Get Adobe Flash player
Home Skolēniem No 15.novembra izglītības process klātienē

postheadericon No 15.novembra izglītības process klātienē

There are no translations available.

No 15.novembra izglītības process visās pakāpēs atkal notiks klātienē – to paredz 9. novembrī valdībā apstiprinātie grozījumi rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

* Izglītības iestādēm būs jāievēro visi jau līdz šim īstenotie drošības pasākumi – maskas, distancēšanās, telpu vēdināšana, higiēna, testēšana.

* Lai atgriešanās skolā būtu droša, arī 4.-12.klašu skolēnu testēšana Ilmāra Gaiša Kokneses vidussskolā notiks 12.novembrī.

* Izglītības procesa īstenošanā pamatizglītības pakāpē tiek nodrošināts, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo plūsmas nepārklājas – vienlaikus neatrodas vienā mācību telpā, kā arī nepārklājas ārtelpās starpbrīžos. Šo prasību var nepiemērot vidējās izglītības pakāpē atbilstoši izglītības programmas specifikai - saistībā ar jaunajā valsts vispārējās vidējās izglītības standartā paredzēto padziļināto kursu īstenošanu.

* Lai nodrošinātu izglītojamo, dažādu grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos, izglītības iestāde var mācību procesu rotācijas kārtībā īstenot attālināti ne vairāk kā piecas darba dienas mēnesī pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (izņemot 1.-6. klasi).

* Pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādēs izglītības procesu var īstenot attālināti, izvērtējot attiecīgās klases mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē. Šie lēmumi jāsaskaņo ar izglītības iestādes dibinātāju, un attālinātās mācības īsteno saskaņā ar izglītības iestādē noteikto kārtību.

* Grozījumi noteikumos par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, paredz arī to, ka papildus jau noteiktajiem gadījumiem, kādos izglītības process var tikt īstenots attālināti, tas pieļaujams arī pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, ja vismaz 1/3 no klases izglītojamiem izglītības procesu īsteno attālināti noteiktās mājas karantīnas dēļ.

* Iespēju robežās "burbuļa" princips skolai jāievēro arī skolēnu ēdināšanas laikā, jānosaka ēdināšanas grafiks pa klašu grupām, jānovieto atstatus attiecīgo klašu galdi utt. Izglītības iestāde ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju vienojas par labāko risinājumu, ievērojot mācību stundu sarakstu, kā arī ņemot vērā iestādē pastāvošo izglītojamo plūsmu plānojumu, lai mazinātu ciešu kontaktēšanos.

* Visās izglītības iestādēs gan izglītojamie, gan nodarbinātie lieto sejas maskas gan stundu laikā, gan ārpus tām.

* Interešu izglītības programmās klātienē bez ierobežojumiem var piedalīties skolēni ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tie bērni, kuri nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, nodarbībās var piedalīties attālināti vai klātienē ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu:

  • vienas klases ietvaros tajā izglītības iestādē, kurā izglītojamais apgūst izglītības programmu pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē,
  • individuāli (bērni, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā),
  • ārpus telpām ne vairāk kā 20 izglītojamie no dažādām klasēm.

* Epidemioloģiski drošā vidē (zaļajā režīmā) turpmāk būs jānorisinās arī visām sporta sacensībām. Lai mazinātu Covid-19 izplatību sporta sacensību skatītāju vidū, papildus tiek noteikta prasība, ka skatītāji sporta sacensību norises laikā arī pārtraukumos nevarēs pārvietoties.

* Lai izvērtētu droša iekštelpu sporta treniņu norisei izvirzāmās papildu prasības bērniem līdz 12 gadiem, ministrija plāno īstenot izmēģinājuma projektus iekštelpu sporta treniņu norisei, kā arī sporta peldēšanā publiskas lietošanas peldbaseinos. Tas perspektīvā ļautu paplašināt iekštelpu treniņu iespējas bērniem līdz 12 gadu vecumam, kuriem šobrīd nav iespējams vakcinēties pret Covid-19.

* Izglītības iestādē nodarbinātie, kuri ir uzsākuši vakcināciju līdz 15.novembrim un sertifikāts tiks iegūts līdz 15. decembrim, varēs turpināt pildīt savus amata pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas izdots ne agrāk kā pirms 72 stundām.

* Pilnībā vakcinētie vai pārslimojušie darbinieki un izglītojamie, kas ir identificēti kā kontaktpersonas, varēs neievērot mājas karantīnu, lai veiktu darba pienākumus vai piedalītos izglītības procesā klātienē, ja iestādes vadītājs organizē darbinieka vai izglītojamā skrīningu ar antigēna testu, kas veicams iestādes vadītāja nozīmētas atbildīgās personas uzraudzībā. Tests jāveic septiņu dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu - katru reizi pirms klātienes mācību dienas uzsākšanas.

* Kontaktpersonai, kurai pēc pēdējā kontakta ar Covid-19 inficētu personu noteikta 14 dienas ilga mājas karantīna, to var pārtraukt jau pēc RNS testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu, ja testa rezultāts ir negatīvs.

* Slimību profilakses un kontroles centrs ir izstrādājis detalizētus ieteikumus izglītības iestādēm izglītojamo testēšanai un rīcībai, ja tiek konstatēts Covid19 gadījums, ieteikumi pieejami SPKC tīmekļvietnē: https://www.spkc.gov.lv/lv/media/15735/download

* Katram atbildīgi jāizturas pret valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, līdz minimumam samazināt fiziskos kontaktus, lai visiem kopīgi izdotos pārvarēt krīzi!

* Visi, kuri var, aicināti vakcinēties pret Covid-19, jo tas ir vienīgais veids, kādā pārvarēt Covid-19 pandēmiju un atgriezties dzīvē bez ierobežojumiem un bailēm.