Get Adobe Flash player
Sākums Skolēniem V'ērtēšanas kārtība

postheadericon V'ērtēšanas kārtība

Izdota saskaņā ar2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.468 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem", 2013. gada 21. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem"

Kārtība saskaņota pedagoģiskās padomes sēdē un ir saistoša visiem Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas pedagoģiskajiem darbiniekiem

Kārtība apstiprināta 2017. gada 31. janvāra Pedagoģiskās padomes sēdē

Pielikumi:
Vertesanas_kartiba.pdfVertesanas_kartiba.pdf[ ]463 Kb