Get Adobe Flash player
Home Skolēniem

postheadericon Skolēniem

postheadericon Paplašina iespējas bērniem piedalīties interešu izglītības un sporta nodarbībās

There are no translations available.

6. janvārī valdība pieņēma lēmumu līdz 28. februārim pagarināt ārkārtējo situāciju valstī. Izglītības jomā saglabājas līdzšinējie nosacījumi par drošu mācību procesu (testēšana, maskas, distance, plūsmu nepārklāšanās u.c.), vienlaikus tiek paplašinātas iespējas bērniem apmeklēt interešu izglītības un sporta nodarbības, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Turpmāk interešu izglītības nodarbībās varēs piedalīties visi izglītojamie, kuri veikuši rutīnas skrīninga testu savā izglītības iestādē atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam, tostarp arī pārslimojušie (testējoties no 7. nedēļas pēc pārslimošanas sertifikāta izdošanas) un vakcinētie. Vakcinētie un pārslimojušie izglītojamie pirms nodarbības uzrāda vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu.

Interešu izglītības ības programmu īstenošanā jāievēro stingri nosacījumi – ne vairāk kā 20 bērnu vienā grupā, iekštelpās katram paredzot ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Tāpat telpās jānodrošina ventilācija ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniegtu 1 000 ppm, bet, ja tas nav iespējams, vismaz 15 minūtes astronomiskās stundas ietvaros jānodrošina svaiga gaisa pieplūde telpai.

Stingri izvērtējot epidemioloģisko situāciju un riskus izglītības iestādē, objektīvas nepieciešamības gadījumā arī mācību priekšmetu konsultācijās un pagarinātās dienas grupu nodarbībās bērni no dažādām klasēm varēs pārklāties, ievērojot interešu izglītības programmu īstenošanai noteiktās vispārīgās prasības.

Sporta treniņos (nodarbībās) iekštelpās turpmāk varēs piedalīties arī bērni no 12 gadu vecuma, kuriem nav primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, bet kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros. Sporta nodarbības notiek epidemioloģisko drošos apstākļos – ir noteikts izglītojamo skaits, piepildījums ģērbtuvēs, visa iekštelpu sporta norises vietas apmeklējuma laikā visur tiek ievērota divu metru distance u.c.

Sporta sacensībās piedalīties un to norises vietā atrasties varēs tikai personas ar  primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī izglītojamie, kuri veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros, un tiek nodrošinātas noteiktās prasības attiecībā uz publisku pasākumu rīkošanu.

6.janvārī valdībā apstiprinātais rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" un noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" pieejams Ministru kabineta mājaslapā.

 

 

postheadericon Aktivitātes brīvlaikam

There are no translations available.

Tuvojoties ziemas brīvlaikam, Slimību profilakses un kontroles centrs Veselību veicinošo skolu tīkla ietvaros ir izstrādājis idejas aktivitātēm, ar kurām bērni varētu nodarboties skolēnu brīvlaikā! Mērķis šim materiālam ir aicināt bērnus brīvlaiku pavadīt aktīvi un radoši - sarakstā iekļautas nodarbes saistītas ar uztura paradumiem, fiziskajām aktivitātēm, psihiskās veselības veicināšanu un dažādām radošām darbībām.

Pielikumā pievienotas darba lapas un instrukcija darba lapu izpildei .

Laika periodā no 20. decembra līdz 2. janvārim, katru dienu no saraksta jāizvēlas 3 aktivitātes un tās jāizpilda.

 

postheadericon Jauktais koris sūta sveicienu no Zaļas klases

There are no translations available.

Priecīgus Ziemassvētkus visiem novēl skolas Jauktais koris un diriģente Inita Asarīte!

https://failiem.lv/u/tgzvezvtw
 

postheadericon Iespēja bērniem piedalīties interešu izglītības un sporta nodarbībās

There are no translations available.

 

postheadericon No 15.novembra izglītības process klātienē

There are no translations available.

No 15.novembra izglītības process visās pakāpēs atkal notiks klātienē – to paredz 9. novembrī valdībā apstiprinātie grozījumi rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

* Izglītības iestādēm būs jāievēro visi jau līdz šim īstenotie drošības pasākumi – maskas, distancēšanās, telpu vēdināšana, higiēna, testēšana.

* Lai atgriešanās skolā būtu droša, arī 4.-12.klašu skolēnu testēšana Ilmāra Gaiša Kokneses vidussskolā notiks 12.novembrī.

* Izglītības procesa īstenošanā pamatizglītības pakāpē tiek nodrošināts, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo plūsmas nepārklājas – vienlaikus neatrodas vienā mācību telpā, kā arī nepārklājas ārtelpās starpbrīžos. Šo prasību var nepiemērot vidējās izglītības pakāpē atbilstoši izglītības programmas specifikai - saistībā ar jaunajā valsts vispārējās vidējās izglītības standartā paredzēto padziļināto kursu īstenošanu.

* Lai nodrošinātu izglītojamo, dažādu grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos, izglītības iestāde var mācību procesu rotācijas kārtībā īstenot attālināti ne vairāk kā piecas darba dienas mēnesī pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (izņemot 1.-6. klasi).

* Pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādēs izglītības procesu var īstenot attālināti, izvērtējot attiecīgās klases mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē. Šie lēmumi jāsaskaņo ar izglītības iestādes dibinātāju, un attālinātās mācības īsteno saskaņā ar izglītības iestādē noteikto kārtību.

* Grozījumi noteikumos par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, paredz arī to, ka papildus jau noteiktajiem gadījumiem, kādos izglītības process var tikt īstenots attālināti, tas pieļaujams arī pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, ja vismaz 1/3 no klases izglītojamiem izglītības procesu īsteno attālināti noteiktās mājas karantīnas dēļ.

* Iespēju robežās "burbuļa" princips skolai jāievēro arī skolēnu ēdināšanas laikā, jānosaka ēdināšanas grafiks pa klašu grupām, jānovieto atstatus attiecīgo klašu galdi utt. Izglītības iestāde ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju vienojas par labāko risinājumu, ievērojot mācību stundu sarakstu, kā arī ņemot vērā iestādē pastāvošo izglītojamo plūsmu plānojumu, lai mazinātu ciešu kontaktēšanos.

* Visās izglītības iestādēs gan izglītojamie, gan nodarbinātie lieto sejas maskas gan stundu laikā, gan ārpus tām.

* Interešu izglītības programmās klātienē bez ierobežojumiem var piedalīties skolēni ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tie bērni, kuri nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, nodarbībās var piedalīties attālināti vai klātienē ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu:

  • vienas klases ietvaros tajā izglītības iestādē, kurā izglītojamais apgūst izglītības programmu pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē,
  • individuāli (bērni, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā),
  • ārpus telpām ne vairāk kā 20 izglītojamie no dažādām klasēm.

* Epidemioloģiski drošā vidē (zaļajā režīmā) turpmāk būs jānorisinās arī visām sporta sacensībām. Lai mazinātu Covid-19 izplatību sporta sacensību skatītāju vidū, papildus tiek noteikta prasība, ka skatītāji sporta sacensību norises laikā arī pārtraukumos nevarēs pārvietoties.

* Lai izvērtētu droša iekštelpu sporta treniņu norisei izvirzāmās papildu prasības bērniem līdz 12 gadiem, ministrija plāno īstenot izmēģinājuma projektus iekštelpu sporta treniņu norisei, kā arī sporta peldēšanā publiskas lietošanas peldbaseinos. Tas perspektīvā ļautu paplašināt iekštelpu treniņu iespējas bērniem līdz 12 gadu vecumam, kuriem šobrīd nav iespējams vakcinēties pret Covid-19.

* Izglītības iestādē nodarbinātie, kuri ir uzsākuši vakcināciju līdz 15.novembrim un sertifikāts tiks iegūts līdz 15. decembrim, varēs turpināt pildīt savus amata pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas izdots ne agrāk kā pirms 72 stundām.

* Pilnībā vakcinētie vai pārslimojušie darbinieki un izglītojamie, kas ir identificēti kā kontaktpersonas, varēs neievērot mājas karantīnu, lai veiktu darba pienākumus vai piedalītos izglītības procesā klātienē, ja iestādes vadītājs organizē darbinieka vai izglītojamā skrīningu ar antigēna testu, kas veicams iestādes vadītāja nozīmētas atbildīgās personas uzraudzībā. Tests jāveic septiņu dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu - katru reizi pirms klātienes mācību dienas uzsākšanas.

* Kontaktpersonai, kurai pēc pēdējā kontakta ar Covid-19 inficētu personu noteikta 14 dienas ilga mājas karantīna, to var pārtraukt jau pēc RNS testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu, ja testa rezultāts ir negatīvs.

* Slimību profilakses un kontroles centrs ir izstrādājis detalizētus ieteikumus izglītības iestādēm izglītojamo testēšanai un rīcībai, ja tiek konstatēts Covid19 gadījums, ieteikumi pieejami SPKC tīmekļvietnē: https://www.spkc.gov.lv/lv/media/15735/download

* Katram atbildīgi jāizturas pret valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, līdz minimumam samazināt fiziskos kontaktus, lai visiem kopīgi izdotos pārvarēt krīzi!

* Visi, kuri var, aicināti vakcinēties pret Covid-19, jo tas ir vienīgais veids, kādā pārvarēt Covid-19 pandēmiju un atgriezties dzīvē bez ierobežojumiem un bailēm.

 

 

postheadericon Par testēšanu skolā pēc 15.novembra

There are no translations available.

No 15.novembra izglītības iestādēs sāksies skolēnu un darbinieku testēšana ar AG antigēna testiem (paštestiem), kurus katrs veiks pats sev. AG testiem ir vairākas priekšrocības:

* rezultāts ir zināms jau 15 minūšu laikā, tie, kam ir pozitīvs rezultāts, var uzreiz nodot siekalu testu turpat skolā un nav jāmeklē laboratorija

* atzīto AG testu jutīgums nav mazāks par 90%, kas ir vairāk nekā t.s. kociņu jeb pūļa testam.

AG testu veikšana ir ļoti vienkārša, arī 1. klases skolēni to var veikt paši, ja blakus ir pieaugušais, kurš var uzraudzīt procesu.

Lūgums visiem skolēniem un viņu vecākiem iepazīties ar video par AG testu veikšanu:

* https://youtu.be/NJ38k16Qbvs

* “BIOR” Facebook lapā https://www.facebook.com/InstitutsBIOR

Jo labāka izpratne par testa veikšanu būs skolēniem, jo raitāk noritēs testēšana.

Skolai tiks nodrošināts pietiekams daudzums ar individuāliem siekalu paraugu nodošanas komplektiem, lai katrs, kura AG tests izrādās pozitīvs, uzreiz var nodot individuālu paraugu apstiprināšanai ar PCR metodi.

Pilns BIOR paraugu pieņemšanas kabinetu saraksts ar darba laikiem un kontaktiem pieejams institūta mājaslapā www.bior.lv

No skolām pozitīvos testus laboratorija nodos utilizācijai “BIOR” institūtā, negatīvos - var izmest sadzīves atkritumos.

 

Informācija no Olgas Valciņas

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Direktora vietniece laboratoriju jautājumos

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Pielikumā - ražotāja instrukcija latviešu valodā.

 

postheadericon Biedrība "Pērses krasts" aicina atklāt zudušo Koknesi

There are no translations available.

Šogad biedrība “Pērses krasts” īstenojusi projektu Zemgales kultūras programmā 2021 “Kokneses muižas pils vēsturiski mākslinieciskā izpēte” un aicina interesentus 11. novembrī plkst. 14.00 uz projekta noslēguma pasākumu “Atklāj zudušo Koknesi!” tiešsaistes platformā Zoom. Šis pasākums varētu būt interesants vēstures un novadpētniecības mācību procesā.

Ziņa par pasākumu FB lapā: https://www.facebook.com/BiedribaPersesKrasts/posts/4720532147998695

Reģistrēties https://ieej.lv/8mCgX

 

Programma un vairāk informācijas pielikumā.

Attachments:
Download this file (darba-kartiba-noslegums.pdf)darba-kartiba-noslegums.pdf[ ]174 Kb
 

postheadericon Emocionālās veselības mēnesis I.Gaiša Kokneses vidusskolā

There are no translations available.

Augusta sākumā, no 9. – 11.augustam, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēnu pašpārvalde četru dalībnieku sastāvā - Paula, Marta, Alise un Patrīcija,  kopā ar jaunatnes lietu speciālistu Ievu Ūtēnu devās uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mācībām, projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros, savas emocionālās kompetences stiprināšanai Malnavā. Mācību laikā pašpārvaldes līderi un atbalsta persona apguva zināšanas par jauniešu psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, kā arī pārmaiņu vadību.

Trīs dienu mācībās kopskaitā piedalījās 150 skolas no visiem Latvijas novadiem un tās vadīja neformālās izglītības mācību vadītāji un jomas eksperti, bet vienu dienu nodarbības par psihoemocionālo labbūtību  piedalījās psihologi no Pusaudžu resursu centra.

Trīs dienu mācībām noslēdzoties, ieguvām ne tikai jaunus draugus, stiprinājām savas pašpārvaldes zināšanas mentālās veselības jautājumos un dalījāmies pieredzē, kā strādā pašpārvaldes citās skolās, bet izveidojām jau projekta pieteikuma “Mana emocionālā veselība” melnrakstu un galvenās aktivitātes mentālās veselības uzlabošanai I.Gaiša Kokneses vidusskolā. Kopumā septembra mēnesī tika iesniegti 47 pašvaldību, nodibinājumu un biedrību projektu pieteikumi, pārstāvot 125 izglītības iestādes. Kopējais pieteiktais projektu finansējums ir  124 774 eiro, katrai izglītības iestādei paredzot līdz 1000 euro lielu finansējumu.

Mūsu projekta “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā  “Mana emocionālā veselība””, nr. VP2021/4-40, ietvaros sadarbosimies ar biedrību “Kokneses jauniešu biedrība”. Galvenās aktivitātes paredz skolēnu pašpārvaldes telpas aprīkošanu, jaunu pašpārvaldes biedru uzrunāšanu un pašpārvaldes komandas saliedēšanās pasākumu. Projekta īstenotāji ir pašpārvaldes biedri, tāpēc svarīgi bija celt un pilnveidot viņu zināšanas par jauniešu emocionālo veselību, pašiem izstrādāt informatīvos materiālus, lai izplatītu informāciju citiem jauniešiem par projekta aktivitātēm un emocionālās veselības tēmām.

Tagad, kad Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēnu pašpārvalde jau aktīvi ir darbojusies pie projekta pilnveidošanas un savu zināšanu pilnveides, mēs varam pasludināt mentālās veselības mēnesi Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, sākot ar 8. novembri līdz šī gada 10.decembrim. Visa mēneša garumā būs iespēja apzināties cik svarīga ir emocionālā veselība jo īpaši jaunietim. Gan skolotājiem, gan jauniešiem būs iespēja iesaistīties aktīva dzīvesveida konkursā. Notiks radošās darbnīcas klašu grupām par aktuālākajām emocionālās veselības tēmām, kuras noteiksim pēc klases aptauju rezultātiem. Iesaistīties varēs ne tikai skolēni, bet arī skolotāji un ģimenes locekļi, jo Kokneses apvienības pārvalde sniegs iespēju attālināti apmeklēt speciālisti – pusaudžu psihoterapeitu lekcijas.

Aktuālajai informācijai tu vari sekot mūsu sociālo tīklu kontos: Facebook @IGKV Pašpārvade un Instagram @Igkv_pasparvalde

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros

Paula Užule, I.Gaiša Kokneses vidusskolas skolēnu pašpārvaldes vadītāja

Ieva Ūtēna, Jaunatnes lietu speciālists

 

postheadericon Par izglītības procesa norisi no 1. novembra

There are no translations available.

Pēc pagarinātajām rudens brīvdienām skolā atgriezušies 1.-3. klašu skolēni, bet 4. - 12.klašu skolēni līdz 14. novembrim īsteno mācību darbu attālināti.

Kas jāievēro, 1.novembrī uzsākot mācības:

* Interešu izglītībā mācību darbs attālināti notiek līdz 14.novembrim

* Pagarinātās grupas notiek TIKAI vienas klases/grupas skolēniem (skolas vadība drīkst ierobežot pagarinātās grupas darba laiku)

* Sporta un mūzikas stundas notiek tikai vienas klases ietvaros (vienlaikus vienā telpā neatrodas dažādu grupu vai klašu vai kursu skolēni); aktīvi sportojot vai dziedot, skolēni var nelietot sejas maskas

* Sejas masku nelieto, ja tas nav iespējams logopēdijas nodarbībā specifiska vingrinājuma izpildei

Uzsākot mācības klātienē jāievēro epidemioloģiskās drošības nosacījumi:

* Skolēni un pedagogi uz klātienes mācībām ierodas ar negatīvu Covid-19 testu vai vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu

* Skolās turpinās skolēnu iknedēļas testēšana

* Klātienes mācību laikā visi lieto sejas maskas

* Tiek nodrošināta telpu vēdināšana, regulāra uzkopšana, virsmu dezinfekcija un plūsmu kontrole

* Ēdināšana tiek organizēta katrai klasei atsevišķi

* Vienā telpā atrodas tikai vienas klases izglītojamie

* Ārtelpās un starpbrīžos visi ievēro distanci un nepulcējas

* Skola neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina skolēnu un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs ārpus izglītības iestādes, piemēram, ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumus un citus pasākumus

* Iekštelpās bez vajadzības neuzturas trešās personas (to klātbūtne iestādē tiek stingri izvērtēta)

* Pakalpojumu sniedzējiem un  trešajām pusēm līdz 15. novembrim jāuzrāda pārslimošanas/vakcinācijas sertifikāts vai negatīvs Covid tests; pēc 15. novembra klātbūtne izglītības iestādē tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu

* Āra nodarbībās laikam atbilstošs apģērbs

 

Katram jāizturas atbildīgi pret valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, līdz minimumam samazinot fiziskos kontaktus, lai kopīgi pārvarētu krīzi. Tie, kas var, aicināti vakcinēties pret Covid-19, jo tas ir vienīgais veids, kādā pārvarēt Covid-19 pandēmiju un atgriezties dzīvē bez ierobežojumiem un bailēm.

Visa informācija par mācību procesa regulējumu atrodama 20. oktobra grozījumos _ Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu":

https://likumi.lv/ta/id/327024-grozijumi-ministru-kabineta-2021-gada-9-oktobra-rikojuma-nr-720-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

 
More Articles...