Get Adobe Flash player
Home

postheadericon Stipendiju konkurss

There are no translations available.

Jau septīto gadu “LVM Bioekonomikas skola" aicina vidusskolēnus piedalīties stipendiju konkursā, izzinot meža resursu lomu vides problēmu risināšanā. 2023. gada tēma – audzē veselīgu un drošu nākotni!

Kā atklāj AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vides izglītības vadītāja Līga Abizāre, tad šī gada tēma saistīta gan ar aktuālajām vides, gan ģeopolitikas problēmām. Jauniešu uzdevums ir pētīt, kāda ir bioekonomikas saistība ar Latvijas drošību – valsts materiālo un enerģētisko neatkarību, vides veselību. “Latvijas ekonomika lielā mērā ir atkarīga no naftas. Fosilo resursu patēriņš finansē arī nedemokrātiskus un represīvus režīmus, tiek vairots vides piesārņojums un klimata pārmaiņas. Lai veidotu ilgtspējīgu nākotni, mudinām jauniešus attīstīt bioekonomiku, kas balstās uz vietējiem atjaunojamiem resursiem – koksni. Turklāt koks ir videi un cilvēku veselībai drošs materiāls,” skaidro Līga Abizāre.

Stipendiju konkurss norit trīs kārtās. Lai piedalītos 2023. gada stipendiju konkursa 1. kārtā "ATKLĀJ", vidusskolēniem līdz 31. janvārim jārada sociālā reklāma, izglītojošs vai informatīvs plakāts saviem vienaudžiem par to, kā bioekonomika var palīdzēt Latvijas drošībai. Labāko plakātu autori iegūs iespēju 17. februārī piedalīties konkursa 2. kārtā "IZPĒTI DABĀ" un doties bioekonomikas ekspedīcijā kopā ar nozares ekspertiem uz valsts mežiem un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava", lai labāk iepazītu koksni kā veselīgu un inovatīvu materiālu. Visi ekspedīcijas dalībnieki varēs sacensties stipendijas konkursa 3. kārtā "RUNĀ",  radot videovēstījumus ANO Starptautiskajā Meža dienā.

Plašāka informācija

https://www.lvm.lv/jaunumi/6697-lvm-bioekonomikas-skola-aicina-jauniesus-domat-par-drosu-nakotni

 

 

 

postheadericon Nodarbība vidusskolēniem

There are no translations available.

RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde 24.02.2023. plkst. 8:10-9:40. piedāvā nodarbību vidusskolēniem

par studiju iespējām fakultātē, kā arī divas praktiskās nodarbības

 

postheadericon UZŅEMŠANAI 1.KLASĒ

There are no translations available.

Aizkraukles novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 2022/39

PAR KĀRTĪBU BĒRNU REĢISTRĀCIJAI UN UZŅEMŠANAI 1.KLASĒ AIZKRAUKLES NOVADA VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

* Saistošie noteikumi  nosaka bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kartību mācību uzsākšanai 1.klasē Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pamatizglītības programmas.

* Bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt bērnu uzņemšanai 1. klasē, iesniedzot iesniegumu Izglītības iestādē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi.

* Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamais var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk saskaņā ar vecāku vēlmēm vai vienu gadu vēlāk, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu.

* Iesniegumu pieņemšana bērnu reģistrācijai uzņemšanai 1.klasē notiek, ievērojot šādus termiņus: no kārtējā kalendārā gada 1.marta līdz 30.jūnijam.

Noteikumi pielikumā

Attachments:
Download this file (15.12.2022_773_sn_39.pdf)15.12.2022_773_sn_39.pdf[ ]258 Kb
 

postheadericon Fotogrāfiju izstāde

There are no translations available.

 

postheadericon 2022./23.mācību gads

There are no translations available.

 

 

postheadericon Kontaktinformācija

There are no translations available.

Skolas adrese: Parka iela 27, Koknese, Kokneses novads, LV-5113

Skolas e-pasts: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Skolas direktore

Inese Saulīte

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

28739175

65161703

Direktores vietniece izglītības jomā

Iveta Poiša

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

26403707

Direktores vietniece audzināšanas darbā

Sandra Māliņa

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

26343849

Direktores vietniece izglītības un informācijas tehnoloģiju jomā

Elvīra Broka

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

26438536

Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Andrejs Pastars

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

26425297

Skolas lietvede

Gunta Kalniņa

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

26422034

65161442

Skolas psihologs

Ina Ciematniece

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

29706014

Sociālais pedagogs

Helēna Sudare

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

25945246

Skolas medmāsa

Marina Kočergina

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

28373385

Skolas bibliotekāre un Informācijas centra vadītāja

Lolita Kalniņa

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

28312765

Rekvizīti uz pavadzīmēm rēķiniem Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai

Maksātājs: Aizkraukles novada pašvaldība

Reģistrācija Nr. 90000074812

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Banka:  AS “SEB Banka”

Kods: UNLALV2X

Konts:  LV28UNLA0035900130302

Saņēmējs: Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola

Saņemšanas vieta : Parka 27, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113

 

postheadericon Autobusu kustības saraksts

There are no translations available.

 

postheadericon Palīdzēsim draugiem Slavutičā!

There are no translations available.

Aizkraukles novada pašvaldība saņēmusi ziņu no draugu pilsētas Slavutičas Ukrainā ar lūgumu palīdzēt.

Pilsētā bieži tiek pārtraukta elektrības padeve un rodas grūtības nodrošināt skolu un bērnudārzu darbību.

Aicinām ziedot

  • Sveces un uzlādējamus lukturīšus
  • Attīstošas galda spēles laika īsināšanai atrodoties bumbu patvertnēs

līdz 30. novembrim tos nogādājot Aizkraukles kultūras centrā Spīdolas ielā 2.

  • Aicina ziedot arī aptuveni 5,5 KW ģeneratorus vai arī naudas līdzekļus ģeneratoru iegādei. Naudu var ieskaitīt biedrības “Aizkraukles reģionālā Tautskola” (reģ. nr. 40008148665) kontā: LV76HABA0551050252603, ar norādi “Palīdzība Slavutičai”.

Jaunjelgaviete Vaira Lejniece kopā ar tviterkonvoja biedrību “Agendum” organizē akciju, kuras ietvaros iegādāti skolas autobusi, un viņa decembra sākumā dosies uz Ukrainas skolām. Viena no tām būs arī skola Slavutičā. No viņas saņemts ierosinājums šo autobusu piepildīt ar šobrīd tik ļoti nepieciešamajām lietām mūsu draugiem. “Krievijas uzlidojumu laikā bērni turpina mācīties pagrabos lukturu un sveču gaismā. To ir grūti aptvert. Aicinu novada skolas un bērnudārzus šajā Latvijas patriotisma mēnesī iesaistīties un atbalstīt Ukrainu cīņā par brīvību. Būtu tik jauki, ja katrs skolēns vienu sveci aizsūtītu Slavutičai. Gaisma un siltums no Latvijas uz Ukrainu!” aicina Vaira Lejniece.

  • Ja būsim aktīvi un jau pirmajās dienās tiks saziedots pietiekami daudz nepieciešamo lietu, Aizkraukles novada pašvaldība organizēs pirmā sūtījuma piegādi iespējami ātrāk nekā decembra sākumā, jo palīdzība nepieciešama nekavējoties.

Neesiet vienaldzīgi. Palīdzēsim!

 

 

postheadericon Gaidām mūsu skolā

There are no translations available.

No 14.jūnija sākas audzēkņu uzņemšana Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 10. klasē

Skola piedāvā:

* vispārējās vidējās izglītības programmas divus virzienus:

1. Valodas un sociālās zinātnes

2. Dabaszinātnes (skat. pielikumu Progr_apraksts_IGKV_2022)

* bezmaksas mācību grāmatas un darba burtnīcas

* iespēju dzīvot skolas dienesta viesnīcā (bez maksas, pieejams bezvadu internets)

* daudzveidīgas interešu izglītības iespējas

* iespēju fakultatīvi apgūt Valsts aizsardzības mācības programmu

* sporta nodarbības sporta hallē, stadionā un peldbaseinā

* nodarbības Aizkraukles novada Sporta skolas Kokneses treniņgrupās

* individuāli darboties informācijas tehnoloģiju jomā katru darbdienu skolas informācijas centrā un datorklasēs

Lai pieteiktos mācībām:

skolas kancelejā katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 12:00 vai elektroniski (atsūtot uz skolas e-pastu  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) iesniegt kopā ar vecākiem aizpildītu iesniegumu, norādot, kuru programmas virzienu vēlas apgūt (skat. pielikumu Iesnieg_10_IGKV_2022), apliecības par pamatizglītību kopiju, sekmju izraksta kopiju, dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālus)

* piesakoties elektroniski, apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta oriģinālus būs jāuzrāda līdz 1.septembrim, kā arī jāiesniedz medicīniskā karte

Tālrunis uzziņām:

direktore Inese Saulīte 28 739 175

dir.vietn. Elvīra Broka 26 438 536

* Skolā ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību

Gaidīsim audzēkņus arī citās klašu grupās! (skat. pielikumu Iesnieg_IGKV_2022)

Last Updated (Wednesday, 01 June 2022 10:18)