Get Adobe Flash player
Sākums Skolēniem MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

postheadericon MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi

Mērķis – nodrošināt vienotu pieeju skolēnu mācību sasniegumu novērtēšanā.

Uzdevumi

* Konstatēt skolēnu zināšanas un prasmes mācību gada vai temata sākumā (ievadvērtēšana)

* Uzlabot skolēna mācību sasniegumus mācību procesa laikā (kārtējā vērtēšana)

* Noteikt skolēna zināšanu un prasmju apguves līmeni (nobeiguma vērtēšana)

Pielikumi:
Vertesanas_kartiba.pdfVertesanas_kartiba.pdf[ ]350 Kb