Get Adobe Flash player
Home Skolēniem Klātienes mācības no 12.aprīļa

postheadericon Klātienes mācības no 12.aprīļa

There are no translations available.

Informācija skolēniem, vecākiem un pedagogiem!

No 7.aprīļa notiek klātienes mācības pēc reģionu principa, turpinot ievērot Latvijā noteiktos ierobežojumus.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā no 12.aprīļa klātienē notiks:

* mācības 1.–6. un 12. klases skolēniem katru dienu

* mācības rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klases skolēniem

* individuālās konsultācijas visās klašu grupās

* sporta treniņi ārā ne vairāk kā 10 personām

Skolā tiks:

* nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības (masku lietošana, distances un higiēnas prasību ievērošana, telpu regulāra vēdināšana)

* organizēti 3 pusdienu starpbrīži skolas ēdnīcā

* nodrošināts internāts (pēc vajadzības)

* veikta skolā klātienē nodarbināto pedagogu, tehnisko darbinieku un 12. klašu skolēnu iknedēļas testēšana

Lēmumu par klātienes mācībām ir pieņēmusi Kokneses novada dome.

Skolas administrācija