Get Adobe Flash player
Home Par skolu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas nolikums

postheadericon Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas nolikums

There are no translations available.

* Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola ir Kokneses novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde vispārējās izglītības programmu īstenošanai

* Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums

* Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pamatizglītības valsts standartā un vispārējās vidējās izglītības valsts standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu

* Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība

 

Nolikums pielikumā

Attachments:
Download this file (IGKV_Nolikums.doc)IGKV_Nolikums.doc[ ]2393 Kb