Get Adobe Flash player
Sākums Par skolu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas audzināšanas programma

postheadericon Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas audzināšanas programma

Saturs

 • Ievads
 • Audzināšanas darbības programmas pamatnostādnes. Mērķis, prioritātes un uzdevumi.
 • Klases audzinātāja dokumentācija
 • Klases audzinātāja ikdienas uzdevumi
 • Audzināšanas darba virzieni un saturs
 • Ieteikumi audzināšanas stundu sadalījumā pa prioritārajām tēmām
 • Interešu izglītība. Programmu nosaukumi

Izstrādājot I. Gaiša Koknese vidusskolas attīstības plānu audzināšanas darbā tiek ievērots likums „Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” un iekļauts un izmantots VISC metodiskais līdzeklis Klases stundu programmas paraugs“ (2016.gads), kas palīdzēs mērķtiecīgi plānot un īstenot klases stundas par šādām tematiskām grupām:

 • sevis izzināšana un pilnveidošana,
 • piederība valstij,
 • pilsoniskā līdzdalība,
 • veselība un vide,
 • karjeras izvēle,
 • drošība.

Programma tika veidota, ievērojot Izglītības un Zinātnes ministrijas noteiktos prioritāros virzienus audzināšanas darbam, IZM izstrādāto standartu sociālzinībās un drošībā, skolas prioritātes, mērķus un uzdevumus, ANO Konvenciju par bērnu tiesībām, klases audzinātāja paraugnoteikumus un skolēnu vecumposmu īpatnības.

Pielikumi:
AUDZ. programma IGKV.pdfAUDZ. programma IGKV.pdf[ ]926 Kb