Get Adobe Flash player
Home Par skolu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

postheadericon Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

There are no translations available.

Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā

Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes

Izglītības iestādes misija – mūsdienīga, uz mērķtiecīgu izaugsmi un jēgpilnu mācīšanos orientēta skola, kuru raksturo komandas darbs un savstarpējais atbalsts

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – atbildīgs, uz aktīvu sadarbību un pozitīvu rezultātu vērsts jaunietis, kurš izprot pašvadītu mācību procesu, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā: Cieņa pret sevi, citiem, skolu un valsti; Godīgums - uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa;

Atbildība - griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību; Ģimene - stabilitāte, drošība un atbalsts

 

Pašnovērtējuma ziņojums pielikumā

Attachments:
Download this file (Pašnovērt_ziņ_IGKV_2022.pdf)Pašnovērt_ziņ_IGKV_2022.pdf[ ]267 Kb