Get Adobe Flash player
Sākums

postheadericon Laureātu godināšana

14.maijā skolas aktu zālē sveiksim mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību laureātus, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu dalībniekus. Priecājamies, ka 190 skolēni blakus ikdienas mācību darbam ir veltījuši laiku sevis papildus pilnveidei, gan padziļināti apgūstot kādu no mācību priekšmetiem, gan izkopjot savu talantu dziesmā un dejā, gan arī aktīvi sportojot. Viens otram, vecākiem un skolotājiem teiksim paldies par aizvadīto gadu skaistā koncertā, mielosimies ar Kokneses novada domes priekšsēdētāja sarūpētajiem kliņģeriem. Tiksimies plkst. 18.00!

Pielikumi:
laureati.pdflaureati.pdf[ ]338 Kb
 

postheadericon Reģionālā angļu valodas olimpiāde

10.aprīlī Bauskas Valsts ģimnāzijā notika reģionālā angļu valodas olimpiāde 9.klašu audzēkņiem.Savas angļu valodas prasmes devītklasnieki apliecināja, pildot lasīšanas, klausīšanās un valodas lietojuma uzdevumus. Mūsu skolu pārstāvēja Renāte Zjukova, Kristīne Martinsone un Diāna Priede. Visas meitenes startēja uzrādīja līdzīgu sniegumu. Šoreiz līdz godalgotai vietai pietrūka pavisam maz. Visu izšķīra viens punkts! Nākošajā mācību gadā olimpiāde notiks Koknesē.

 

postheadericon Izcils sasniegums

Sveicam 12.a klases skolnieci Aivu Upīti un skolotāju Līviju Reinbergu sakarā ar godam nopelnīto III vietu valsts ZPD konferencē 26. aprīlī par darbu "Pirts atspoguļojums latviešu literārajos darbos un to loma pirts tradīciju atjaunošanā"!

 

postheadericon Informācijas diena

I.Gaiša Kokneses vidusskola

7.maijā plkst.1000 aicina 9.klašu audzēkņus uz Informācijas dienu

Interesentiem piedāvājam:

 

  • tikties ar skolas vadību un audzēkņu līdzpārvaldi
  • uzzināt uzņemšanas kārtību vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā ar padziļinātu angļu valodas un matemātikas apguvi
  • apmeklēt mācību stundu Samsung Digitālajā klasē
  • gūt priekšstatu par interešu izglītības iespējām skolā
  • piedalīties ekskursijā pa skolu un iepazīties ar skolas sporta bāzi un dienesta viesnīcu
  • izmantot iespēju peldēt peldbaseinā (līdzi jāņem peldkostīms)

 

Tālrunis uzziņām: 29435631, 65161442

 

postheadericon Skolēni iepazīst Kokneses novada domes darbu

Saulainā pavasara dienā, 21.aprīlī, kad līdz eksāmenu sesijai atlicis pavisam mazs brīdis, 12.b klases skolēni domāja par savu karjeras izvēli nākotnē. Skolēni devās iepazīt Kokneses novada domes darbu. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ita Lejiņa iepazīstināja ar dzimtsarakstu nodaļas darbu un sniegtajiem pakalpojumiem un iepazīstināja ar domes darbu. Skolēni tikās ar domes priekšsēdētāju Daini Vingri, kurš skolēnus aicināja apgūt zināšanas gan tepat Latvijā, gan ārzemēs un atgriezties Koknesē. Skolēni interesējās par iespējām novada darba tirgū. Novada domes darbinieki iepazīstināja ar saviem pienākumiem un izaicinājumiem darbā. Jaunieši ir savas karjeras izvēles priekšā, un iespējams pēc laika kāds kā kvalificēts speciālists atgriezīsies šeit, savā Koknesē.

 

postheadericon Fotokonkurss

 

postheadericon "Tīne" piedalās konkursā un saņem 3.pakāpes diplomu

12.aprīlī folkloras kopa "Tīne" piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku RĪGAS TRADICIONĀLĀS MUZICĒŠANAS KONKURSĀ "Klaberjakte 2015". Tas bija Muzikantu konkursa pusfināls.Spēlējām 2 dančus: "Pļāvu sienu" un "Ak, žīds". Ieguvām 3. pakāpes diplomu. Konkursā piedalījās 74 dalībnieki no Rīgas un Pierīgas skolām, Kokneses, Zaķumuižas un Iecavas.
Konkursā piedalījās: Krista Strazdiņa (4.a klase), Gundega Beķere (3.b klase), Meldra Eglīte (3.b klase), Evelīna Vitenberga (3.b klase), Dana Šiballo (3.b klase), Annija Agne Strazdiņa (1.klase) un Aira Sipčenoka (Ikšķiles vidusskola).
Inguna Žogota, folkloras kopas "Tīne" vadītāja

 

postheadericon Folkloras kopai "Tīne" - 1.pakāpe

Folkloras kopa "Tīne" Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Vidzemes novada sarīkojumā - skatē, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, iegūst 1.pakāpi un tiek uzaicināta piedalīties svētkos!

18.aprīlī, Katlakalna tautas namā bija pulcējušies gan vidzemnieki no Piedaugavas, gan vidzemnieki no Piejūras. Kopā 150 dalībnieku (13 bērnu un jauniešu folkloras kopas) no Rīgas, Katlakalna, Zaķumuižas, Allažiem, Upeslejām, Ikšķiles, Kokneses, Lēdurgas, Zvejniekciema, Pociema, Lādezera, Limbažiem un Straupes. Šogad dziedājām, dejojām, muzicējām, stāstījām un izrādījām savu mantojumu, kas nācis no senām dienām. Katra folkloras kopa skatē bija sagatavojusi 7 minūšu programmu. I.Gaiša Kokneses vidusskolas folkloras kopa saņēma 1.pakāpi. Šajā skatē bija tikai viena 3.pakāpe un dažas 2.pakāpes, ļoti daudz 1.pakāpju. Tas liecina par augsto meistarību un varēšanu! Bērni, kas darbojas folkloras kopās patiešām ir lieli malači, jo viņiem bez savām individuālajām programmām ir jāapgūst arī 20 rotaļas, lai iekļautos rotaļu programmā "Riti raiti". Nākamais folkloras kopu sarīkojums, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, ir 2015.gada 10.maijā Ozolnieku novada, Salgales pagasta "Billītēs" (E.Virzas un E.Stērstes memoriālais muzejs) - Rotaļu, danču un spēļu programma "Riti raiti", folkloras konkursu laureātu koncerts, interaktīva folkloras kopu darbošanās - piedalās Rīgas, Vidzemes un Zemgales dalībnieki.Arī "Tīnes" bērni būs viņu vidū.

Inguna Žogota, folkloras kopas "Tīne" vadītāja


 

postheadericon Anekdošu Virpulis

1.aprīlī katru gadu Rīgā notiek "Anekdošu Virpulis". Lai nokļūtu Rīgā, konkurss vispirms notiek tepat, mājās. Labākie dodas tālāk. Šogad Rīgā tika izstāstītas
464 anekdotes!!! Un gandrīz neviena neatkārtojās. Cik Tu vari izstāstīt?
Dižās smīdinātājas tituls Danai Šiballo, 3.b klase
Ekselentās smīdinātājas tituls Kristai Strazdiņai, 4.a klase
Ekselentās smīdinātājas tituls Esterei Vingrei, 4.b klase
Paldies skolotājām Dacei Dobrikai, Anitai Ločmelei un Ilutai Matušonokai!