Get Adobe Flash player
Sākums

postheadericon Meteņojam!

Meteņi ir saimnieciskā gada sākums. Tad vēl pēdējo reizi iet maskās no mājas uz māju, brauc no kalniņa vai dodas ciemos. Ēd putru, pīrāgus. Lielās un spēkojas.

 

postheadericon Teņa dienas danči

Teņa diena tiek svinēta 17.janvārī. Katru gadu skolēni no 1.-4.klasei to atzīmē, daudz un lustīgi dancojot. Arī šogad tā bija. Visi, kas bija atnākuši gan deja, gan leca, gan skrēja, gan tecēja... Kājas žīgāja, rokas plaukšķināja, ar acīm mirkšķināja. Danči bija jautri!

 

postheadericon RTU pasniedz apbalvojumus labākajiem Latvijas ķīmijas skolotājiem

«Milzīgs paldies jums par labajiem studentiem, ko jūs mums esat sagatavojuši!» Šie vārdi piektdien, 28. novembrī, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē (RTU MLĶF) skanēja vairākkārt, jo tur notika ikgadējais Latvijas ķīmijas un dabaszinātņu skolotāju seminārs, kura laikā tika sveikti divpadsmit labākie ķīmijas skolotāji, kas savus skolēnus izcili sagatavojuši studijām RTU.

«Mēs kopā dalām atbildību par mūsu nākotni,» skolotājiem spiežot roku un pasniedzot RTU Atzinības rakstus, sacīja RTU mācību prorektors Uldis Sukovskis. Divpadsmit skolotāji no Latvijas reģioniem un Rīgas saņēma RTU MLĶF un citu institūciju — Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA), Latvijas Organiskās sintēzes institūta, AS «Grindeks», AS «Olainfarm» un SIA «Bauskas alus» — apbalvojumus. RTU un ķīmijas uzņēmumu apbalvojumi skolotājiem tiek piešķirti kopš 1999. gada, savukārt Emīlijas Gudrinieces balva – kopš 2006. gada.

2009. un 2012. gadā I. Gaiša Kokneses vidusskolas skolotāja Ludmilai Čudarāne saņēma AS «Grindeks» balvu, bet šogad - SIA «Bauskas alus» balvu. Apbalvojumu pasniedza RTU MLĶF dekāns Valdis Kokars (pirmais no labās), skolotāju sveica arī RTU mācību prorektors Uldis Sukovskis.

 

«Izglītība nav pakalpojums. Skolotājiem, kurus tikko sveicām, profesija ir dzīve, nevis pakalpojums. Tā bija profesoriem Gudriniecei un Ieviņam, un to arī novēlu Jums,» studentiem apsveikuma vārdus veltīja LZA prezidents Ojārs Spārītis.

Pēdējo gadu tendences gan rāda, ka ķīmijas centralizēto eksāmenu izvēlas kārtot neliela daļa vidusskolas beidzēju — 2014. gadā — tikai 561 jaunietis. Tāpēc augstskolas augstu novērtē katru studentu, kas savu nākamo profesiju saista ar ķīmiju. «Jūsu skolēnos ielikto zināšanu fundamentu mēs augstskolā augstu novērtējam. Gadu gaitā mums ir izveidojusies laba saite, kas dod rezultātus. Strādāsim kopā ar turpmāk,» skolotājus rosināja U. Sukovskis.

Pēc apbalvošanas skolotāji devās uz Baltijā lielāko farmācijas uzņēmumu AS «Grindeks», kur viņiem bija iespēja iepazīties ar šogad jaunatklātās Kvalitātes kontroles laboratorijas darbību, aktīvo farmaceitisko vielu ražošanu un rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kurās tiek izmantots bioloģiskās attīrīšanas princips.

Ludmila Čudarāne (otrā no kreisās) starp apbalvotajiem 12 Latvijas ķīmijas skolotājiem, kuri savus skolēnus izcili sagatavojuši studijām RTU.

 

postheadericon Ziemassvētku rotājumu konkurss

Lai aktivizētu skolēnu radošo darbību, padziļinātu interesi par mājturību, 25. novembrī I.Gaiša Kokneses vidusskolā notika Ziemassvētku rotājumu konkurss. Konkursu organizēja I.Gaiša Kokneses vidusskolas skolotāji Agita Mežiela un Aigars Skopāns. Konkursā piedalījās I.Gaiša Kokneses vidusskolas, Pļaviņu novada ģimnāzijas un Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas komandas. Komandu sastāvā savas radošā darba prasmes rādīja trīs meitenes un trīs zēni, kopā 16 dalībnieki no 6.-8.klasei. Skolēni uz konkursu ieradās ar sagatavotiem mājasdarbiem, ar kuriem var rotāt logus un eglīti Ziemassvētku laikā. Uz vietas konkursa laikā skolēni veidoja rotājumus, ar kuriem kopīgi izdekorēja Ziemassvētku eglīti. Divu stundu laikā no koka zēni izveidoja gan eņģeļus, gan ziemeļbriedi ar kamanām. Savukārt meitenes no pērlītēm, lentītēm, cukura, papīra, sausajiem materiāliem radīja zvaniņus, eglītes, eņģeļus un dekoratīvās eglīšu bumbas. Pirmo vietu meitenēm izcīnīja Vineta Cukanova no Pļaviņu novada ģimnāzijas, koknesietei Natālijai Zeicai 2.vieta un Danielai Tīnai Savičai no Pļaviņām 3.vieta. Zēniem pirmajā vietā ierindojās Rihards Skutelis no Vecbebriem, otrajā vietā Dāvis Derkačs un Mareks Kazakovs no Kokneses un 3.vietā Kristiāns Ornicāns no Kokneses. Ar šo pasākumu radītas pirmās Ziemassvētku noskaņas un visiem vēlam jauku un mierīgu Ziemassvētku gaidīšanas laiku.


 

postheadericon I.Gaiša Kokneses vidusskolai – divas Draudzīgā aicinājuma fonda balvas

Draudzīgā aicinājuma skolu reitings ir skolu novērtējums pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Mācību gada ietvaros tiek vērtētas visas Latvijas skolas, kurās realizē vidējo izglītību. Par datu bāzi vērtējumam izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra organizēto skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātus, kas ir salīdzināmi. Tiek vērtēti rezultāti latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabas zinātnēs (bioloģija, fizika, ķīmija) un vēsturē. Atsevišķās grupās tiek vērtētas 1) lielo pilsētu un pilsētu ģimnāzijas, 2) lielo pilsētu un pilsētu vidusskolas, 3) lauku vidusskolas un 4) specializētās vidusskolas.

14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsīs notika svinīgā Draudzīgā aicinājuma fonda balvu pasniegšanas ceremonija, kuru kuplināja dziedātājas Lindas Leen un ģitārista Kaspara Zemīša koncerts.

I.Gaiša Kokneses vidusskola lauku vidusskolu grupā balvas saņēma 2 nominācijās – balvu „Mazā pūce” un diplomu par izciliem sasniegumiem angļu valodas mācīšanā (1. vieta) un diplomu par izciliem sasniegumiem dabas zinību mācīšanā (2. vieta), kā arī balvu par izcilu mācību darbu kopvērtējumā – skola ir 10 labāko lauku vidusskolu vidū.

Pateicamies skolēniem, skolotājiem, vecākiem un Kokneses novada pašvaldībai par atbalstu, jo sasniegumi ir mūsu kopīgi paveiktā darba rezultāts.

Skolas direktors Māris Reinbergs

 

postheadericon "Teci, teci, valodiņa" pusfināls

Aizkraukles "Kalna Ziedu" muzejā 2014.gada 20.novembrī notika Piedaugavas novada stāstnieku konkursa "Teci, teci, valodiņa" pusfināls. Tajā piedalījās 27 stāstnieki no Lielvārdes, Lēdmanes, Aizkraukles, Bebriem, Pļaviņām, Odzienas un Kokneses. Mūsu meitenes ļoti labi stāstīja un ieguva:
Krista Strazdiņa, 4.a klase (sk.A.Ločmele) - MAZĀ STĀSTNIECE
Kristija Rotkāja, 1.a klase (sk.A.Ločmele) - LIELĀ STĀSTNIECE
Alise Krūmiņa, 4.b klase (sk.I.Matušonoka) - LIELĀ STĀSTNIECE
Meldra Eglīte, 3.b klase (sk.I.Žogota) - LIELĀ STĀSTNIECE uz Rīgu (fināls)
No 27 stāstniekiem uz Rīgu izvirzīti 7. Fināls notiks Rīgā, 29.novembrī. No mūsu skolas tajā piedalīsies Meldra Eglīte.

 

postheadericon Stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa”

5.novembrī skolā notika Stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa” 1.kārta

Kas ir labs stāstnieks?

-          Tas, kas stāsta ik dienu!

-          Ko stāsta? Visu! Jokus, stāstus, pasakas, anekdotes, baumas...

-          Kā stāsta? Ar prieku, interesi, prot noturēt klausītāju uzmanību

MUMS TĀDI STĀSTNIEKI IR!

PALDIES VISIEM 22 STĀSTNIEKIEM, KURI PIEDALĪJĀS SKOLAS KONKURSĀ!

Konkursa laureāti ieguvuši šādus titulus:

LIELIE STĀSTNIEKI: ALENS GEIDA (1.kl.), ALEKSIS KRŪMIŅŠ (1.kl.), ANCE GRUDULE (2.a kl.), DANA ŠIBALLO (3.b kl.), GUSTS DONIKS (4.b kl.), MEGIJA TRAMDAKA (4.b kl.), VIKTORIJA VOLINSKA (7.a kl.), KALVIS GRUDULIS (7.a kl.), KĀRLIS FREIMANIS (7.a kl.)

MAZIE STĀSTNIEKI: ELZA LAZDIŅA (2.a kl.), GUNDEGA BEĶERE (3.b kl.), ESTERE VINGRE (4.b kl.), ANNIJA DERKAČA (5.a kl.), RIČARDS BĪRIŅŠ (5.b kl.), MEGIJA ČAKSTE (6.b kl.), KRISTIĀNS ORNICĀNS (6.b kl.), EDGARS SVILĀNS (6.b kl.), EDIJS PUIŠELIS (7.a kl.)

Pusfināls notiks 20.novembrī Aizkrauklē, „Kalna Ziedu” muzejā

Tur piedalīsies jaunie stāstnieki no Lielvārdes, Aizkraukles, Bebriem, Pļaviņām, Kokneses

Mūsu labākās stāstnieces, kas izvirzītas uz pusfinālu, ir:

  • KRISTIJA ROTKĀJA, 1.kl.
  • MELDRA EGLĪTE, 3.b kl.
  • KRISTA STRAZDIŅA, 4.a kl.
  • ALISE KRŪMIŅA, 4.b kl.

 

postheadericon ,,Es nāku no mazas tautas”

20.novembrī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 5. un 6.klašu komandas piedalījās Kokneses novada vispārizglītojošo skolu Mākslas priekšmetu, sporta un dabaszinību skolotāju metodisko apvienību rīkotajā sadraudzības pasākumā – konkursā, veltītam Latvijas 96. gadadienai ,,Es nāku no mazas tautas”.

Pasākuma mērķis bija mācīties svinēt svētkus, apzināties piederību savam pagastam, savai valstij. Gatavojoties konkursam, komandas dalībnieki kopā ar mūzikas, sporta, dabaszinību skolotājiem mācījās patriotiskās dziesmas, gatavoja atbildes uz konkursa jautājumiem, apguva karavīru dziesmu ar ierindas elementiem, paplašināja savas zināšanas par Kokneses novadā esošajām kultūrvēsturiskajām vietām un dabas pieminekļiem, Likteņdārzu, kā arī iepazinās ar retu, aizsargājamu dzīvnieku un augu sugām novadā.

Skolas komanda rūpīgi sagatavoja un prezentēja mājas uzdevumu ,,Ko Tu ieteiktu redzēt, kādus maršrutus izvēlēties Kokneses novada apmeklētājiem”, kur stāstījums aizveda klausītājus pastaigā pa Kokneses parka nozīmīgākajām vietām.

5.a klase, soļojot vienotā komandas noformējumā, un dziedot karavīru dziesmu, rādīja savas ierindas skates prasmes. Pasākuma noslēgumā visi skolēni dziedāja R.Paula „Es nāku no mazas tautas” un Latvijas valsts himnu.

 

postheadericon Mārtiņu darbnīcas

I.Gaiša Kokneses vidusskolā tā ir jau tradīcija vairāku gadu garumā. Rudenī, kad raža novākta, kad pilnas klētis, apcirkņi, pagrabi... kad ziemai vārti vaļā, tad arī MĀRTIŅI klāt! Un 2.-3.klašu skolēni iet Mārtiņu darbnīcās. Šogad bērni mācījās un gudroja, minēja mīklas, domāja gudras atbildes, asināja prātu un mielojās ar vasarā savāktajiem kārumiem, kas guļ burciņās un žāvējas tējas buntītēs, lai vēlāk pārtaptu gardās tējās. Paldies vecākiem, kas palīdzēja visu sagādāt un paldies skolotājiem, kas palīdzēja visu sagādāto likt lietā. Bērniem patika!