Get Adobe Flash player
Sākums

postheadericon Tikšanās ar Maiju Stepēnu

Divas dienas Kokneses sākumskolēni devās uz Kokneses bērnu bibliotēku, lai tur tiktos ar mūsu pašu Kokneses dzejnieci un pasaku autori Maiju Stepēnu. Gan 30.septembrī, gan 1.oktobrī bibliotēkas darbinieces mūs laipni gaidīja un Maija Stepēna stāstīja savas pasakas bērniem. Viņai pūrā jau 10 bērnu grāmatiņas!
Lai veicas jaunu pasaku rakstīšanā un mums - lasīšanā!

 

postheadericon Olimpiskā diena

26.septembrī mūsu skolā un visā Latvijā notika Olimpiskā diena 2014. ar moto „Visi spēlē. Visi vingro. Visā Latvijā.”

Pasākuma ievadā notika Olimpiskās dienas atklāšanas līnija, kurā sportistus uzrunāja olimpiskais vēstnesis, mūsu koknesietis – divu Olimpisko spēļu dalībnieks un Eiropas čempions trīssoļlēkšanā Māris Bružiks. Olimpisko karogu pacēla 2014. gada Latvijas jaunatnes čempionāta vesera mešanā laureāts 9.a klases audzēknis Otto Asmus un Latvijas jaunatnes čempionāta volejbolā uzvarētāju komanda.

Visi Olimpiskās dienas dalībnieki iesildījās un izpildīja vingrojumu kompleksu, bet dienas turpinājumā sekoja jautras un spraigas stafetes pa klašu grupām, kā arī sporta spēles basketbols, tautas bumba. Katrs sportists saņēma sertifikātus un skola OK balvu!

Jau tagad mēs gaidām 5. Olimpisko dienu, kura simbolizēs sarkano olimpisko apli, bet dienas moto ir mīkla!

LIELS PALDIES skolotājiem, kuri atbalstīja un organizēja olimpisko dienu, KSC darbiniekiem un visiem klašu audzinātājiem, kuri saprotoši un radoši atsaucās uzaicinājumam!

 

postheadericon Rudens veltes

Kā katru gadu - rudens ienāk skolā ar Rudens izstādi. Arī šajā mācību gadā no 16.-19.septembrim sākumskolēni gatavo īpašus rudens pārsteigumus. Tas viņiem arī izdodas! Paldies vecākiem, kas, kā allaž, nāk talkā!

 

postheadericon Atvadas no vasaras

Sākumskolēni jauno mācību gadu iesākuši ar atraktīvu pastaigu pa Kokneses parku, kurā bija jāapmeklē deviņi īpaši punkti. Katrā bija sagatavoti uzdevumi, kurus palīdzēja uzdot skolēnu vecāki un ne tikai... Skolēni satika savā pastaigā pat pašu SAMU! Noslēgumā viņi apskatīja Kokneses pilsdrupas. Paldies Kokneses TIC par atbalstu!

 

postheadericon Olimpiskā diena

 

postheadericon 1.septembris

1.septembris mūsu skolā sapulcināja 392 skolēnus, no tiem 25 pirmklasniekus un 33 audzēkņus 10.klasēs.

 

postheadericon Zinību diena

Gaidīsim visus skolā 1.septembrī!!

plkst. 9.00 - audzinātāja stunda klasēs

plkst. 9.15 - vecāku informatīvā sanāksme aktu zālē

plkst. 10.00 - svinīgais pasākums sporta hallē

Autobusi

no Ratnicēniem - plkst. 8.00

no Kaplavas - plkst. 8.10

plkst. 12.00 - uz Kaplavu un Ratnicēniem

 

postheadericon Jauns sporta inventārs Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai

Pateicoties Izglītības un Zinātnes ministrijas piešķirtajam finansējumam Kokneses novada domes projekta „Sporta inventāra iegāde Kokneses novada vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni šogad sporta nodarbībās varēs izmantot jaunu inventāru dažādu vingrojumu un vingrinājumu apguvei. Sporta inventāra klāsts izglītības iestādē ir būtiski papildināts - ir iegādāti 10 jauni vingrošanas paklāji, 25 lecamauklas, 20 basketbola bumbas, 15 volejbola bumbas, volejbola tīkls, 10 florbola nūjas, futbola bumbas, smagās bumbiņas mešanai, hronometri, svilpes, mērauklas tāllēkšanai u.c. Inventāra piegādi veica SIA „Lāsa-100”.

Projekta mērķis ir nostiprināt un uzlabot Kokneses novada vispārējo izglītības iestāžu audzēkņu veselību, veicināt vēlmi regulāri iesaistīties sporta nodarbībās, attīstīt mācību priekšmeta „Sports” standartā attiecīgajam vecumposmam noteiktās pamatprasmes, papildinot sporta inventāra materiāltehnisko bāzi septiņās vispārējās izglītības iestādēs un nodrošinot iespēju kopumā 1086 bērniem sporta stundās nodarboties ar daudzveidīgiem vingrojumiem, vingrinājumiem un fiziskajām aktivitātēm.

Kopumā inventārs visām septiņām Kokneses novada izglītības iestādēm ir iegādāts par EUR 8893,48, no tiem EUR 4268,50 ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums un EUR 4624,98 - Kokneses novada domes līdzfinansējums.

 

 

postheadericon Piešķirts valsts budžeta finansējums sporta inventāra iegādei

Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā par sporta inventāra iegādi apstiprināts Kokneses novada domes iesniegtais projekts „Sporta inventāra iegāde Kokneses novada vispārējās izglītības iestādēs”.

Projekta mērķis ir nostiprināt un uzlabot Kokneses novada vispārējo izglītības iestāžu audzēkņu veselību, veicināt vēlmi regulāri iesaistīties sporta nodarbībās, attīstīt mācību priekšmeta „Sports” standartā attiecīgajam vecumposmam noteiktās pamatprasmes, papildinot sporta inventāra materiāltehnisko bāzi septiņās vispārējās izglītības iestādēs (Bebru pamatskola, Pērses pamatskola, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, PII „Bitīte”, PII „Gundega”, Kokneses internātvidusskola – attīstības centrs, Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola) un nodrošinot iespēju kopumā 1086 bērniem sporta stundās nodarboties ar daudzveidīgiem vingrojumiem, vingrinājumiem un fiziskajām aktivitātēm.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai tiks iegādāti jauni vingrošanas paklāji, lecamauklas, bumbas volejbolam, basketbolam, futbolam, florbola nūjas un sīkais inventārs sporta spēlēm.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 8537,00, t.sk. 50 % jeb EUR 4268,50 ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums, 50 % jeb EUR 4268,50 - Kokneses novada domes līdzfinansējums.

Projekts jāīsteno līdz 2014.gada 15.septembrim.