Get Adobe Flash player
Home Par skolu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

postheadericon Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

There are no translations available.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas  iekšējās kārtības noteikumi (skat pielikumā) nosaka:

1.1. izglītības iestādes dienas organizāciju;

1.2. skolēnu uzvedības noteikumus izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības iestādes organizētajos pasākumos;

1.3. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu izglītības iestādē;

1.4 skolēnu kavējumu uzskaites kārtību;

1.5. skolēnu pienākumus, tiesības un uzvedības noteikumus izglītības iestādē, tās teritorijā, sporta nodarbībās un skolas organizētajos pasākumos;

1.6. alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu izglītības iestādē un tās teritorijā;

1.7. skolēna rīcību, ja skolēns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;

1.8. administrācijas un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret skolēnu;

1.9. atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

2. Noteikumi nodrošina skolēnu drošību un viņu tiesību ievērošanu.

3. Noteikumi ir saistoši izglītības iestādes skolēniem un izglītības iestādes administrācijai, pedagogiem un atbalsta personālam.

Attachments:
Download this file (IGKV_ieksejie_noteikumi.pdf)IGKV_ieksejie_noteikumi.pdf[ ]266 Kb