Get Adobe Flash player
Home Par skolu Kontaktinformācija

postheadericon Kontaktinformācija

There are no translations available.

 

Skolas adrese: Parka iela 27, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113

Skolas e-pasts: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Skolas direktore

Inese Saulīte

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

28739175

65161703

Direktores vietniece izglītības jomā

Maija Ancāne

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

26141789

Direktores vietniece audzināšanas darbā

Sandra Māliņa

sandra.malina@aizkraukle.lv

26343849

Direktores vietniece izglītības un informācijas tehnoloģiju jomā

Elvīra Broka

elvira.broka@aizkraukle.lv

26438536

Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Andrejs Pastars

andrejs.pastars@aizkraukle.lv

26425297

Skolas lietvede

Marita Bite

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it aizkraukle.lv

26422034

65161442

Logopēdi

Baiba Vingre

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Iveta Poiša

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

25150067

 

26403707

Sociālais pedagogs

Helēna Sudare

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it aizkraukle.lv

25945246

Skolas medmāsa

Marina Kočergina

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it aizkraukle.lv

28373385

Skolas bibliotekāre

Lolita Kalniņa

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it aizkraukle.lv

28312765

Rekvizīti uz pavadzīmēm rēķiniem Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai

Maksātājs: Aizkraukles novada pašvaldība

Reģistrācija Nr. 90000074812

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Banka:  AS “SEB Banka”

Kods: UNLALV2X

Konts:  LV28UNLA0035900130302

Saņēmējs: Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola

Saņemšanas vieta : Parka 27, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113