijas cauri Eiropai) ietvaros veidosim ciešāku starppriekšmetu saikni, pētot dažādus mākslas veidus kopsakarā ar eksaktajiem mācību priekšmetiem, tādējādi projekts veicinās Latvijas IZM izvirzīto prioritāšu īstenošanu skolā. Projektā darbosies 6 skolas, un katrā no tām projekta sanāksmē skolēni izzinās, pētīs un veidos prezentācijas, strādājot starptautiskās grupās, kas ne vien mācīs sadarboties ar atšķirīgu tautību un mentalitāšu jauniešiem, bet arī ļaus izzināt kopīgo un atšķirīgo dažādu tautu kultūrā.

Mūsu partneri:
Istituto Magistrale Statale L. Pietrobono, Alatri, Itālija
Gooise Scholen Federatie Huizermaat, Heuzena, Nīderlande
Escola Pia de Sitges, Sitče, Spānija
Copernicus-Gymnasium Löningen, Lēningena, Vācija
Marks gymnasieskola, Gēteborga, Zviedrija

Starppriekšmetu saites
Spānijā 4.11.17.-10.11.17. - Māksla, tehniskais dizains, grafiskais dizains;
Nīderlandē 20.01.18. – 26.01.18. - Māksla, fizika, ķīmija, bioloģija, dabas zinātnes;
Latvijā 5.05.18. – 11.05.18. - Māksla, ģeogrāfija, bioloģija;
Vācijā 2018. gada oktobrī - Māksla un inženierija
Itālijā 2019.gada janvārī - Māksla un matemātika

Zviedrijā 2019. gada maijā - Māksla, ekonomika un uzņēmējdarbība

 

postheadericon ERASMUS+ projekta dalībnieki Spānijā

There are no translations available.

Šajā mācību gadā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni uzsākuši darbu jaunā ERASMUS+ projektā “WISE”, kas paredzēts, lai vairāk izmantotu starppriekšmetu sakarus zināšanu un prasmju apguvei.

Pirmā projekta tikšanās notika Sitčesā, Katalonijas kūrortpilsētā. Skolēni stāsta par saviem iespaidiem.

Mūsu diena sākās ļoti agri no rīta. Pulksten 4:00 mēs visi atvadījāmies no ģimenēm un ar pagasta domes busiņu braucām uz lidostu. Viss noritēja veiksmīgi, jo neviens nebija neko aizmirsis. Nedaudz pirms pulksten 6:00 mēs jau bijām lidostā. Bez steigas reģistrējām bagāžu, izgājām drošības kontroli un sagaidījām mūsu lidojumu pulksten 7:35. Mums paveicās, jo lidojām jaunajā airBaltic Bombardier CS300 lidmašīnā. Šajā lidmašīnā bija pietiekami daudz vietas kājām, ekrāns, kurā var redzēt informāciju par lidojuma gaitu. Tas bija kaut kas jauns un patīkams!

Read more...

 

postheadericon ERASMUS+ projekta WISE tikšanās Nīderlandē.

There are no translations available.

Janvāra otrajā pusē septiņi Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas audzēkņi kopā ar 2 skolotājām devās ceļā uz starptautiskā projekta WISE tikšanos Heuzenas pilsētas Huizermaat ģimnāzijā (Nīderlande). Kā jau vēstīts, šis projekts ir ļoti atbilstīgs jaunajām nostādnēm izglītībā, jo skolēni mācās izmantot vienā mācību priekšmetā iegūtās zināšanas un prasmes izmantot citās jomās. Projekta koordinatori no Heuzenas bija izvēlējušies vienot vairākas eksaktās zinātnes (fiziku, ķīmiju, bioloģiju, matemātiku, IT) ar mākslu. Tādēļ skolēni strādāja 6 starptautiskās grupās, un katra grupa veica atsevišķu uzdevumu nedēļas garumā. Taču darba grupas tika izveidotas jau agrāk, un mūsu braucēji, palīdzot citiem mūsu skolas projekta dalībniekiem, jau iepriekš bija pacentušies vairāk uzzināt par savas grupas tēmu, tāpēc ceļā devās, bruņoti ar informāciju, kas arī lieti noderēja. Lūk, ko stāsta skolēni!

Read more...

 
More Articles...