Get Adobe Flash player
Home Skolēniem Par skolēnu testēšanu, uzsākot jauno mācību gadu

postheadericon Par skolēnu testēšanu, uzsākot jauno mācību gadu

There are no translations available.

Lai droši klātienē uzsāktu jauno mācību gadu, spēkā ir Ministru kabineta noteikumi Nr. 512. “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””, kas nosaka:

“32.14. Izglītības procesā pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē klātienē piedalās izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī izglītojamie ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testa rezultātu. Minētos dokumentus uzrāda izglītības iestādes atbildīgajai personai.

32.15. Pirms 2021./2022. mācību gada sākuma izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē no 2021. gada 23. augusta līdz 2021. gada 30. augustam ierodas izglītības iestādē un veic Covid-19 testu, kuru turpmāk atkārtoti veic atbilstoši Veselības ministrijas algoritmam. Covid-19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

32.16. Izglītības iestādē (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes un augstākās izglītības iestādes) Covid-19 testa veikšana notiek sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testu. Izglītības iestādei ir tiesības nodot izglītojamo datus (vārds, uzvārds, personas kods, klase (kurss, grupa)) attiecīgajai laboratorijai.”

Veselības inspekcijas uzdevumā “BIOR” laboratorija veiks  siekalu skrīningu I.Gaiša Kokneses vidusskolas  1.-12.klašu izglītojamajiem. Pirms skrīninga testa nodošanas jāievēro šāds nosacījums: vienu stundu pirms testa nodošanas neēst un nedzert.

27. augustā no plkst. 8:30-10:00 skolēniem ir jāierodas skolā un jādodas uz savu kabinetu pie audzinātāja, kur varēs nodod siekalu testu.

Skolas atbalsta personāls palīdzēs nākamajiem 1. klašu skolēniem un skolēniem jaunpienācējiem nokļūt pie klašu audzinātājiem.

Skrīninga testa rezultātus vecāki saņems elektroniski.

Skola laboratorijai ir iesniegusi skolēnu sarakstus un norādījusi viena vecāka telefona numuru un e-pasta adresi, kura bija fiksēta e-klasē. Lūgums skolēnu vecākiem no 23. līdz 27. augustam sazināties ar klašu audzinātājiem, lai pārbaudītu, vai iesniegtie dati ir korekti.

Ja skolēnam ir derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, lūgums vecākiem to iesniegt elektroniski vai papīra formā skolas atbildīgajai personai, medmāsai Marinai Kočerginai e-pastā: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it vai papīra formā no 23.-26. augustam.

Skolēniem, ar derīgu COVID vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, siekalu skrīnings nav jāveic.

Ja nevar nodot pirmo rutīnas siekalu testu izglītības iestādē pamatotu iemeslu dēļ, tad līdz 1.09. bērni (zem 18 gadu vecuma) var pēc pieraksta nodot individuāli skat.

https:// www.vi.gov.lv/lv/covid-19-veselibas-inspekcijas-kompetence

•Jārēķinās ar augstu pieprasījumu, rindas, gaidīšanas laiki tā ir īpaša situācija

•Tests ne vecāks par nedēļu, ko uzrāda skolās

•Informācija par E. Gulbja laboratorijas filiālēm un darba laikiem:

• https://www.egl.lv/par-mums/filiales-un-darba-laiki/  Tel. 67801112

•Informācija par Centrālās laboratorijas filiālēm un darba laikiem: https://www.laboratorija.lv/filiales.html Tel. 8330

•Informācija par BIOR laboratorijas filiālēm un darba laikiem: https://bior.lv/lv/kontakti/paraugu-pieņemšanas-laiki Tel. 28369560

•Informācija par MFD laboratorijas filiālēm un darba laikiem: http://www.mfd.lv/laboratorija-darba-laiki Tel. 8313

•18 g un vecāki savā laboratorijā ar skolēna apliecību vai skolas izziņu, izņēmuma kārtībā citās laboratorijās, piesaka uz 8303 vai laboratoriju telefoniem

•Pēc 1. septembra ja ir pamatots iemesls (piem. slimošana), testu nodod pēc ārstniecības personas norīkojuma/individuāli, piesakot laboratorijai ar skolēna apliecību. Skolā drīkst ierasties ar testu ne vecāku par 48 stundām

•Avārijas situācijā SPKC algoritms paredz arī antigēna testu, taču tā derīgums ir ļoti īss burbulī 48 stundas, citās situācijās 6 stundas