Get Adobe Flash player
Sākums Skolēniem

postheadericon Skolēniem

postheadericon Par izglītības portālu Uzdevumi.lv

Portāla Uzdevumi.lv mērķis, pielāgojot diagnosticējošo darbu izpildei tiešsaistē, ir veicināt inovatīvo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanu skolēnu zināšanu pārbaudē, kā arī modernizēt un atvieglot darbu vērtēšanas un analīzes procesu.

Jau kopš 2009. gada portālā Uzdevumi.lv skolotājiem no visas Latvijas ir iespēja veidot tiešsaistes jeb elektroniskos pārbaudes darbus vai mājasdarbus un nosūtīt tos skolēniem. Šāda sistēma atvieglo un palīdz dažādot mācību procesu gan skolotājiem, gan skolēniem.

Portālā ir pieejami materiāli arī patstāvīgai mācību priekšmetu apguvei - uzdevumi, teorija un testi 1. - 12. klasei. 2016./2017. mācību gadā portālā ir reģistrējušies vairāk nekā 190 000 lietotāju un pieejami vairāk nekā 5 000 000 uzdevumu variantu skolas mācību priekšmetos. Katram uzdevumam ir izveidoti vairāki varianti, līdz ar to skolēnam, iesniedzot nepareizu atbildi, ir iespēja uzdevumu pildīt atkārtoti, katru reizi saņemot jaunu tā paša uzdevuma variantu.

Skolēni, pildot uzdevumus, uzreiz pēc atbildes iesniegšanas saņem novērtējumu, redz pareizo atbildi un atbildes skaidrojumu, tādējādi mācoties paši no savām kļūdām. Turpretī skolotāju sūtītos tiešsaistes pārbaudes darbus vai mājasdarbus sistēma izlabo automātiski, tādējādi ietaupot pedagoga laiku. Savukārt Uzdevumi.lv reģistrētie vecāki saņem detalizētu informāciju par bērna sasniegtajiem rezultātiem portālā.

Reģistrēšanās portālā, pieeja mācību materiāliem dažādos mācību priekšmetos, kā arī elektronisko pārbaudes darbu veidošana skolotājiem, pārbaudes darbu saņemšana un izpilde skolēniem un atskaites vecākiem ir bez maksas.

Kā papildus maksas pakalpojums tiek piedāvāts PROF, kas sniedz pareizās atbildes un skaidrojumus jebkuram uzdevumam portālā, kā arī dod pieeju iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbu uzdevumiem, kas palīdz pārbaudīt savas zināšanas un sagatavoties diagnosticējošajiem darbiem un eksāmeniem.

Informāciju sagatavoja:

Evija Tukiša
Uzdevumi.lv mārketinga speciāliste

Papildinformācijai:

Tālr.: 67616191
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Mājaslapa: http://www.uzdevumi.lv

Uzdevumi.lv logo: http://www.uzdevumi.lv/info/par-mums/logo

 

postheadericon Vairāk nekā 200 skolu diagnosticējošo darbu dabaszinībās aizvada tiešsaistē

Mūsdienīgu pieeju skolēnu zināšanu pārbaudē šī gada 7. martā izmantoja 206 Latvijas skolas, kurās kopumā 5794 skolēni 6. klašu diagnosticējošo darbu dabaszinībās kārtoja tiešsaistē izglītības portālā Uzdevumi.lv. Tiešsaistes darbs tika veidots sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un palīdzēja būtiski atvieglot vērtēšanas procesu, kā arī veicināt skolēnu digitālo kompetenci.

Šis ir jau trešais veiksmīgi organizētais tiešsaistes diagnosticējošais darbs Uzdevumi.lv platformā. Pērnā gada aprīlī tika aizvadīts pilotprojekts, bet jau septembrī organizēts pirmais tiešsaistes diagnosticējošais darbs fizikā un ķīmijā 10. klasēm.

Diagnosticējošais darbs 6.klasēm sastāvēja no 30 uzdevumiem, no kuriem automātiski tika izlaboti pirmie 18 testveida uzdevumi, tādējādi ietaupot laiku, ko skolotājs pavada darbu labošanā. Daļēji automātiski tika labots 19.-24.uzdevums, kur skolēnam atbildē bija jāieraksta viens vārds vai skaitlis. Ja skolēna atbildi sistēma neieskaitīja, tad skolotājam tā bija jāpārskata un jāpārliecinās, vai skolēna atbilde tiešām ir neprecīza vai arī viņš ir pieļāvis drukas kļūdu. Savukārt atbildes uz atvērtajiem jautājumiem darba 25.-30. uzdevumā tiešsaistē vērtēja pats skolotājs.

Tiklīdz skolotājs bija pabeidzis uzdevumu vērtēšanu, Uzdevumi.lv sistēma automātiski veica skolēnu rezultātu apkopošanu un nosūtīšanu Valsts izglītības satura centram, atvieglojot skolotāja darbu un izslēdzot iespēju kļūdīties datu ievadē ar roku.

Pēc diagnosticējošā darba izpildes skolotāji piedalījās tiešsaistes darba novērtēšanas aptaujā. Vairāk nekā 98% aptaujāto pedagogu diagnosticējošā darba izpildi tiešsaistē vērtēja atzinīgi. Skolotāji pozitīvi novērtēja to, ka skolēni uzreiz pēc darba izpildes redzēja rezultātu par testveida uzdevumiem, bet pēc darba labošanas - saņēma visu uzdevumu pareizās atbildes un varēja tās analizēt. Tāpat tika uzslavētas tādas tiešsaistes darba priekšrocības kā automātiska skolēnu rezultātu pārsūtīšana VISC, automātiska testveida uzdevumu vērtēšana, kā arī laika un papīra resursu ietaupījumu, kas ļāva saudzēt vidi.

Aptuveni 97% pedagogu norādīja, ka arī nākotnē atbalsta diagnosticējošo darbu izpildi tiešsaistē un ieteiktu šo izpildes formātu arī citās skolās. Tāpat daļa skolu atzina, ka labprāt vēlētos organizēt diagnosticējošā darba izpildi tiešsaistē, taču skolā nav pietiekama tehniskā nodrošinājuma, kas ļautu kārtot darbu digitālā formātā.

Atgādinām, ka pirms diagnosticējošā darba izpildes, izvērtējot mācību iestādes iespējas un resursu pietiekamību, skolas varēja izvēlēties, kādā formātā - drukātā vai digitālā - darbu pildīt. Var piebilst, ka drukātā versijā darbs sastāvēja no 4 lapām, tādējādi, pildot dabaszinību diagnosticējošo darbu tiešsaistē, 206 skolas kopā ietaupīja 23 176 lapas jeb aptuveni 115 kilogramus papīra.

VISC un Uzdevumi.lv veiksmīgās sadarbības, kā arī pedagogu pozitīvo atsauksmju rezultātā arī turpmāk paredzēts organizēt diagnosticējošos darbus tiešsaistē.

Informāciju sagatavoja:

Evija Tukiša
Uzdevumi.lv mārketinga speciāliste

 

postheadericon V'ērtēšanas kārtība

Izdota saskaņā ar2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.468 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem", 2013. gada 21. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem"

Kārtība saskaņota pedagoģiskās padomes sēdē un ir saistoša visiem Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas pedagoģiskajiem darbiniekiem

Kārtība apstiprināta 2017. gada 31. janvāra Pedagoģiskās padomes sēdē

Pielikumi:
Vertesanas_kartiba.pdfVertesanas_kartiba.pdf[ ]463 Kb
 

postheadericon Bērnu nevēlamas uzvedības 4 neapzināti mērķi

Š. g. 1. decembrī plkst. 18.00 skolas aktu zālē Ivetas Aunītes lekcija - nodarbība "Bērnu nevēlamas uzvedības 4 neapzināti mērķi:

* uzmanības piesaistīšana;

* cīņa par varu;

* atriebība;

* iemācītā bezpalīdzība.

Ko ar to darīt mums, pieaugušajiem?"

 

postheadericon Radošuma meistarklase 1.aprīlī

 

postheadericon Vecāku sapulce

Š. g.  23. martā no plkst. 18.00 - 19.30 skolas aktu zālē nodarbību vecākiem "Kā atpazīt un motivēt savu bērnu" vadīs Jauno psiholoģiju centra lektore Dace Rolava. Būs izdales materiāls vecākiem.

Pēc lekcijas varēs saņemt arī individuālas konsultācijas.

Sekos tikšanās ar klašu audzinātājiem.

 

postheadericon Olimpiskā diena 25.septembrī

Jau piekto reizi MĒS piedalīsimies Latvijas Olimpiskajā dienā!

Programmā:

 • No plkst. 9:55 pulcējamies sporta hallē!
 • Plkst. 10:10 visi vingrojumam!
 • 1.-12. klašu komandām stafetes ar basketbola elementiem!
 • Pēc stafetēm 8.-12. klasēm basketbola sacensības (komandas pieteikt sporta skolotājiem līdz ceturtdienai plkst. 14:00)!

Piedomājam par klases sporta tērpu noformējumu! Jautrus startus!

 

postheadericon Uzņemšana 10.klasē

I.Gaiša Kokneses vidusskola

15. un 16. jūnijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 uzņems audzēkņus 10. klasē

Skola piedāvā:

 

 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu ar padziļinātu matemātikas un angļu valodas apguvi, kā arī tehniskās grafikas apguvi
 • bezmaksas mācību grāmatas un darba burtnīcas
 • iespēju dzīvot skolas dienesta viesnīcā (bez maksas, pieejams bezvadu internets)
 • daudzveidīgas interešu izglītības iespējas
 • sporta nodarbības sporta hallē, stadionā un peldbaseinā
 • nodarbības sporta skolas Kokneses treniņgrupās
 • iespēju individuāli darboties informācijas tehnoloģiju jomā katru darbdienu līdz
 • ¼ 18 skolas informācijas centrā un datorklasēs

 

Skolā ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību

Uzņemšanas komisija:

 

 • gaidīs jūs un jūsu vecākus uz sarunu
 • iepazīs jūsu apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu
 • Līdzi jāņem dzimšanas apliecība, medicīniskā karte

 

Tālrunis uzziņām: 29435631, 65161442, 65161134

 

postheadericon Cien. nākamā 2015./16. mācību gada 1.kl. vecāki!

I. Gaiša Kokneses vidusskola informē, ka atbilstoši MK noteikumiem par „Kārtību kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi", Kokneses novada pašvaldība nodrošina ar mācību grāmatām, darba burtnīcām, dienasgrāmatām.

Lūgums iegādāties, obligātā izglītības satura apguvei, individuālos mācību līdzekļus –

 • parasto zīmuli,
 • krāsainos zīmuļus,
 • 2 plānās rūtiņu klades (izmantosim vairākus gadus),
 • 3 līniju burtnīcas 1. klasei,
 • 3 rūtiņu burtnīcas 1. klasei (ar lielām rūtīm),
 • zilas krāsas pildspalvu,
 • guaša krāsas, 3 dažāda lieluma saru otas, trauku ūdenim, vaska krītiņus, zīmēšanas bloku (A4), 2 mapes (darba lapām un bērnu darbiem)
 • šķēres, plastilīnu, abpusēju aplikāciju papīru, līmes zīmuli, PVA līmi,
 • sporta tērpu un apavus,
 • peldēšanas piederumus (peldcepure, čības, peldbikses/peldkostīms).
 
Vairāk rakstu...