Get Adobe Flash player
Sākums Par skolu Digitālā klase

postheadericon Digitālā klase

Modernizējot mācību vidi un vairojot skolas konkurētspēju, skolā izveidota Digitālā klase. Digitālajā klasē darbs tiks organizēts, izmantojot 20 planšetdatorus un “Samsung School” risinājumu. Tas ļaus skolotājiem sekot līdzi ne tikai visas klases veikumam, bet arī pārraudzīt katra skolēna individuālo darbu. Turklāt ierastos mācību materiālus – darba burtnīcas un grāmatas – būs iespējams papildināt ar izglītojošām aplikācijām un interneta resursiem, tā padarot stundas interesantas un aizraujošas.

 

„Tehnoloģijas ir instruments, kā, izmantojot inovatīvu pieeju, iespējams uzlabot sadarbību ne tikai starp skolēniem un skolotājiem, bet arī uzņēmumiem un mācību iestādēm. Tāpēc man ir liels prieks, ka skolas visā Latvijā aktīvi darbojas, lai skolēniem radītu modernu mācību vidi. Jaunu zināšanu un prasmju apgūšana skolēniem ļaus būt konkurētspējīgākiem darba tirgū,” š.g. 14.martā atklājot Samsung Digitālo klasi, teica Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete.

Digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas mācību darbā novērtē ne tikai paši skolēni, bet arvien vairāk mācībspēku visā Latvijā. I. Gaiša Kokneses vidusskola ir jau trešā skola Latvijā, kas savu mācību vidi papildinājusi ar Samsung tehnoloģijām. “Digitālās tehnoloģijas ir veids, kā dzīvi uztver skolēni. Tāpēc arī mācību iestādēm būtu jātuvinās videi, kurā jaunieši vislabprātāk darbojas, iegūst zināšanas un jaunu informāciju. Turklāt jaunāko tehnoloģiju priekšrocības – interaktivitāte un katra skolēna iesaiste – ne tikai sniedz pavisam jaunu mācīšanās pieredzi, bet arī spēj daudz vairāk ieinteresēt un aizraut,” skaidro Tēhvans Hvans (Taehwan Hwang), Samsung Electronics Baltics prezidents.

Skola ir aktīva un uz attīstību virzīta iestāde, kurā līdz ar obligātajām mācību stundām skolēniem tiek nodrošinātas dažādas papildus iespējas, kā izglītoties un apgūt jaunu informāciju. “Mums ir būtiski, lai ikviens skolēns, kurš absolvējis Kokneses vidusskolu, būtu vispusīgi attīstīts un spētu konkurēt darba tirgū. Apzināmies, ka izglītības sistēma nestāv uz vietas, tāpēc cenšamies sekot līdzi izmaiņām un saviem skolēniem piedāvāt mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi. Esmu pārliecināts, ka Samsung Digitālā klase paplašinās gan skolotāju, gan arī pašu skolēnu redzesloku un pavērs jaunus apvāršņus zināšanām,” norādīja Māris Reinbergs, I. Gaiša Kokneses vidusskolas direktors.