Get Adobe Flash player
Home Skolēniem Par interešu izglītības procesa organizēšanu

postheadericon Par interešu izglītības procesa organizēšanu

There are no translations available.

Par interešu izglītības procesa organizēšanu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā

laikā no 2020. gada 26. oktobra līdz 6. novembrim

1. Interešu izglītības programmu īstenošanā un nodarbību organizēšanā ievērot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) prasības.

2. No 2020.gada 17.oktobra līdz 2020.gada 6.novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvē, (izņemot sportā un izglītības iestādēs, kurās vienlaikus ar vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu īsteno arī profesionālās ievirzes izglītības programmu), kā arī amatiermākslas kolektīvi (tai skaitā koris, orķestris, tautas mūzikas ansamblis, deju vai citi tautas mākslas kolektīvi) īsteno izglītības programmas apguves vai mēģinājumu procesu attālināti vai klātienē tikai individuāli.

3. Izglītības programmas apguves vai mēģinājumu procesu ietvaros nerīko aktivitātes un publiskus un privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās izglītojamie un personas no citas apguves grupas, klases vai kolektīva.