Get Adobe Flash player
Sākums Notikumi Jauns sporta inventārs Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai

postheadericon Jauns sporta inventārs Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai

Pateicoties Izglītības un Zinātnes ministrijas piešķirtajam finansējumam Kokneses novada domes projekta „Sporta inventāra iegāde Kokneses novada izglītības iestādēs” ietvaros Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni šogad sporta nodarbībās varēs izmantot jaunu inventāru dažādu vingrojumu un vingrinājumu apguvei. Sporta inventāra klāsts izglītības iestādē ir būtiski papildināts - ir iegādāti 15 basketbola bumbas, 16 volejbola bumbas, 20 pildbumbas, 20 vingrošanas riņķi, 12 barjeras, hronometri un svilpes. Inventāra piegādi veica SIA „Lāsa-100”. Inventāra papildinājums spēs nodrošināt visiem bērniem atbilstošo  basketbola un volejbola pamatelementu, prasmju un iemaņu apgūšanu jau pašos pamatos.

Projekta mērķis ir nostiprināt un uzlabot Kokneses novada vispārējo izglītības iestāžu audzēkņu veselību, veicināt vēlmi regulāri iesaistīties sporta nodarbībās, attīstīt mācību priekšmeta „Sports” standartā attiecīgajam vecumposmam noteiktās pamatprasmes, papildinot sporta inventāra materiāltehnisko bāzi septiņās vispārējās izglītības iestādēs un nodrošinot iespēju kopumā 1014 bērniem sporta stundās un sporta interešu izglītības programmās nodarboties ar daudzveidīgiem vingrojumiem, vingrinājumiem un fiziskajām aktivitātēm.

Kopumā sporta inventārs visām septiņām Kokneses novada izglītības iestādēm iegādāts 6991.08 euro vērtībā, t.sk. 50 % jeb 3495.54 euro ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums, 50 % - Kokneses novada domes līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja: Māra Bitāne

Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja p.i. T.65133636