Get Adobe Flash player
Home Par skolu Pašnovērtējuma ziņojums

postheadericon Pašnovērtējuma ziņojums

There are no translations available.

Izglītības iestādes misija – mūsdienīga, uz mērķtiecīgu izaugsmi un jēgpilnu mācīšanos orientēta skola, kuru raksturo komandas darbs un savstarpējais atbalsts

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – atbildīgs, uz aktīvu sadarbību un pozitīvu rezultātu vērsts jaunietis, kurš izprot pašvadītu mācību procesu, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā:

Cieņa pret sevi, citiem, skolu un valsti;

Godīgums - uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa;

Atbildība - griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību;

Ģimene - stabilitāte, drošība un atbalsts

 

Pielikumā - Pašnovērtējuma ziņojums

Attachments:
Download this file (Pašnovērt_ziņ_IGKV_2022_2023.pdf)Pašnovērt_ziņ_IGKV_2022_2023.pdf[ ]284 Kb