Get Adobe Flash player
Home

postheadericon Tiešsaistes olimpiāde

There are no translations available.

Mācību priekšmetu olimpiādes  - tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Valsts Izglītības satura centrs koronavīrusa Covid-19 dēļ izsludinātās ārkārtas situācijas laikā klātienē atcēla Latvijā plānotās mācību priekšmetu olimpiādes, taču dažas no tām tika organizētas tiešsaistē, kas visiem bija jauns izaicinājums.

Olimpiādes tika organizētas ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros.

Ģeogrāfijas valsts 37. olimpiāde notika 2020. gada 15. aprīlī. To organizēja VISC sadarībā ar LU Ģeogrāfijas un Zemeszinātņu fakultāti, Egila Birznieka Jauno ģeogrāfu skolu, LU Informācijas tehnoloģiju centru. Olimpiādes norise klātienē bija paredzēta Rīgā, LU Dabaszinātņu mājā, parasti tā notiek divas dienas. Šogad viss notika  attālināti, katrs savās mājās. Piedalījās 88 skolēni no visas Latvijas. Ļoti sīvā konkurencē iespēju piedalīties valsts ģeogrāfijas olimpiādē izcīnīja Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 10. a klases skolnieks Daniels Laurinavičs.

Daniels stāsta, ka olimpiādē bija daudz darbietilpīgu uzdevumu, kuru izpilde prasīja ļoti daudz laika, it īpaši uzdevums, kur Google Maps ielas skata attēlā bija jāklasificē viena ciema apkārtnes ēku pielietošana. Visas uzdevumu pildīšanai atvēlētās 4 stundas tika arī izmantotas. Bet tas bija paredzami – valsts olimpiādē viegli nebūs. Neatkarīgi no tā, kur un kā notiek olimpiāde, ir jābūt gatavam sarežģītiem uzdevumiem, kas prasīs no skolēniem maksimālas zināšanas un erudīciju.

Lai visiem skolēniem jauka un saulaina vasara un 12. klasei veiksmīga eksāmenu sesija!

 

 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas

ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāja Ingūna Ozoliņa

 

postheadericon Informācija skolēniem, kas 2020./21.m.g. vēlas uzsākt mācības Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 10.klasē

There are no translations available.

Vidusskolas mērķis ir palīdzēt skolēnam apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai, veikt pirmās svarīgās izvēles.

No š.g. 1.septembra, uzsākot mācības 10. klasē, mainīsies veids, kā mācības tiks organizētas. Skolēni varēs vairāk mācīties to, kas atbilst viņu nākotnes mērķiem. 12. klasē varēs veltīt vairāk laika mācību priekšmetiem, kurus skolēns izvēlēsies mācīties padziļināti, ka arī apgūt kādu specializēto kursu. Vienlaikus vispusīgi zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos plašu redzesloku un neierobežos izvēles iespējas nākotnē.

Mācību saturs izveidots trīs līmeņos.

Vispārīgā līmeņa pamatkursi ir pietiekama izvēle vispusīgai izglītībai ikdienā. Optimālā līmeņa pamatkursu apguve svarīga jomās, kuras būs nepieciešamas tālākām studijām augstskolā. Augstākā līmeņa padziļinātie kursi būs svarīgi jomās, ar kurām visciešāk saistītas nākotnes ieceres un kurās skolēns gribēs specializēties. Optimālā līmeņa pamatkursi apzīmēti ar romiešu ciparu I, augstākā līmeņa padziļinātie kursi - ar romiešu ciparu II. Vispārīgā līmeņa pamatkursu un specializēto kursu nosaukumos nav pievienots indekss.

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, skolēnam:

1) jāapgūst visas mācību jomas;

2) jāapgūst 3 padziļinātie kursi;

3) jāizstrādā un jāaizstāv pētniecības darbs, saistībā ar kādu no padziļinātajiem kursiem;

4) jānokārto valsts pārbaudes darbi:

latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);

angļu valodā (vismaz optimālajā līmenī);

matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);

divos no padziļinātajiem kursiem* (augstākajā līmenī).

*Ja latviešu valodu, svešvalodu, matemātiku mācās optimālajā un augstākajā līmenī, valsts pārbaudes darbu kārto tikai vienreiz – optimālajā vai augstākajā līmenī.

Skola ir radusi iespēju iedalīt divas papildus stundas Latviešu valodas I, Angļu valodas I (B2) un Matemātikas I apguvei optimālajā līmenī, lai skolēni spētu sekmīgi sagatavoties obligātajiem eksāmeniem.

2020./2021. m.g. skola piedāvā divas mācību programmas.

1. Valodas un sociālās zinātnes - skolēniem, kuri vēlas studēt politoloģiju, jurisprudenci, starptautiskās attiecības, sociālās zinātnes, kurus interesē žurnālistika, tulkošana, pedagoģija, darbs ar cilvēkiem, kā arī profesionālā darbība tiesībsargājošā jomā.

Par eksāmeniem, apgūstot programmu Valodas un sociālās zinātnes.

1.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenu Matemātikā I optimālajā līmenī, pēc 12.klases jākārto 2 eksāmeni augstākajā līmenī - Latviešu valodā un literatūrā II un Angļu valodā II (C1). Kopā 3 eksāmeni.

2.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenus Matemātikā I un Angļu valodā I (B2) optimālajā līmenī, tad pēc 12.klases jākārto 2 eksāmeni augstākajā līmenī - Latviešu valodā un literatūrā II un Sociālajās zinībās II. Kopā 4 eksāmeni.

3.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenus Matemātikā I un Latviešu valodā I optimālajā līmenī, tad pēc 12.klases jākārto 2 eksāmeni augstākajā līmenī - Angļu valodā II (C1) un Sociālajās zinībās II. Kopā 4 eksāmeni.

2. Dabaszinātnes - skolēniem, kurus interesē studijas un profesionālā darbība vides zinātnēs, bioloģijā, ķīmijā, medicīnā, farmācijā, uzturzinātnē, veterinārijā, kā arī darbs ar cilvēkiem, darbs drošības un glābšanas dienestos, sabiedrības veselība.

Par eksāmeniem, apgūstot programmu Dabaszinātnes.

1.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenu Matemātikā I optimālajā līmenī, tad pēc 12.klases jākārto 2 eksāmeni augstākajā līmenī - Latviešu valodā un literatūrā II un Angļu valodā II (C1). Kopā 3 eksāmeni.

2.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenus Matemātikā I un Latviešu valodā I optimālajā līmenī, tad pēc 12.klases jākārto 2 eksāmeni augstākajā līmenī - Angļu valodā II (C1) un Ķīmijā II. Kopā 4 eksāmeni.

3.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenus Matemātikā I un Latviešu valodā I optimālajā līmenī, tad pēc 12.klases jākārto 2 eksāmeni augstākajā līmenī - Angļu valodā II (C1) un Bioloģijā II. Kopā 4 eksāmeni.

3.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenus Matemātikā I, Latviešu valodā I optimālajā līmenī un Angļu valodā I (B2) optimālajā līmenī, tad pēc 12.klases jākārto 2 eksāmeni augstākajā līmenī Bioloģijā II un Ķīmijā II. Kopā 5 eksāmeni.

 

 

postheadericon AICINĀJUMS VECĀKIEM

There are no translations available.

AICINĀJUMS VECĀKIEM IESNIEGT PIETEIKUMUS BĒRNU ĒDINĀŠANAS PABALSTAM

Kokneses novada pašvaldība valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa periodā izmaksās pabalstus ēdināšanas nodrošināšanai bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kurās ir:

  • pirmsskolas vecuma bērni, kuri šajā laikā ir pārtraukuši apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi,
  • 1.-9.klases skolēni, kuri šajā laikā iegūst pamatskolas izglītību, mācoties attālināti.

Pabalsts tiks izmaksāts 1,50 euro apmērā par katru darba dienu, sākot no 2020.gada 1.aprīļa.

Aicinām vecākus aizpildīt pievienoto pieteikuma veidlapu un iesniegt sociālajā dienestā vienā no šādiem veidiem:

  1. PAPĪRA FORMĀ Vērenes ielā 1, Koknesē sociālā dienesta priekštelpā dokumentu iesniegšanai paredzētā kastītē, vai Bebru vai Iršu pagastu pārvaldēs;
  2. ELEKTRONISKI uz sociālā dienesta e-pastu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pieteikumos, lūdzam, precīzi norādīt kontakttelefonu, lai elektronisko pieteikumu gadījumos sociālie darbinieki varētu sazināties informācijas precizēšanas nolūkos.

Pieteikumus, lūdzam, aizpildīt un iesniegt līdz 17.aprīlim, lai līdz mēneša beigām var veikt pabalstu pārskaitīšanu.  Pieteikuma veidlapa pieejama pielikumā

Telefoni informācijai 27294646; 20011290

Attachments:
Download this file (Pieteikums pabalstam.doc)Pieteikums pabalstam.doc[ ]35 Kb
 

postheadericon Kārtība attālināta mācību procesa nodrošināšanai

There are no translations available.

Kārtība mācību procesa nodrošināšanai attālināti Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, ievērojot MK 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3. p. noteikto

 

1. Kārtība izstrādāta, lai nodrošinātu skolēnu, pedagogu un vecāku vienotu izpratni par mācību procesa organizāciju, mācoties attālināti.

2. Mācoties attālināti, katram no procesa dalībniekiem ar direktora rīkojumu
Nr.2-1/16 tiek izvirzīti galvenie pamatuzdevumi:

2.1.  Skolas vadībai – nodrošināt informācijas apriti un atbalstu;

2.2.  Skolotājiem – nodrošināt skaidru un skolēnam saprotamu mācīšanās procesu un gūt atgriezenisko saiti par paveikto;

2.3.  Skolēniem – atbildīgi veikt mācību uzdevumus un sniegt skolotājam atgriezenisko saiti par paveikto;

2.4.  Vecākiem – atbalstīt skolēnu mācīšanos un nodrošināt apbilstošu atbalstu un uzraudzību.

3. Mācību procesa organizācija:

3.1.  Skolas izvēlētā platforma attālināto mācību organizēšanai un komunikācijai ir e-klase. Izmantojot e- klases skolēna paroli, tiek nodrošināta piekļuve mācību platformai – uzdevumi.lv. Atbalstu šo platformu lietošanā, ja nepieciešams, sniedz skolas IT speciāliste Lolita Kalniņa (mob.tel. 28312765) un klases audzinātāji.

3.2.  Skolotājs patstāvīgi var izvēlēties citas mācību platformas, ņemot vērā, ka skolēnam ir saprotama piekļuve un iespējas tās izmantot.

3.3.  Mācības notiek saskaņā ar stundu sarakstu un skolēns saņem informāciju par veicamajiem uzdevumiem e-klases dienasgrāmatā, kurā parādās mācību vielas tēma, veicamais uzdevums, atgriezeniskās saites veids un uzdevuma izpildes termiņš. Skolotājs var veidot mācību plānu visai nedēļai, kā arī tēmas ietvaros.

3.4.  Mācību uzdevumi var būt starpdisciplināri un veicami ilgtermiņā.

3.5.  Ja klases audzinātājs noskaidro, ka skolēnam nav iespēja izmantot interneta resursus, tad viņš organizē darba mapes izveidi, kuru vecāks var saņemt skolā, ar audzinātāju saskaņojot ierašanās laiku.

4. Komunikācija starp skolu, skolēniem un vecākiem tiek nodrošināta, lai visi iesaistītie saņemtu regulāru informāciju par skolēna mācību darbu, mācīšanās apstākļiem un drošību, mācoties patstāvīgi.

4.1.  Oficiālo komunikāciju starp skolu un vecākiem nodrošina direktors (mob.tel. 29435631) un direktora vietniece izglītības jomā I.Poiša (mob.tel. 26403707), savlaicīgi informējot par attālināto mācību norisi un izmaiņām.

4.2.  Komunikāciju ar klases skolēniem un vecākiem nodrošina klases audzinātājs, kurš seko e-klases apmeklējumam sadaļā “Skolēnu/vecāku statistika” un, konstatējot, ka skolēns nav darbojies e-klasē un vecāki nav snieguši informāciju par iemesliem, nekavējoties sazinās ar vecākiem un noskaidro situāciju.

4.3.  Ja klases audzinātājam ar vecākiem neizdodas sazināties, viņš sūta ziņu sociālajam pedagogam, kurš ziņo sociālajam dienestam, kas jautājumu risina savas kompetences ietvaros.

4.4.  Mācību priekšmeta skolotājs seko atgriezeniskajai saitei par skolēna paveiktajiem uzdevumiem un attiecīgi atzīmē e-klasē, veicot formatīvo vērtēšanu, uzslavējot skolēnu vai mudinot atbildīgi veikt darbu.

4.5.  Skolēns papildus var saņemt skolotāja konsultāciju pēc e-klasē publiskotā konsultāciju saraksta, sākumskolas skolēni – arī pie pagarinātās dienas grupas skolotāja dienas grupas nodarbībai norādītajā laikā.

5. Mācoties attālināti, nozīmīga ir vecāku iesaiste, kuras mērķis ir veicināt vecāku izpratni par mācību procesu un nodrošināt savu atbalstu bērnam mācību vielas apguvē.

5.1.  Vecāki kopā ar bērnu vienojas par dienas režīmu, paredzot laiku mācībām, iekļaujot arī darbības, kas nav saistītas ar informācijas tehnoloģiju izmantošanu, piemēram, spēles, grāmatas un sarunas, kā arī paredzot fiziskas aktivitātes svaigā gaisā.

5.2.  Vecāki regulāri seko informācijai e-klases dienasgrāmatā, mudinot savus bērnus mācīties un izpildīt uzdevumus.

5.3.  Vecāki seko sava bērna drošai interneta izmantošanai.

5.4.  Mācību procesā radušos neskaidros jautājumus vecāki risina, ievērojot secību – saziņa ar mācību priekšmeta skolotāju, tad klases audzinātāju, visbeidzot ar skolas vadību.

5.5.  Ja vecākiem nav iespējama komunikācija ar skolu, izmatojot e-klases saziņu, tad informācijas aprite tiek nodrošināta telefoniski vai sarunas veidā.

 

 

postheadericon Folkloras kopai "Tīne" 1.pakāpes diploms!

There are no translations available.

Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Pļaviņu novada ģimnāzijā aizvadīta bērnu un jauniešu folkloras kopu Piedaugavas novada skate, kurā piedalījās folkloras kopas no Pļaviņām, Kokneses, Aizkraukles, Lielvārdes, Allažiem, Ropažiem, Ikšķiles un Salaspils. Viņu uzstāšanos vērtēja kompetenta žūrija - Māra Mellēna, Dina Liepa, Dace Circene, Inese Mičule, Anete Karlsone. To, kurš kolektīvs tiks uz lielajiem svētkiem, uzzināsim vēlāk.  12.maijā. Šobrīd jau zinām, ka skatē 6 kopas saņēma 1.pakāpes diplomus, bet divas - 2.pakāpes diplomus. Koknesiešiem un pļaviņiešiem - 1.pakāpes diplomi, aizkraukliešiem - 2.pakāpes diploms.
Šogad skatē tiek rādīts 2 gadu darbs, jo bez folkloras kopas 7 minūšu skates programmas, kurā parādās gan dziedāšana, dejošana, muzicēšana u.c., vēl jāzina 13 rotaļas un PASAKA, kurā arī ietilpst daudz rotaļu un deju. Mums visiem vēl daudz darāmā pie pasakas, bet 13 rotaļas mēs esam labi apguvuši. To skaitā ir rotaļas arī no Latgales, Kurzemes un līvu krasta. Katra ar savu īpatnējo izrunu... Un tas patiešām nav viegli.
Paldies pļaviņiešiem par viesmīlīgo uzņemšanu! Nākamgad domājam visus aicināt uz Koknesi, jo folkloras kopai "Tīne" 30 gadi! Būtu jautri nosvinēt kuplā pulkā!
Paldies vecākiem par atbalstu tērpu gādāšanā!
Paldies I.Gaiša Kokneses vidusskolai par pleca sajūtu, ka arī mēs esam svarīgi un iespēju izvizināties visiem kopā!

Inguna Žogota, folkloras kopas "Tīne" vadītāja


 

postheadericon Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference Zemgales reģionā

There are no translations available.

28. februārī LLU Jelgavas pilī norisinājās Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības konference, kurā tika noskaidroti labākie zinātniskās pētniecības darbi reģionā un tie izvirzīti Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencei. Reģiona konferencē tika aizstāvēti 185 darbi, bet valsts konferencē aprīlī, kas šogad pirmo reizi norisināsies Jelgavā, kopā ar citu reģionu laureātiem Zemgales skolēni ziņos par 92 darbiem, tostarp 38 darbiem, kas izstrādāti Jelgavas pilsētas skolās.

Zemgales reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konferenci sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu organizē LLU, kas ir gan Zemgales reģiona, gan Latvijas un Baltijas valstu vadošā biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Zemgales reģiona konferencei tika izvirzīti darbi sešās dažādās zinātņu nozarēs, kuri LLU mācībspēku vērtējumā iepriekš saņēmuši vismaz 40 punktus, tādējādi 28. februārī skolēni ziņoja par 185 zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Triju gadu laikā Zemgales reģiona skolēni un skolas ir bijuši vieni no aktīvākajiem labu pētījumu īstenotājiem Latvijā, jo Zemgale ir otrs plašāk pārstāvētais reģions valsts konferencē. Lielāks iesniegto darbu skaits ir tikai Rīgas reģionam.

Laureāti, kuri, konferencei noslēdzoties, saņēma vismaz 80 punktus un ieguva 1. un 2. pakāpes diplomus, tika tālāk izvirzīti valsts konferencei. Tāpat visi abu augstāko pakāpju ieguvēji, izņemot Medicīnas un veselības zinātņu nozares laureātus, saņēma tiesības iegūt valsts finansētu studiju vietu LLU studiju programmās ārpus konkursa.

Konferences noslēgumā LLU Aulā tika sveikti visi skolēni, kuri saņēma trešās, otrās un pirmās pakāpes diplomus, un viņu skolotāji. Diplomus pasniedza LLU rektore, profesore Irina Pilvere. Turklāt 1. pakāpes laureāti saņēma arī balvas no Zemgales plānošanas reģiona.

Zemgales konferences rezultāti.

Dabaszinātņu nozarē tika aizstāvēti 48 skolēnu darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvušie 18 darbi, kas izstrādāti Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā, Dobeles Valsts ģimnāzijā, Tukuma Raiņa ģimnāzijā, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, Kandavas Reģionālajā vidusskolā, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Iecavas vidusskolā;

1. pakāpi ieguvušie 8 darbi, kas izstrādāti Dobeles Valsts ģimnāzijā, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā, Bauskas 2. vidusskolā, Tukuma Raiņa ģimnāzijā un Jelgavas Valsts ģimnāzijā.

Humanitāro un mākslas zinātņu nozarē tika aizstāvēti 37 skolēnu darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvušie 17 darbi, kas izstrādāti Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Ozolnieku vidusskolā, Tukuma Raiņa ģimnāzijā, Tukuma 2. vidusskolā, Jelgavas 4. vidusskolā, Aizkraukles novada vidusskolā, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, Jaunjelgavas vidusskolā, Pļaviņu novada ģimnāzijā, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā un Aknīstes vidusskolā;

1. pakāpi ieguvušie 5 darbi, kas izstrādāti Tukuma 2. vidusskolā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā, Tukuma Raiņa ģimnāzijā un Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.

Inženierzinātņu nozarē tika aizstāvēti 10 skolēnu darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvušie 3 darbi, kas izstrādāti Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā;

1. pakāpi ieguvušie 2 darbi, kas izstrādāti Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā un Bauskas Valsts ģimnāzijā.

Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozarē tika aizstāvēti 8 darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvušie 3 darbi, kas izstrādāti Aizkraukles novada vidusskolā, Bauskas Valsts ģimnāzijā un Dobeles Valsts ģimnāzijā;

1. pakāpi ieguvušie 3 darbi, kas izstrādāti Aizkraukles novada vidusskolā, Bauskas Valsts ģimnāzijā un Tukuma Raiņa ģimnāzijā.

Medicīnas un veselības zinātņu nozarē tika aizstāvēti 15 darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvušie 6 darbi, kas izstrādāti Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, Vecumnieku vidusskolā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Jelgavas 4. vidusskolā un Aizkraukles novada vidusskolā;

1.pakāpi ieguvušais 1 darbs, kas izstrādāts Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā.

Sociālo zinātņu nozarē tika aizstāvēti 66 skolēnu darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvušie 19 darbi, kas izstrādāti Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Jelgavas 6. vidusskolā, Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Tukuma Raiņa ģimnāzijā, Dobeles Valsts ģimnāzijā, Bauskas Valsts ģimnāzijā, Tukuma 2. vidusskolā un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā;

1. pakāpi ieguvušie 7 darbi, kas izstrādāti Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā un Vecumnieku vidusskolā.

No Kokneses novada uz Zemgales reģionālo skolēnu zinātniski pētniecības konferenci  tika izvirzīti 12 skolēnu pētnieciskie darbi. Konferencē piedalījās un savus darbus  prezentēja  I.Gaiša Kokneses vidusskolas 12. klašu skolēni – Ance Jankoviča – “Pēdas velvju izvērtējums skolēniem- volejbolistiem” ( darba vadītājs Ivars Māliņš), Elīna Ancāne- “Ārstniecības, indīgie un aizsargājamie augi Kokneses novada takā” ( darba vadītāja  Sandra Māliņa), Deniss Akula-  “Skaņas piesārņojums I.Gaiša Kokneses vidusskolā un ietekme uz skolēnu un skolotāju darba produktivitāti” ( darba vadītāja Ņina Kivleniece), Rainers Dubašinskis- “I.Gaiša Kokneses vidusskolas skolēnu izplatītākās fobijas un to nozīme” ( darba vadītāja  Sandra Māliņa), Laura Putniņa- “I.Gaiša Kokneses vidusskolas skolēnu dzīvesvietas attāluma ietekme uz personīgo budžetu” (darba vadītāja Ingūna Ozoliņa), Beāte Taškāne- “Rūdīšanās procesu ietekme uz cilvēka pašsajūtu” ( darba vadītāja Gita Tenisa), Kristīne Teicāne- “Ergonomika.Gaisa kvalitāte skolas telpās” ( darba vadītāja Sandra Māliņa), Agate Mežmale- “ Stukmaņu muižas un atjaunotās Sofijas skolas darbība no 1853.-2009. gadam” ( darba vadītāja Alita Kluša), Lana Priļepiševa- “I.Gaiša Kokneses vidusskolas 15-18 gadu vecu jauniešu nodarbinātības iespējas brīvajā laikā Kokneses novadā” ( darba vadītāja Inguna Ozoliņa), Mareks Koļesņikovs- “Tiltu konstrukcijas un to būvniecība ” (darba vadītājs Valdis Silovs).

2. pakāpes Goda rakstus  un tiesības piedalīties Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē 3.-4. aprīlī ieguva Ance Jankoviča, Elīna Ancāne, Deniss Akula, Kristīne Teicāne. Savukārt 3. pakāpes Goda rakstu saņēma Agate Mežmale.

Paldies skolēniem, viņu konsultantiem un darbu vadītājiem  par ieguldīto darbu. Vēlēsim veiksmi Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Rīgā!

Informāciju sagatavoja I.Saulīte, izmantojot  Latvijas Lauksaimniecības universitātes mājas lapā pieejamo informāciju.

 

postheadericon Pasākumi skolā

There are no translations available.

 

postheadericon Konkurss “Interesanti man kā vēsturniekam”

There are no translations available.

Aizkraukles reģiona vēstures skolotāji jau piekto gadu aicina skolu 6.-7., 8.-9. un 10.-12. klašu skolēnu komandas piedalīties konkursā “Interesanti man kā vēsturniekam”.

Konkursa mērķis ir veicināt skolas skolēnu interesi par Latvijas vēstures jautājumiem, izceļot tēmas, kas ir svarīgas mācību priekšmeta Latvijas vēsture standartā un ir saskaņā ar Valsts Izglītības Satura centra prioritātēm konkrētajā mācību gadā.

Konkurss notiks Aizkraukles novada vidusskolā 2020.gada 30.aprīlī no plkst. 9 līdz plkst. 15.00. No katras skolas aicinātas piedalīties jauktas komandas 4 skolēnu sastāvā, pārstāvot trīs vecuma grupas (6.-7., 8.-9. un 10.-12. klases). Maksimālais komandu skaits no vienas skolas - 3 (katrā vecuma grupā viena komanda)! Konkursā var piedalīties arī komanda, ko veido tikai viena klase.

Šajā mācību gadā konkursa tēmas ir šādas:

  • „Latvijas oficiālie un neoficiālie simboli” (6.-7. klašu grupai);
  • „Latvijas Neatkarības karš” (8.-9.klašu grupai);
  • „Latvijas Republikas Satversme un Satversmes sapulces darbības laiks Latvijā” (10.-12.klašu grupai).

 

postheadericon Par COVID-19 skartajām teritorijām un infekcijas izplatīšanās novēršanai izglītības iestādēs

There are no translations available.

2020. gada 30. janvārī PVO ģenerāldirektors paziņoja, ka jaunā koronavīrusa izraisītās infekcijas (COVID-19) uzliesmojums ir starptautiskas nozīmes sabiedrības veselības apdraudējums, kā arī informēja par pasākumiem infekcijas izplatīšanās novēršanai izglītības iestādēs.

Attīstoties epidemioloģiskajai situācijai pasaulē, ir noteiktas jaunas COVID-19 skartās teritorijas, tāpēc SPKC aicina pievērst uzmanība bērniem, kuri atgriežas ne tikai no Ķīnas, bet arī no citiem reģioniem. SPKC tīmekļa vietnē regulāri tiek atjaunota informācija par COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām (www.spkc.gov.lv).

Ievērojot, ka izglītības iestādes varētu apmeklēt bērni, kuri ieradušies vai ieradīsies no par COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām, un ņemot vērā paaugstinātu infekcijas izplatīšanās risku bērnu kolektīvos, veselības nozares profesionāļi REKOMENDĒ, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā ir bijis ceļojumā Ķīnā, Dienvidkorejā, Itālijas Lombardijas un Veneto reģionos vai Irāna:

bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,

vecākiem: sazināties ar ģimenes ārstu, sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma,

ja minētajā laika periodā akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana):

*bērnam nav parādījušies, viņam var atļaut apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu,

*bērnam ir parādījušies, nekavējoties zvanīt 113 un informēt ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu uz skarto teritoriju.

Slimību profilakses un kontroles centrs aicina izglītības iestāžu vadītājus informēt vecākus par minētajām rekomendācijām. Ja rodas jautājumi, lūdzam sazināties ar SPKC speciālistiem (tālr.: 67387661).

Lūdzam sekot aktuālai informācijai un ieteikumiem iedzīvotājiem un profesionāļiem saistībā ar jaunā koronavīrusa COVID-19 infekcijas uzliesmojumu SPKC tīmekļvietnes sadaļā “Aktualitātes” (www.spkc.gov.lv).