Get Adobe Flash player
Sākums

postheadericon Atvadas no vasaras

Sākumskolēni jauno mācību gadu iesākuši ar atraktīvu pastaigu pa Kokneses parku, kurā bija jāapmeklē deviņi īpaši punkti. Katrā bija sagatavoti uzdevumi, kurus palīdzēja uzdot skolēnu vecāki un ne tikai... Skolēni satika savā pastaigā pat pašu SAMU! Noslēgumā viņi apskatīja Kokneses pilsdrupas. Paldies Kokneses TIC par atbalstu!

 

postheadericon Olimpiskā diena

 

postheadericon 1.septembris

1.septembris mūsu skolā sapulcināja 392 skolēnus, no tiem 25 pirmklasniekus un 33 audzēkņus 10.klasēs.

 

postheadericon Jauns sporta inventārs Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai

Pateicoties Izglītības un Zinātnes ministrijas piešķirtajam finansējumam Kokneses novada domes projekta „Sporta inventāra iegāde Kokneses novada vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni šogad sporta nodarbībās varēs izmantot jaunu inventāru dažādu vingrojumu un vingrinājumu apguvei. Sporta inventāra klāsts izglītības iestādē ir būtiski papildināts - ir iegādāti 10 jauni vingrošanas paklāji, 25 lecamauklas, 20 basketbola bumbas, 15 volejbola bumbas, volejbola tīkls, 10 florbola nūjas, futbola bumbas, smagās bumbiņas mešanai, hronometri, svilpes, mērauklas tāllēkšanai u.c. Inventāra piegādi veica SIA „Lāsa-100”.

Projekta mērķis ir nostiprināt un uzlabot Kokneses novada vispārējo izglītības iestāžu audzēkņu veselību, veicināt vēlmi regulāri iesaistīties sporta nodarbībās, attīstīt mācību priekšmeta „Sports” standartā attiecīgajam vecumposmam noteiktās pamatprasmes, papildinot sporta inventāra materiāltehnisko bāzi septiņās vispārējās izglītības iestādēs un nodrošinot iespēju kopumā 1086 bērniem sporta stundās nodarboties ar daudzveidīgiem vingrojumiem, vingrinājumiem un fiziskajām aktivitātēm.

Kopumā inventārs visām septiņām Kokneses novada izglītības iestādēm ir iegādāts par EUR 8893,48, no tiem EUR 4268,50 ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums un EUR 4624,98 - Kokneses novada domes līdzfinansējums.

 

 

postheadericon Zinību diena

Gaidīsim visus skolā 1.septembrī!!

plkst. 9.00 - audzinātāja stunda klasēs

plkst. 9.15 - vecāku informatīvā sanāksme aktu zālē

plkst. 10.00 - svinīgais pasākums sporta hallē

Autobusi

no Ratnicēniem - plkst. 8.00

no Kaplavas - plkst. 8.10

plkst. 12.00 - uz Kaplavu un Ratnicēniem

 

postheadericon Piešķirts valsts budžeta finansējums sporta inventāra iegādei

Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā par sporta inventāra iegādi apstiprināts Kokneses novada domes iesniegtais projekts „Sporta inventāra iegāde Kokneses novada vispārējās izglītības iestādēs”.

Projekta mērķis ir nostiprināt un uzlabot Kokneses novada vispārējo izglītības iestāžu audzēkņu veselību, veicināt vēlmi regulāri iesaistīties sporta nodarbībās, attīstīt mācību priekšmeta „Sports” standartā attiecīgajam vecumposmam noteiktās pamatprasmes, papildinot sporta inventāra materiāltehnisko bāzi septiņās vispārējās izglītības iestādēs (Bebru pamatskola, Pērses pamatskola, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, PII „Bitīte”, PII „Gundega”, Kokneses internātvidusskola – attīstības centrs, Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola) un nodrošinot iespēju kopumā 1086 bērniem sporta stundās nodarboties ar daudzveidīgiem vingrojumiem, vingrinājumiem un fiziskajām aktivitātēm.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai tiks iegādāti jauni vingrošanas paklāji, lecamauklas, bumbas volejbolam, basketbolam, futbolam, florbola nūjas un sīkais inventārs sporta spēlēm.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 8537,00, t.sk. 50 % jeb EUR 4268,50 ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums, 50 % jeb EUR 4268,50 - Kokneses novada domes līdzfinansējums.

Projekts jāīsteno līdz 2014.gada 15.septembrim.

 

postheadericon Sveiksim laureātus

13.maijā plkst. 18.30 skolas aktu zālē audzēkņi un to vecāki aicināti uz tradicionālo mācību priekšmetu olimpiāžu, zpd, konkursu un sporta laureātu dodināšanas pasākumu.

 

postheadericon Informācija 1.klašu skolēnu vecākiem

Cien. nākamā 2014./15. m.g. 1.kl.vecāki!

I.Gaiša Kokneses vidusskola informē, ka atbilstoši MK noteikumiem par "Kārtību kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi",  Kokneses novada pašvaldība nodrošina ar mācību grāmatām, darba burtnīcām, dienasgrāmatām.

Lūgums iegādāties, obligātā izglītības satura apguvei, individuālos mācību līdzekļus –

 • parasto zīmuli,
 • krāsainos zīmuļus,
 • lineālu,
 • 3 plānās rūtiņu klades (izmantosim vairākus gadus),
 • 2 līniju burtnīcas 1.klasei,
 • 2 lielo rūtiņu burtnīcas,
 • zilas krāsas pildspalvu,
 • guaša krāsas, 3 dažāda lieluma saru otas, trauks ūdenim, plastmasas palete ( krāsu jaukšanai), vaska krītiņus, zīmēšanas bloku (A4), 2 mapes ( darba lapām un bērnu darbiem), vēlama vaskadrāna 60*60 cm, ar ko pārklāt solu,
 • šķēres, plastilīnu, abpusēju aplikāciju papīru, līmes zīmuli, PVA līmi,
 • sporta tērpu un apavus
 • peldēšanas piederumus ( peldbikses/peldkostīms, čības, peldcepure).


Ar cieņu 1kl. audz. Ī.Karosa.

 

postheadericon Anekdošu virpulis

Katru gadu 1.aprīlī Rīgā notiek konkurss "Anekdošu virpulis". Pirms tam skolās tiek rīkoti savi anekdošu konkursi. Arī mūsu skolā katru pavasari sarosās lieli un mazi smīdinātāji. Šogad uz konkursu Rīgā brauks Krista Strazdiņa no 3.a klases un Gusts Doniks no 3.b klases. Lai viņiem veicas!