Get Adobe Flash player
Home Skolēniem Par izglītības procesa norisi no 1. novembra

postheadericon Par izglītības procesa norisi no 1. novembra

There are no translations available.

Pēc pagarinātajām rudens brīvdienām skolā atgriezušies 1.-3. klašu skolēni, bet 4. - 12.klašu skolēni līdz 14. novembrim īsteno mācību darbu attālināti.

Kas jāievēro, 1.novembrī uzsākot mācības:

* Interešu izglītībā mācību darbs attālināti notiek līdz 14.novembrim

* Pagarinātās grupas notiek TIKAI vienas klases/grupas skolēniem (skolas vadība drīkst ierobežot pagarinātās grupas darba laiku)

* Sporta un mūzikas stundas notiek tikai vienas klases ietvaros (vienlaikus vienā telpā neatrodas dažādu grupu vai klašu vai kursu skolēni); aktīvi sportojot vai dziedot, skolēni var nelietot sejas maskas

* Sejas masku nelieto, ja tas nav iespējams logopēdijas nodarbībā specifiska vingrinājuma izpildei

Uzsākot mācības klātienē jāievēro epidemioloģiskās drošības nosacījumi:

* Skolēni un pedagogi uz klātienes mācībām ierodas ar negatīvu Covid-19 testu vai vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu

* Skolās turpinās skolēnu iknedēļas testēšana

* Klātienes mācību laikā visi lieto sejas maskas

* Tiek nodrošināta telpu vēdināšana, regulāra uzkopšana, virsmu dezinfekcija un plūsmu kontrole

* Ēdināšana tiek organizēta katrai klasei atsevišķi

* Vienā telpā atrodas tikai vienas klases izglītojamie

* Ārtelpās un starpbrīžos visi ievēro distanci un nepulcējas

* Skola neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina skolēnu un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs ārpus izglītības iestādes, piemēram, ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumus un citus pasākumus

* Iekštelpās bez vajadzības neuzturas trešās personas (to klātbūtne iestādē tiek stingri izvērtēta)

* Pakalpojumu sniedzējiem un  trešajām pusēm līdz 15. novembrim jāuzrāda pārslimošanas/vakcinācijas sertifikāts vai negatīvs Covid tests; pēc 15. novembra klātbūtne izglītības iestādē tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu

* Āra nodarbībās laikam atbilstošs apģērbs

 

Katram jāizturas atbildīgi pret valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, līdz minimumam samazinot fiziskos kontaktus, lai kopīgi pārvarētu krīzi. Tie, kas var, aicināti vakcinēties pret Covid-19, jo tas ir vienīgais veids, kādā pārvarēt Covid-19 pandēmiju un atgriezties dzīvē bez ierobežojumiem un bailēm.

Visa informācija par mācību procesa regulējumu atrodama 20. oktobra grozījumos _ Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu":

https://likumi.lv/ta/id/327024-grozijumi-ministru-kabineta-2021-gada-9-oktobra-rikojuma-nr-720-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu