Get Adobe Flash player
Home Par skolu ATTĀLINĀTO MĀCĪBU ORGANIZĒŠANA UN ĪSTENOŠANA

postheadericon ATTĀLINĀTO MĀCĪBU ORGANIZĒŠANA UN ĪSTENOŠANA

There are no translations available.

Attālināto mācību organizēšanas kārtība nosaka attālinātā mācību procesa organizēšanas pamatprincipus Ilmāra gaiša Kokneses vidusskolā, tehnisko līdzekļu pieejamību un nodrošināšanu, dalības un uzdevumu izpildes kontroli, rīcību tehnisku traucējumu gadījumā, drošības prasības, kā arī izglītības iestādes resursu un infrastruktūras izmantošanu attālināto mācību procesā.

* Kārtība izstrādāta, lai veiksmīgi īstenotu attālināto mācību procesu izglītības iestādē, tādējādi nodrošinot katram izglītojamam mūsdienīgas lietpratības izglītību. Iekļaujot attālināto mācību elementus ikdienas mācību procesā tiek pilnveidotas izglītojamo digitālās prasmes un adaptācijas spējas darbam dažādās situācijās, kas palīdz pilnveidot izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmes, kā arī mazina spriedzi un apjukumu krīzes situācijās.

* Kārtības mērķis ir nodrošināt vienotu pedagoģisku pieeju un pamatprincipu ievērošanu, organizējot attālināto mācību īstenošanu kombinēta mācību procesa ietvaros.

* Kārtība ir saistoša izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem un izglītojamo vecākiem vai izglītojamo likumiskiem pārstāvjiem.

ATTĀLINĀTO MĀCĪBU ORGANIZĒŠANAS UN ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA - pielikumā