Get Adobe Flash player
Home Skolēniem Informācija 1. - 4. klašu vecākiem

postheadericon Informācija 1. - 4. klašu vecākiem

There are no translations available.

Paldies vecākiem par izturību un pacietību attālinātajā mācību procesā!

Kokneses novada dome sekojot līdzi kumulatīvajiem rādītājiem novadā pēc informācijas Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā, pieņēmusi lēmumu (2021. gada 24. marta rīkojums Nr.11), ka sākot ar šī gada 29. martu, atsākas klātienes mācības Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 1. - 4. klasēm

*  Klātienes mācību procesā gan skolēniem, gan skolotājiem būs obligāti jālieto sejas aizsargmaskas. Daudzreiz lietojamās maskas tiks izsniegtas skolā 29. martā un skolēni tiks instruēti par masku lietošanu. Skolēni drīkst izmantot arī pašu sarūpētas aizsargmaskas, ievērojot ieteikumus par pareizu masku lietošanu

*  Katrai klasei tiks nodrošinātas nepieciešamās platības telpas gan mācību stundās, gan starpbrīžos, gan ēdnīcā, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto platību vienam skolēnam

* Nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības, katru nedēļu tiks veikta arī klātienē nodarbināto testēšana

*Ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus, uz skolu bērni ar slimības pazīmēm (aizlikts deguns, izdalījumi no deguna ārējām ejām vai aizdegunes, šķaudīšana, spiediena sajūta  deguna apvidū vai pierē, ķermeņa temperatūras paaugstināšanās, stipras galvassāpes, muskuļu sāpes u.c. pazīmes) netiek vesti

*  Ņemot vērā epidemiologu ieteikumus, sporta stundas (atkarībā no laika apstākļiem) tiks organizētas ārā, tāpēc būtiski, lai skolēniem būtu laikapstākļiem atbilstošs apģērbs un apavi. Turpmāk, var tikt organizētas arī atsevišķas mācību stundas vai interešu izglītības nodarbības  ārtelpās. Par to iepriekš būs informācija e-klasē

*  Ja vien iespējams, bērnu nogādāšanai uz skolu un mājām  izvēlieties drošus pārvietošanās veidus - ar kājām, personīgo automašīnu vai  sabiedrisko transportu

* Ar 29. martu tiks atjaunoti uz ārkārtējās situācijas laiku slēgtie sabiedriskā transporta reisi, kas nepieciešami skolēnu nokļūšanai uz skolu un mājām

* Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, skolēniem nepieciešamības gadījumā tiks nodrošinātas pagarinātās dienas grupas nodarbības līdz plkst.16:00

* Ārkārtējās situācijas laikā vecāki var pieņemt lēmumu nodrošināt bērnam izglītību ģimenē. Šādā gadījumā ir jārīkojas sekojoši:

1) Vecāki iesniedz rakstisku iesniegumu skolas direktorei (vēlams 29.03.2021.)

2) Skolas direktore saskaņo savu lēmumu ar Kokneses novada izglītības darba speciālisti

3) Skolas direktore ar rīkojumu nosaka, ka izglītības programmas mācību saturu skolēns var apgūt ģimenē un ka par to ir atbildīgi viņa vecāki

4) Vecāki nodrošina skolēnam nepieciešamo mācību vidi un atbalstu mācību satura apguvei

5) Skola nosaka izglītības programmas īstenošanas kārtību un kārtību, kādā pedagogi novērtēs skolēna sasniegumus mācību gada laikā

 

Aicinām  sekot turpmākai informācijai Kokneses novada mājaslapā, skolvadības sistēmā e-klase!