Get Adobe Flash player
Sākums

postheadericon "Tīne" skatē iegūst 1.pakāpes diplomu

24.martā Upesleju internātpamatskolā notika Piedaugavas novada reģionālā folkloras kopu skate. Tajā piedalījās 7 bērnu un jauniešu folkloras kopas no Upeslejām, Allažiem, Zaķumuižas, Katlakalna, Jaunjelgavas, Lēdmanes un Kokneses. Mūsu novadam šogad pievienojusies pat Siguldas pilsētas bērnu folkloras kopa, bet viņi šoreiz vairāku bērnu slimības dēļ skatē nepiedalījās. 
Katra kopa bija rūpīgi gatavojusi savu skates programmu. To visu vērtēja labvēlīgi noskaņotā šūrija: Māra Mellēna, Dina Liepa un Zane Šmite. 
Četras kopas saņēma 1.pakāpes diplomus, 3 kopas - 2.pakāpes diplomus. Mums - 1.pakāpe! 
Šogad "Tīnē" darbojas 22 skolēni no 1.-5.klasei. Skatē piedalījās 15.

Pēc skates, visi mielojāmies ar gardu zupu un kliņģeri un tad - jautri danči un rotaļas! Kad jautāju "Tīnes" bērniem - vai brauksim arī uz lielo sarīkojumu, kurā piedalīsies visas Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopas (apm.1000 dalībnieku), kas šogad notiks 5.-6.maijā, tepat netālu - Vecpiebalgā, Taurenē un Dzērbenē, visi vienā balsī atbildēja - "JĀ"!!!


Inguna Žogota, folkloras kopas "Tīne" vadītāja

 

postheadericon Žetona vakars

"Mēs neesam tie, kas baidās. Mēs ceram nebūt tie, kas stāj. Mēs ticam, ka būsim tie, kas atklāj!" - tā 10. februārī vecākiem, skolotājiem, skolas biedriem un sev pašiem vēstīja divpadsmitie I. Gaiša Kokneses vidusskolas 63. Žetona vakarā. Direktors Māris Reinbergs, pasniedzot skolas žetona gredzenus, savā uzrunā mudināja šī gada 30 abiturientus ticēt sev, vairot cieņu pret sevi un citiem. Klašu audzinātājas veltīja personiskus un siltus vārdus katram savam audzēknim, savukārt pagājušā gada absolventi sveica abiturientus Žetona svētkos, dāvinot katram savu veiksmes pogu. Neizpalika arī novēlējumi un sveicieni no 11. klašu audzēkņiem.

Skolas Goda nozīme tika pasniegta 12. klašu skolēniem Ingum Pugačovam, Ditai Šteinfeldei, Niklāvam Vingrim, skolotājai Ilutai Matušonokai, novada domes priekšsēdētājam Dainim Vingrim un skolas tehniskajam darbiniekam Dzintaram Miglānam.

Vakars turpinājās ar 12. klašu skolēnu sagatavotu izrādi pēc Anšlava Eglīša lugas "Par purna tiesu" motīviem. "Ko dari, to dari ātri" ir lugas galvenā varoņa Ērika Brempeļa dzīves moto! Nauda, spēle, manipulācijas un mīlestība - neatņemamas Ērika dzīves sastāvdaļas. Bet, vai tiešām dzīvē uz priekšu tikt var tikai ar pokera spēli, likmēm un vinnestiem? Vai dzīve pati sagādā izdevības, un tev atliek tās tikai noķert? Uz šo jautājumu 12. klašu skolēni rada atbildi un rosināja domāt arī citus.

Visi abiturienti bija ieguldījuši nopietnu darbu, lai vakars izdotos īpašs gan sev, gan viesiem. Par atbalstu un palīdzību paldies skolotājām - Ingunai Kalniņai, Sarmītei Stepei, deju horeogrāfei Agrai Bērziņai un tehniskajam darbiniekam Dzintaram Miglānam.

Foto: Mairis Bērzkalns, Inguns Pugačovs

 

postheadericon Skatuves runas konkurss

2017. gada 14. februārī Pļaviņās notika Pļaviņu un Kokneses starpnovadu skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss.

Ieteicamās daiļdarbu tēmas šogad: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme.

2017.gadā ievērojamas jubilejas rakstniekiem un dzejniekiem - Jānim Jaunsudrabiņam, Eduardam Veidenbaumam, Mārai Zālītei, Mirdzai Ķempei, Jānim Sirmbārdim, Ilzei Indrānei, Pēterim Brūverim, Jurim Alunānam, Rūtai Skujiņai, Ērikam Ādamsonam, Jāzepam Osmanim, Zentai Mauriņai, Lijai Brīdakai, Imantam Auziņam, Jānim Ziemeļniekam.

I.Gaiša Kokneses vidusskolu pārstāvēja 7 skolēni:

  • Gita Bartuševiča, 1.a klase - ATZINĪBA (skolotāja Ilze Ozoliņa)
  • Samanta Dardete, 2.a klase - 2.VIETA (skolotāja Anita Ločmele)
  • Haralds Luste, 2.a klase - malacis, paldies par piedalīšanos (skolotāja Anita Ločmele)
  • Annija Agne Strazdiņa - ATZINĪBA (skolotāja Īrisa Karosa)
  • Aiga Kondrate - ATZINĪBA (skolotāja Biruta Ozola)
  • Helēna Vilde - malacis, paldies par piedalīšanos (skolotāja Baiba Vingre)
  • Kate Ozola - 2.VIETA (skolotāja Ingrīda Frīdenberga)
Ilzes Ozoliņas foto
 

postheadericon Meteņi

14.februārī 2.a un 2.b klašu skolēni devās svinēt Kokneses parkā Meteņus. Kamēr skolotājas kūra ugunskuru, bērni baudīja ziemas priekus - brauca ar ragaviņām no kalna, cēla sniegavīrus. Pēc tam, kopīgi dziedot dziesmas, visi gāja ap ugunskuru. Jautrību radīja lielīšanās starp abām klasēm. Sacensību gars parādījās stafetēs. Pēc fiziskajām aktivitātēm, ugunskurā tika ceptas desiņas un nobaudīta karsta tēja. Pasākuma beigās Metenis bērniem dāsni dāvāja krāsainas pogas un konfektes.

Ar bērniem kopā Meteni svinēja skolotājas Anita Ločmele un Iluta Matušonoka
Anitas Ločmeles foto

 

postheadericon Volejbola sacensības

Otrā semestra sākumā notikums numur viens skolu sporta dzīvē ir volejbola sacensības vidusskolām un pamatskolām. Sacensības tradicionāli tiek organizētas Aizkraukles un Kokneses sporta centros.19.janvārī Aizkraukles SC notika vidusskolu turnīrs zēniem un meitenēm. Abās grupās startēja četras komandas. Jauniešiem pārliecinošu pirmo vietu izcīnīja Kokneses vidusskolas komanda uzvarot visās trijās spēlēs ar rezultātu 2:0!Otrajā vietā Neretas vidusskola, trešie Aizkraukles vidusskola un ceturtie Aizkraukles arodskolas jaunieši. Meiteņu komandas sarindojās sekojoši- Aizkraukles vidusskola, Skrīveru vidusskola, Neretas vidusskola un Kokneses vidusskola.

24.janvārī Kokneses SC notika pamatskolu zēnu un meiteņu volejbola turnīrs. No Kokneses vidusskolas 7-9.klašu zēniem tika izveidotas trīs volejbola komandas, jo citas skolas tika pārstāvētas tikai ar vienu komandu-no Bebru pamatskolas. Pirmo vietu izcīnīja komanda KOKNESE-1, otrajā vietā komanda KOKNESES-2, trešajā vietā Bebru pamatskolas komanda un ceturtajā KOKNESES-3 zēnu komanda. Ļoti dīvaini un žēl, ka turnīrā vairs nepiedalās Aizkraukles,Neretas, Pļaviņu, Skrīveru novadu skolu zēnu komandas! Meiteņu grupā komandas sarindojās sekojoši -1.v. Aizkraukles vidusskola, 2.v. Neretas vidusskola., 3.v. Bebru pamatskola, 4.v. Kokneses vidusskola un 5.v. Daudzeses pamatskolas meiteņu komanda.

 

postheadericon Lepojamies ar skolēnu mācību sasniegumiem!

Uzvārds Vārds Vidējā atzīme Klase Uzvārds Vārds Vidējā atzīme Klase
1 Dardete Samanta 10,00 2.a 18 Eglīte Meldra 9,27 5.b
2 Užule Marta 9,50 2.a 19 Tālmane Evita 9,09 5.b
3 Vilmane Jolanta 9,50 2.a 20 Lasovska Alise 9,00 5.b
4 Srastiņa Elizabete 10,00 2.b 21 Starzdiņa Krista 9,29 6.a
5 Beķers Edmunds 9,00 2.b 22 Doniks Gusts 9,71 6.b
6 Strazdiņa Annija-Agne 9,33 3. 23 Tramdaka Megija 9,43 6.b
7 Zizlāne Sandija 9,00 3. 24 Krūmiņa Alise 9,29 6.b
8 Kublicka Elizabete 9,40 4.a 25 Vingre Estere 9,29 6.b
9 Zizlāne Ilonda 9,40 4.a 26 Gadzāne Una 9,93 7.a
10 Bērzkalna Patrīcija 9,30 4.a 27 Laurinavičs Daniels 9,27 7.a
11 Lazdiņa Elza 9,30 4.a 28 Liepiņa Līva Liāna 9,13 7.a
12 Vingre Paula 9,20 4.a 29 Ozoliņa Patrīcija Kristiāna 9,31 8.a
13 Butāns Edgars 9,00 4.a 30 Matušonoka Elīza 9,25 8.a
14 Luca Patrīcija 9,70 4.b 31 Zeica Natālija 9,19 8.a
15 Vilde Helēna 9,30 4.b 32 Akula Deniss 9,19 9.b
16 Gremzde Viktorij Elīza 9,00 4.b 33 Priede Diāna 9,87 11.b
17 Beķere Gundega 9,36 5.b 34 Šteinfelde Dita 9,00 12.b

Lepojamies ar skolēnu mācību  sasniegumiem!

201 skolēns  jeb 55,8% no 2.-12.klašu audzēkņiem 1.semestri beiguši ar vidējo atzīmi 7,00 - 10,00 balles.

2.-4.klašu grupā tādi ir 70, 5.-9. klašu grupā - 93,  10.-12. klašu grupā - 38.

Izcilus sasniegumus guvuši 34 skolēni, kuru vidējā atzīme 9,00-10,00 balles.

Pielikumi:
mac_rez_Isem_2016_17.xlsmac_rez_Isem_2016_17.xls[ ]51 Kb
 

postheadericon Kā Ziemassvētkos gāja vidusskolēniem?

20.decembra vakarā mūsu skolā saimniekoja vidusskolēni un devītklasnieki. Kā nu ne? Viņi piedalījās Jaungada koncerta ģenerālmēģinājumā kādā kultūras namā, kur īsi pirms svētkiem ir amatā apstiprināts jaunais direktors - vecais Zābaciņš. Kopā ar kultūras aktīvistiem notiek koncerta caurlaide, kurā tiek atrādīti priekšnesumi - gan dejas, gan dziesmas, gan akrobātiski triki, gan vienkārši triki.
Zābaciņam nekas nepatīk. Arī viņa iecerētais vieslektors.
Tomēr - viss, kā vienmēr, beidzās laimīgi!
Paldies visiem, kas palīdzēja izrādes tapšanā! Lai priecīgi svētki!
11. klašu audzēkņi un audzinātājas

 

postheadericon Ziemassvētku koncerts

1.-4.klašu skolēni šogad bija gādājuši par skaistu Ziemassvētku koncertu. Paldies ceturtajiem, kas visu salika kopā un pieteica programmu, paldies dejotājiem (sk.K.Reisnere un L.Antoneviča), paldies zēnu korim (sk.I.Asarīte), paldies folkloras kopai "Tīne" (sk.I.Žogota)! Prieks bija skatīties arī klašu gatavotos priekšnesumus! Paldies visiem! Gan tiem, kas skatījās un juta līdzi saviem bērniem, gan pašiem koncerta dalībniekiem un viņu skolotājiem! Lai visiem laimīgs Jaunais gads!


 

postheadericon 5.-8.klašu Ziemassvētki

5.-8.klašu skolēnu Ziemassvētku pasākuma galvenā varone Mazā Raganiņa, neievērojot aizliegumu, ierodas lielo raganu Ziemassvētku ballē. Par sodu viņai tiek atņemta slota, un nu Mazajai raganiņai ceļš uz mājām jāmēro kājām. Pa ceļam viņa iemaldās televīzijas plašajos gaiteņos, kur vēro, kas notiek televīzijas kanāla "Rīga 24" studijā, jūt līdzi raidījuma "Ķepa uz sirds" varoņiem, nokļūst "Lauku sētā",'kur dalībnieki pēc smagā darba noskaņojušies svētkiem. Lielu izbrīnu Raganiņa piedzīvo, nokļūstot raidījumā "Kultūršoks"', kur pavisam modernā versijā noskatās Pelnrušķītes piedzīvojumus. Tāpat raganiņai ir iespēja pabūt "Izklausies redzēts" studijā, satikt animācijas filmu varoņus, kā arī iepazīties ar "'TOP SHOP"'piedāvājumu Ziemassvētkiem.