Get Adobe Flash player
Home

postheadericon Reģionālā ZPD konference

There are no translations available.

 

LLU norisināsies Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

28. februārī Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) notiks Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences posms - Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konference, kas sāksies plkst. 9.30 Jelgavas pilī (Lielā iela 2, Jelgava) ar konferences atklāšanu. Dalībnieku reģistrācija sāksies no plkst. 9.00.

Zemgales reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konferenci sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu organizē LLU, kas ir gan Zemgales reģiona, gan Latvijas un Baltijas valstu vadošā biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Tādēļ skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanā un recenziju sagatavošanā jau februāra sākumā tika iesaistīti 46 LLU mācībspēki un zinātnieki, kas ir speciālisti visās konferencē pārstāvētajās zinātņu sekcijās un kas sniedza vērtējumu par darbiem.

Zemgales reģiona konferencei izvirzīti darbi sešās dažādās zinātņu nozarēs, kuri LLU mācībspēku vērtējumā ir saņēmuši vismaz 40 punktus, tādējādi 28. februārī skolēniem būs iespēja ziņot par 184 zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Konferences laikā tiks vērtēta arī skolēnu uzstāšanās, un tā būs iespēja iegūt papildus punktus kopējā vērtējumā. Laureāti, kuri, konferencei noslēdzoties, saņems vismaz 80 punktus, tiks tālāk izvirzīti valsts konferencei un saņems tiesības iegūt valsts finansētu studiju vietu LLU studiju programmās ārpus konkursa.

Triju gadu laikā Zemgales reģiona skolēni un skolas ir bijuši vieni no aktīvākajiem labu pētījumu īstenotājiem Latvijā, jo Zemgale ir otrs plašāk pārstāvētais reģions valsts konferencē. Lielāks iesniegto darbu skaits ir tikai Rīgas reģionam.

Šogad no Zemgales reģiona skolām visvairāk darbu tiks aizstāvēti sociālajās zinātnēs - 66 pētnieciskie darbi. Otra plašāk pārstāvētā ir Dabaszinātņu nozare, kurā aizstāvēs 48 darbus, bet Humanitāro un mākslas zinātņu nozarē 37 darbus. Mazāk pārstāvētas – Medicīnas un veselības nozare ar 15 darbiem, Inženierzinātņu un tehnoloģiju nozare ar 10 darbiem un Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozare, kurā tiks aizstāvēti 8 darbi.

Šī gada konkursā piedalās skolēni no 29 reģiona skolām. Vairāk darbu reģiona konkursam izvirzījušas Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Valsts Spīdolas ģimnāzija, Tukuma Raiņa ģimnāzija, Dobeles Valsts ģimnāzija, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, Bauskas Valsts ģimnāzija, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola un Tukuma 2. vidusskola. Labāko vidū ir arī skolēni no Aizkraukles novada vidusskolas, Aknīstes vidusskolas, Elejas vidusskolas, Viesītes vidusskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Vecumnieku vidusskolas, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, Skaistkalnes vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Augstkalnes vidusskolas, Bauskas 2. vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas, Ozolnieku vidusskolas,  Pļaviņu novada ģimnāzijas, Salas vidusskolas, Aknīstes vidusskolas, Iecavas vidusskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Kandavas reģionālās vidusskolas un Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas.

Konferences noslēgums norisināsies LLU Aulā plkst. 15.30 ar laureātu paziņošanu un sveikšanu.

Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konferenci organizē LLU Mūžizglītības centrs, pamatojoties uz 2016. gadā Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (VISC) un LLU noslēgto sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanu.

 

postheadericon ZPD

There are no translations available.

 

LLU tuvojas noslēgumam Zemgales reģiona skolēnu labāko pētījumu recenzēšana

Februārī LLU sākusies Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu recenzēšana, kurā iesaistīti 46 universitātes mācībspēki un zinātnieki. Zemgales reģiona konkurss norisinās, lai noteiktu labākos zinātniski pētnieciskos darbus reģionā un izvirzītu tos valsts konkursam. Jau no 21. februāra skolēniem būs pieejamas universitātes mācībspēku sagatavotās recenzijas, kas dos iespēju labāk sagatavoties darbu aizstāvēšanai.

Šogad no Zemgales reģiona skolām izvirzīti 204 labākie zinātniski pētnieciskie darbi sešās dažādās zinātņu nozaru grupās. To vidū pāris darbu ir no Rīgas un Vidzemes reģioniem LLU specializācijas nozaru dēļ, kuras nav pārstāvētas citu reģionu universitātēs. Visvairāk darbu ir sociālajās zinātnēs, kur reģiona konkursam izvirzīts 71 pētnieciskais darbs. Otra plašāk pārstāvētā ir Dabaszinātņu nozare, kurā iesniegti 55 darbi, bet Humanitāro un mākslas zinātņu nozarē iesniegti 37 darbi. Mazāk pārstāvētas – Medicīnas un veselības nozare ar 21 darbu, Inženierzinātņu un tehnoloģiju nozare ar 11 darbiem un Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozare, kurā iesniegti 9 darbi.

“Tā kā LLU ir daudznozaru universitāte, mācībspēki un zinātnieki, kuri recenzē darbus, ir speciālisti visās konferencē pārstāvētajās zinātņu sekcijās. Lai gan vairāk piedāvājam biozinātņu un inženierzinātņu studiju programmas, mums ir arī spēcīgas tradīcijas un kompetenti zinātnieki sociālo un humanitāro zinātņu grupā, kurā iesniegti vairākums skolēnu darbu. Līdz ar to skolēni un skolotāji var paļauties uz mūsu kolēģu objektivitāti un zināšanām. Mūsu visu kopīgais mērķis ir izvirzīt Latvijas konferencei labākos un izcilākos Zemgales jauniešus,” stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

LLU Mūžizglītības centra pārstāve un konkursa koordinatore Zane Zeltiņa stāsta, ka triju gadu laikā Zemgales reģiona skolēni un skolas ir vieni no aktīvākajiem labu pētījumu īstenotājiem Latvijā, jo Zemgale ir otrs plašāk pārstāvētais reģions valsts konferencē. Lielāks iesniegto darbu skaits ir tikai Rīgas reģionam.

Šī gada konkursā piedalās skolēni no 29 reģiona skolām. Vairāk darbu reģiona konkursam izvirzījušas Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Valsts Spīdolas ģimnāzija, Tukuma Raiņa ģimnāzija, Dobeles Valsts ģimnāzija, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, Bauskas Valsts ģimnāzija, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola un Tukuma 2. vidusskola. Labāko vidū ir arī skolēni no Aizkraukles novada vidusskolas, Aknīstes vidusskolas, Elejas vidusskolas, Viesītes vidusskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Vecumnieku vidusskolas, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, Skaistkalnes vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Augstkalnes vidusskolas, Bauskas 2. vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas, Ozolnieku vidusskolas,  Pļaviņu novada ģimnāzijas, Salas vidusskolas, Aknīstes vidusskolas, Iecavas vidusskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Kandavas reģionālās vidusskolas un Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas.

Pēc recenziju saņemšanas skolēni gatavosies savu darbu aizstāvēšanai Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, kas notiks 28. februārī LLU Jelgavas pilī. Tajā noskaidros skolēnus, kuru darbi tiks izvirzīti Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencei, kas arī šogad norisināsies Jelgavā. Tāpat atsevišķu sekciju labākajiem un zinošākajiem skolēniem būs unikāla iespēja iestāties LLU studiju programmās ārpus konkursa.

 

postheadericon MĀCĀMIES DEBATĒT

There are no translations available.

Projekta “Debašu Līderu skola 2019/2020” ietvaros Latvijas Debašu asociācija “QUO Tu domā?” sadarbībā ar Līvānu 1. vidusskolu un ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu 2020. g. 15. februārī rīkoja Skolu debašu formāta turnīru “Līvāni Mini: World Schools Debate Tournament 2019/2020”. Tajā piedalījāmies arī mēs - Dāniels Auziņš, Una Gadzāne, Kristela Gžibovska un Kārlis Freimanis skolotājas Ingunas Kalniņas pavadībā. Šīs debates bija pirmā mūsu pieredze. Debašu turnīrs sākās 11:00 ar rīkotāju uzrunu, dienas plānu un iepazīstināšanu ar kārtību, kādā notiek debates. Visas dienas garumā katrai komandai bija jārāda savas spējas 3 raundos. Tas nozīmē, ka bija jāsacenšas ar 3 dažādām jauno vai ar pieredzi esošu debatētāju komandām. Debatētāju komandā jābūt 3 dalībniekiem, tādēļ savā starpā mainījāmies visos 3 raundos, lai pieredzi gūtu katrs no mums. Pirmais raunds mūsu komandai aizritēja visai nedroši, jo tā bija pati pirmā reize, kad debatējām realitātē. Nācās sacensties ar ļoti pieredzējušu komandu no Rīgas Centra Valodu skolas (Riga Centre Language School). Šīs komandas uzvara bija acīmredzama, bet mēs nenokārām galvu. Ar jauniegūto pieredzi un apņēmību jau otrajā raundā guvām pārliecinošu uzvaru pār Dagdas vidusskolas komandu. Arī otrā raunda laikā guvām vairākas vērtīgas mācības, kas mūs ļoti priecēja. Šī uzvara mūs saveda kopā ar spēcīgāko pretinieci – ilggadīgu debašu turnīra dalībnieci un laureāti, komandu no Rīgas Klasiskās ģimnāzijas. Noslēdzošais raunds bija vissīvākais, jo spēki izrādījās pārsteidzoši līdzīgi. Kaut arī ar pāris punktu iztrūkumu raundu nācās zaudēt, bijām lepni par paveikto un ļoti priecīgi, saņemot tiesnešu uzslavas pēcspēles analīzē. Noslēgumā izrādījās, ka tieši Rīgas Klasiskās ģimnāzijas komanda kopvērtējumā ieguva 1. vietu, un mēs ar viņiem bijām cīnījušies punkts punktā!

Skolu debašu turnīra formāts ir patiešām aizraujošs. Katram raundam tiek iedalīta konkrēta tēma, komanda uzzina savu lomu (būt pozīcijai vai opozīcijai) un tiek dotas 30 minūtes laika sagatavoties. Pati spēle rit 40 minūtes. Šis laiks paskrēja nemanot. Dienas beigās visi bijām gandarīti par savu milzīgo izaugsmi tikai vienas dienas laikā! Tas pierāda, ka labs nāk ar darīšanu. Aicinām arī citus mūsu skolas audzēkņus pievienoties debašu kustībai!

Una Gadzāne, 10.a klases skolniece

 

postheadericon Peldbaseins gaida!

There are no translations available.

 

postheadericon Uzsāk izlietoto bateriju vākšanas kampaņu “Tīrai Latvijai”

There are no translations available.

Skaidrojot izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, “Zaļā josta” izsludina ikgadējo kampaņu “Tīrai Latvijai”. Kampaņas mērķis ir ne tikai veicināt izlietotu bateriju dalītu vākšanu un nonākšanu pārstrādē, bet arī izglītot sabiedrību par pareizu rīcību ar videi kaitīgiem atkritumiem un vides saudzēšanas jautājumiem. Kampaņā aicinātas piedalīties izglītības iestādes no visas Latvijas, sacenšoties savāktajā izlietoto bateriju apjomā.

Izlietoto bateriju vākšanas kampaņa “Tīrai Latvijai” tiek organizēja jau 14. reizi, un ik gadu kampaņas ietvaros izdodas savākt ievērojamu apjomu šo videi kaitīgo atkritumu. Pērn kampaņā piedalījās 233 izglītības iestādes, savācot vairāk nekā 21 tonnu bateriju. Rekordlielu izlietoto bateriju apjomu izdevies savākt 2017/2018. gadā, kad ar 335 izglītības iestāžu audzēkņu palīdzību pārstrādei nogādātas vairāk nekā 35 tonnas izlietotu bateriju.

Kampaņa “Tīrai Latvijai” apvieno bērnus un jauniešus no visas Latvijas, palīdzot jaunatnei piedalīties tīras vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā. Turklāt konkursa laikā bērni mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no mums ik gadu rada. Nododot baterijas pārstrādei, tiek ievērojami mazināts potenciālais vides piesārņojums, atgūtas vērtīgas otrreizējās izejvielas - svins, niķelis, kadmijs, dzīvsudrabs -, taupīti resursi un saudzēta daba. Visas kampaņas “Tīrai Latvijai” laikā savāktās izlietotās baterijas tiks nogādātas pārstrādes rūpnīcā, izkausētas un pārstrādātas jaunās vērtīgās izejvielās.

Izlietoto bateriju vākšanas kampaņai “Tīrai Latvijai” aicinātas pieteikties izglītības iestādes no visas Latvijas. Dalībnieku reģistrācija bateriju vākšanai notiek vietnē www.tirailatvaijai.lv līdz 2020. gada 2. martam. Rezultāti tiks paziņoti 2020. gada maijā, kad svinīgā pasākumā ar naudas balvām 400, 300 un 200 eur vērtībā tiks apbalvoti uzvarētāji un sveikti aktīvāko izglītības iestāžu pedagogi.

Dalība konkursā sniedz ne tikai lielisku iespēju integrēt vides jautājumus mācību procesā, bet arī palīdz fiziski iesaistīt sabiedrību atkritumu šķirošanā un otrreizējo izejvielu pārstrādes jaudu attīstīšanā.

Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai” organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru.

Plašāka informācija par konkursu:

Laima Kubliņa, 26710793, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.tirailatvijai.lv, www.zalajosta.lv

 

postheadericon Radošo darbu konkurss “Tautas tērpa stilizācija, izmantojot latvju zīmes”

There are no translations available.

I.Gaiša Kokneses vidusskolas matemātikas un informātikas metodiskās apvienības skolotāji kopā ar vizuālās mākslas skolotājiem septembrī organizēja 10.klašu skolēniem radošo darbu konkursu “Tautas tērpa stilizācija, izmantojot latvju zīmes”. Skolēni tautas tērpus veidoja Microsoft programmā Molberts.

Konkursa mērķis bija attīstīt digitālās prasmes, popularizējot latvju rakstu zīmes. Veidojot tautas tērpus, jaunieši iepazinās ar latvju zīmēm un centās izprast latvju zīmju būtību. Darba veidošana bija grūts un darbietilpīgs process, tādēļ dažiem skolēniem pietrūka pacietības un rūpības, lai darbu varētu kvalitatīvi veikt līdz galam.

Darbu vērtēšanā piedalījās informātikas skolotāja L.Kalniņa, informātikas un vizuālās mākslas skolotāja D.Biķerniece un vizuālās mākslas skolotāja A.Mežiela. Skolotājas bija izstrādājušas konkursa darbu vērtēšanas kritērijus – pievēršot uzmanību gan tērpa detaļu izveidei, gan krāsu atbilstībai, arī ornamenta detaļu precizitātei, ritmam un simetrijai, kā arī latvju zīmju izmantošanai tērpa rotāšanā. Katra skolotāja vērtēja iesniegtos darbus un, summējot iegūtos punktus, tika noteikti labākie darbi.

No 54 iespējamiem punktiem visaugstāko novērtējumu konkursā ieguva Lelde Sproģe (51 punkts), Una Gadzāne (50 punkti) un Kristela Gžibovska (49 punkti). 2.vietu ar 46 punktiem ieguva Arita Ornicāne un Reinis Zariņš. 3.vietā – Toms Freimanis (43 punkti), Aiga Podniece, Paula Užule, Annija Ermiča, Ieva Kokare ar 42 punktiem.

Skolā no radošā konkursa darbiem tika izveidota izstāde. Paldies skolotājām Dacei Biķerniecei, Lolitai Kalniņai un Agitai Mežielai par atsaucību, neatlaidību un radošumu organizējot konkursu, objektivitāti vērtējot audzēkņu darbus.

 

postheadericon Veļu vakars

There are no translations available.

 

postheadericon Izglītojoši informatīvas nodarbības

There are no translations available.

 

postheadericon Zinību diena

There are no translations available.